Sistemde Taranan Eserler

Eser Adı Eser Türü Eser Yüzyılı Edebiyat Alanı Edebiyat Sahası Şair/Yazar Mahlası İşleyen Denetleyen
Erzurumlu Emrah Divanı Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Erzurumlu Emrah AHMET ÖNTÜRK-MUSTAFA ELIK
Hakk’a Sığındık Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, HAKK’A SIĞINDIK
Kırım Yurtına ve Ol Tarflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Velyaminov Zernov FAYSAL OKAN ATASOY
Manzum Kıyafetnâme Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülmecîd Bin Şeyh Nasûh H. İBRAHIM DEMİRKAZIK
Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Râmiz, Aziz-zâde Hüseyin Râmiz Efendi RÂMIZ VE ÂDÂB-I ZURAFÂSI
Türkische Turfan-Texte II Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur TÜRKISCHE TURFAN-TEXTE II
Yûsuf u Züleyhâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemseddin Ahmed (Kemal Paşa-zâde) GÜLÇIN BARMANBAY
(Ayna) Şık Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, (AYNA) ŞIK
1001 Zirai Atasözü Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemseddin Bekşioğlu 1001 ZIRAI ATASÖZÜ PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
14. Yüzyıl Said Emre ve Şiirleri Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Said Emre AHMET USLU AZİZ MERHAN
14.Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SONGÜL KIZIKOĞLU DR. ELÇIN YILMAZKAYA
144. Hikmet Destan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay AHMED YESEVÎ HAYATI BICE
18. yüzyıla ait bir Nazire mecmuası Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim 18. YÜZYILA AIT BIR NAZIRE MECMUASI DR. ALI EMRE ÖZYILDIRIM
19. yy. şairlerinden Beypazarlı Şâkir Efendi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞÂKİR, Beypazarlı Mehmed BEYPAZARLI ŞAKIR
Abbâs Hâverî (Hayatı-Sanatı-Eserleri) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abbâs Hâverî FERHAT ARSLANGİRAY
Abdülbaki Nasır Dede Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülbaki Nasır Dede İSMAIL MURAT SOYER PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Abdullah Nidâî ve İki Şiiri Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdullah Nidâi ABDULLAH NIDAI PROF. DR. AZMI BİLGİN
Abdülmecid Sivasi (Divan-ı İlahiyyat) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ABDÜLMECİD SİVASÎ ALİ YÖRÜR PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Abdünnâfi İffet Efendi ve Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdünnafi İffet EMRAH GÜNDÜZ PROF. DR. SELAMI ECE
Abdurrahman Han Destânı Mensur Eser 19. yy. Âşık/Ozan Eski Uygur Ş. Memmed (Anlatıcı) HATICE KARINLI PROF. DR. İSA ÖZKAN
Aç Bars Hikayesi Mensur Eser 11. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Beşbalıklı Şingko Şeli Tutung ZEMIRE GULCALI PROF.DR. AKARTÜRK KARAHAN
Acâyib-i Âlem Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi AHMET MIDHAT
Aciz Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Muhammed Halife, Aciz Germrudi, Aciz, Halife NASER SOLEİMANZADEH PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Acı Günler Süyci Günler Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kerim Gurbannepesov ARIF BAYRAM
Âdâb-ı Harb ve Üslûb-ı Ceng Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÂDÂB-I HARB VE ÜSLÛB-I CENG
Âdâb-ı Telebbüs Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ebüzziya TevfikEbüzziya Tevfik ÂDÂB-I TELEBBÜS
Adilcevaz Yöresi Söz Varlığı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ADILCEVAZ YÖRESI SÖZ VARLIĞI
Âdile Sultan Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âdile ŞEYMA YÜKSEL DR. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
Âdile Sultan Vakfiyesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı --- ADİLE SULTAN
Adıyaman İli ve Yöresi Ağızları Söz Varlığı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı --- ADIYAMAN SÖZ VARLIĞI
Adlî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Adlî/ Sultan II. Bâyezîd YAVUZ BAYRAM
Adlî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Adlî, Sultan II. Bâyezîd YAKUP YEŞİLYAPRAK PROF. DR. YAVUZ BAYRAM
Adlî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Adlî (Sultân İkinci Bâyezîd Hân-ı Velî) YAKUP YEŞİLYAPRAK
Adnî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Adnî BILAL GÜZEL PROF. DR. BILAL YÜCEL
Âgâh Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Bulak Âgâh (Semerkândî-i Âmîdî) ŞERIFE AKPINAR
Agehi Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Agehi MEHMET PEKTAŞ
Âgehî Kasidesi Tahmisleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı --- YUNUS KAPLAN
Âgehî Kasidesine Nazireler Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı --- YUNUS KAPLAN
Ağlar Baba Divanı Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı AĞLAR BABA/BAKİ/BAKİ BABA/AĞLAR/AĞLAR GÜLMEZ/İRŞÂDÎ, İrşâdî HAKAN GÜNDÜZHEV
Ağustos Böceği & Şüphe!... Aşka Galipsin… Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Selami İzzet Sedes AĞUSTOS BÖCEĞI ŞÜPHE! AŞKA GALIPSIN
Ağustos Böceği & Şüphe! Aşka Galipsin Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Selami İzzet Sedes MUSTAFA AYDEMIR
Ahd-nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Alî (ESER VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AHDNAME
Âhî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âhî, Hasan SEHER ŞEN
Ahıska Türk Folkloru Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AHISKA TÜRK FOLKLORU
Ahlak-ı Mehmed Paşa (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FEVRÎ, Ahmed AHLAK-I MEHMED PAŞA
Ahlat Ağzı Söz Varlığı Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derleme SERVET ERTEKINOĞLU DR. SERVET ERTEKINOĞLU
Ahmed Paşa Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Paşa SERCAN KADAŞ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Ahmed Yârî ve Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Yârî YARI DIVAN
Ahmed-i Dâ'î Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed-i Dâ'î BILGE KARGA PROF. DR. MEHMET ÖZMEN
Ahmediyye Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamdullah Hamdî AYŞE SAĞLAM
Ahmet Kutsi Tecer'in Bütün Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Kutsi Tecer AHMET KUTSI TECER'IN BÜTÜN ŞIIRLERI
Ahvâl-i Kıyamet Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyyad Hamza AYSE CAMKARA ERGINER PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Ahvâl-i Mevt Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mahmûd (?) AHVÂL-I MEVT
Akâid-i Cevheriyye Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Damolla Sâbit bin Abdulbâkî ALPASLAN KARABAĞ
Akçakışla (Kültür Mirası) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AKÇAKIŞLA
Akdeniz ve Cezâyir’de Türk Halk Şairleri Mecmua 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı AKDENIZ VE CEZÂYIR’DE TÜRK HALK ŞAIRLERI
Akşehir Medhiyesi Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Râsih Efendi? AKŞEHIR MEDHIYESI
Akşemseddin’in Dini Tasavvufî Şiirleri Divan 15. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Akşemseddin, Şemseddin Mehmed. FERHAT YORULMAZ
Akşemseddinzâde Hamdî, Kıyâfet-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamdullah Hamdî MESUT ALGÜL PROF. DR. BAHIR SELÇUK
Alğış Bitigi Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak F. JALE GÜL ÇORUK
Alî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Alî FATIH SONA
Ali Hâkî Ednâ Divanı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâkî YUSUF CAN TIRAŞ DR. MEHMET ERSAL
Ali Paşa 120b-210a. Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HÜMEYRA GEDIKOĞLU
Ali Paşa 1b-120a. Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NESLIHAN ÖZGÖK
Ali Paşa-zâde Mustafa Hamdî ve Dîvân’ı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ali Paşa-zâde Mustafa Hamdî FATIH ŞAHİN
Alpamıs Batır Destanı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Destan olduğu için icracıları olmuştur. AKNIYET KAMAL PROF. DR. FIKRET TÜRKMEN - PROF. DR. METIN ARIKAN
Altay Masalları Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur CANSU ÇOKLU PROF. DR. İBRAHIM DILEK
Altın Çüs Destanı Destan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak YAPRAK PELIN ULUIŞIK
Amasya II. Bayezid Külliyesi Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ABDULKADIR DÜNDAR
Amasyalı Vâzıh ve Dîvânçesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Amasyalı Mustafa Vâzıh AMASYALI VÂZIH VE DÎVÂNÇESI
Amrî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Amrî FATIH YOLDAŞ PROF.DR. İBRAHIM HALIL TUĞLUK
Amrü’-Leys Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâbit Alâeddîn Alî Öziçevî GAMZE AYDIN PROF.DR. İ. HAKKI AKSOYAK
ANA ӘLLӘRİ Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Mәmmәd İsmayıl AYFER AYTAÇ
Ankara Güdül Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KÜRŞAT EFE ; MERVE GEZER
Ankara İli Ağzıları (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ANKARA AĞZI
Ankaralı Râzî Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ankaralı Râzî AHMET GÖKÇE PROF. DR. HALIL İBRAHIM YAKAR
Anonim Satır Altı Kur'an Tercümesi Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MUSTAFA TOKER İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Antakya Şehrengizi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Siyâmî SIYAMI
Antakyalı Münif Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Münif, Antâkî/Antakyalı Münif Mustafa Efendi ESRA KILIÇ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ANTALYA İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Antep Manileri Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ANTEP MANILERI
Antepli Aynî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Antepli Aynî-Dibekçizade Hasan Çelebi oğlu Hasan MUSTAFA AKAY
Araba Sevdası Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Recaizade Mahmut Ekrem ARABA SEVDASI
Arayıcızâde Ferdî Hüseyin ve Lügazları Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FERDÎ, Hüseyin Arayıcızâde Hüseyin Ferdî Efendi ARAYICIZADE FERDI
Ardahan İli Ağızları (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ARDAHAN AĞZI
Ârif Divanı (ESER VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif ARIF DIVANI
Ârifzâde Âsım Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârifzâde Âsım ARIFZADE
Arnavutlar Solyotlar Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi ARNAVUTLAR SOLYOTLAR
Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâ AHMET SERDAR ERKAN PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Artvinli Halk Şairi Gülden Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Gülden, Güldane Taş ARTVINLI HALK ŞAIRI GÜLDEN
Arûz Numûnesi. Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muallim Naci MUALLIM NACI
Âsafnâme Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Musullu Sâmî Yûnus İBRAHIM BİLGİN
Âsâr-ı Aşk Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dede Ömer Rûşenî TOLGAHAN YALÇIN İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Âşık Abdî'nin Destanı ve Koşması Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı F. JALE GÜL ÇORUK
Âşık Ali İzzet Özkan Yaşamı Sanatı Şiirleri Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Ali İzzet ALI İZZET İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Âşık Arzu Bacı Hayatı-Sanatı-Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Arzu Bacı ÂŞIK ARZU BACI
Âşık Derdi Derya Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Derdi Derya ÂŞIK DERDI DERYA
Ȃşık Devaî Sanatı ve Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ȂŞIK DEVAÎ SANATI VE ŞIIRLERI
Âşık Emsâlî Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Mustafa Turgut, Âşık Emsâlî SERHAT SABRI YILMAZ
Âşık Engüni (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Engüni AŞIK ENGÜNI
Âşık Gamgüder'in Şiirleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Gamgüder, Abdülkadir ÂŞIK GAMGÜDER ŞIIRLERI
Âşık Garip Hikâyesi Mensur Eser 16. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı AŞIK GARIP HIKAYESI
Âşık Hasan Dede Divan 13. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı ÂŞIK HASAN DEDE
Âşık Hasan Dede Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Hasan Dede ÂŞIK HASAN DEDE İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Âşık Hicrânî Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı HİCRANÎ/HİCRANÎ BABA, Hacı Daştan AŞIK HICRANI
Ȃşık İsmetî Monografisi Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Ȃşık İsmetî – Abdulkadir Namlı UĞUR BAŞARAN PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Âşık Kevserî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dursun Doğan, Mâhîrî, Âşık Kevserî AŞIK KEVSERI
Âşık Paşa’nın Elifnâmesi Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Paşa FÜTÜVVET
Âşık Ruhsatî Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Ruhsâtî RUHSATI DOÇ. DR. İBRAHIM GÜMÜŞ
Aşık Ruzi ve Şiiri Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Rûzî EMRE GÜRBÜZ
Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeref Taşlıova ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA
Âşık Sümmânî Divanı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Sümmânî AŞIK SÜMMANI
Âşık Tâhirî 'nin Şiirleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Tâhirî, Mehmet ÂŞIK TÂHIRÎ
Âsım’ın Nazire Mecmuası Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âsım ÂSIM'IN NAZIRE MECMUASI
Askerî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Askerî Muhammed (Mehmed) Gülâboğlu DERYA KOYUNCU DOÇ. DR. MEHMET SARI
Ata Atacanov'un Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ata Atacanov ATA ATACANOV ŞIIRLERI
Atabetü’l Hakâyık Mesnevi 12. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Karahanlı Yüknekli Edib Ahmed Bin Mahmud SIMGE KADEROĞLU PROF. DR. AKARTÜRK KARAHAN
Atalar Sözü Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı EMINE HATUN KARTAL PROF. DR. DR. AKARTÜRK KARAHAN
Atâyî (Nevâlîzâde) Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Atâyî NEVÂLÎZÂDE
Atâyî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ivaz Paşa Oğlu Atâyî Âhî Çelebi NAZMIYE
Avnî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Avnî, Fatih Sultan Mehmed BEYHAN KESIK PROF. DR. MUHAMMED NUR DOĞAN
awfawf Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur EMRE GÜRBÜZ
awfawf Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur EMRE GÜRBÜZ
awfawf Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur EMRE GÜRBÜZ
Ay ve Genç Kız Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nezihe Muhittin AY VE GENÇ KIZ
Aydî Baba Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed (Aydî) NERMIN KOTAN PROF. DR. FETTAH KUZU
Aydınlı Visâlî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Visâlî, İsâ ENES İLHAN
Âyine-i Hikem Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sıdkî ÂYINE-I HIKEM
Ayıntablı Hamdi Baba Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Hamdi Baba, Kara Fakı SINAN BEYAZIT
Ayıntablı Hamdi Baba Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammet Hamdi Baba HAMDI HAMDI
Aynadan Geçen Şiirler Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Akkaya AYNADAN GEÇEN ŞIIRLER
Ayntablı Hafız Dîvân Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ayntablı Hâfız Abdü’l-Mecîd-zâde RABIA DERYA ÖZKARA PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Ayntablı Hâfız Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâfız, Ayntablı Hâfız Abdü’l-Mecîd-zâde ANTEPLI HAFIZ
Ayşe Teymûrî Dîvânı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ayşe İsmet Teymuri SERAP ÇOLAK DOÇ.DR. FILIZ KALYON
Ayvansaraylı Afîf Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendi ASIYE ATALAY DOÇ. DR BILGE KAYA YIĞIT
Azadlıq (Şiirler) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Halil Rıza Ulutürk AZADLIQ
Azîzî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Azîzî MEHMET ALTINOVA PROF.DR. ERSEN ERSOY
Azîzî'nin Dîvân'ında Yer Almayan Şiirler Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Azîzî, Mustafa. MEHMET ALTINOVA
Azmî-zâde Hâletî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Azmî-zâde Hâletî ASLIHAN ÖZTÜRK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Bâbür Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur BÂBÜR, Gazi Zahîrüddin Muhammed NECLA DÜZDAĞ YILANCI
Bağdatlı Rûhî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rûhî-i Bağdâdî DUYGU KARAGÖZ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Bağdatlı Rûhî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rûhî-i Bağdâdî DUYGU KARAGÖZ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Bahâdur Şâh'ın Arz-nâmesi Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bahâdur Şâh ÖZKAN ÖZTEKTEN
Bahârî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bahârî ÖZLEM DÜZLÜ
BAHÂRİYYE Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendi CABIZADE HALIL FAIZ EFENDI
Bahâyî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhülislam Bahâyî Efendi BAHAYI DIVANI DR. ERDOĞAN ULUDAĞ
Bahr-ı Tavîl (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FEHÎM-İ KADÎM BAHR-I TAVIL (FEHIM-I KADIM)
Bahrü'l-Hakâyık Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hatiboğlu ABDULLAH PROF. DR. VAHIT TÜRK
Bahrü'l-Kemâl Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı VAHYÎ-ZÂDE, Abdullah Hilmî Efendi SELCAN DOĞAN PROF. DR. TURGUT KOÇOĞLU
Bahşı Ögdisi Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur HICRET DAŞDEMIR PROF. DR. MEHMET ÖLMEZ
BÂKÎ DÎVÂNI YENİ Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BÂKÎ, MAHMUD ABDÜLBÂKÎ FURKAN ÖZTÜRK
Bâkî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bâkî, Mahmud Abdülbâkî FURKAN ÖZTÜRK
Bâlî Çelebi Divanı (2b-35a) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edirneli Bâlî Çelebi BETÜL SINAN NIZAM PROF. DR. GÜNAY KUT
Balım Baba'ya Selam Destanı I. Cilt Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hasan Kevser H. KARINLI
Balım Baba'ya Selam Destanı II. Cilt Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hasan Kevser H. KARINLI
Balkanlarda Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BALKANLARDA ÇAĞDAŞ TÜRK ŞIIRI ANTOLOJISI
Barkölden Metinler Mensur Eser 20. yy. Âşık/Ozan Harezm-Kıpçak Kağıbet Zeynulla Ulu BARKÖLDEN METINLER
Basîrî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Mehmed b. Ahmed b. Ebü’l-Meâlî el-Murtâz MUHAMMET NALBAT PROF. DR. AHMET KARTAL
Battalnâme Mensur Eser 13. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. BATTALNAME
Bayagut Oglı Otaçı Beg Hikayesi Mensur Eser 10. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur MEHMET TURGUT BERBERCAN
Bayat-Bayat Boyu ve Oğuzların Tarihi Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BAYAT BOYU VE OĞUZLARIN TARIHI
Bayram Han’ın Türkçe Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay BAYRAM HAN BAYRAM HAN DIVANI
Bâz-Nâme-i İndî Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İndî MUSTAFA KILIÇ PROF. DR. MEHDI ERGÜZEL
Bedâyiʻu'l-Vasat Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Nevâyî, Alî-Şîr Nevâyî BEDAYI
Bedr-i Münîr Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayrî MELIH GÜNDÜZ
Bedvü’l-Amâlî Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. BEDVÜ'L-AMALI
Behcetü'l-Hadâik Fî Mev'izati'l-Halâik Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KAMIL GÜZEL PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Behiştî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Behiştî, (Vizeli) Ramazan b. Abdülmuhsin HACER ARSLAN PROF. DR. MUHITTIN ELIAÇIK
Bekir Sıdkı Çobanzade Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Bekir Sıdkı Çobanzade BEKIR SIDKI ÇOBANZADE PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Belîğ Mehmed Emin Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BELÎĞ MEHMED EMÎN ÖZGENAY İNANAN YÜREKLİ DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Beliğ, Gül-i Sad-Berg Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Beliğ EKREM BEKTAŞ
Belîğî Dîvânçesi Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Belîğî EMINE GÜLEÇ DR. YELIZ YASAK PERAN
Ben Neyim? Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi AHMET MITHAT (BEN NEYIM?)
Beng ü Çagır (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûsuf Emirî BENG Ü ÇAGIR
Berây-ı Geçme Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Refî-i Kâlâyî İ. HAKKI AKSOYAK
Berây-ı Sâ'at-nâme Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Refî-i Kâlâyî İ. HAKKI AKSOYAK
Berbernâme Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâbit Alâeddînn Alî Öziçevî GAMZE AYDIN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Beşiktaşlı Yahyâ Efendi Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Beşiktaşlı Yahyâ Efendi BEŞIKTAŞ
Beşir Fuat Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi BEŞIR FUAT
Besnili Lüzûmî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lüzûmî / Lüzûmî Efendi (1802-1867) SAIT YILTER
Beyan-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nasuhü's Silahi (Matrakçı) BEYAN-I MENZIL-I SEFER-I IRAKEYN DOÇ. DR. MÜCAHIT KAÇAR
Beyânî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Beyânî, Ahmed NUR TOPALOĞLU
Beyânî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Beyânî, Ahmed NUR TOPALOĞLU
Beyânî Tezkiresi (Tezkiretü’ş-şu'arâ) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BEYÂNÎ, Mustafâ EBUBEKIR ÇALIOVA PROF. DR. AYSUN SUNGURHAN
Beyânî-zâde Ayânî'nin Gazelleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Beyânî-zâde Ayânî, Süleyman ZEYNEP ŞULE ALTUNTAŞ
Bilâd-nâme İştibî Ahmed Efendi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İştibî Ahmed Efendi YUNUS KAPLAN
Bilâdiye-i Derviş Ömer Efendi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derviş Ömer Efendi YUNUS KAPLAN
Bilāl Nūrḭ Münācātı Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilāl Nūrḭ BILAL NURI MÜNACATI
Binbir Bilmece: Afganistan Özbek Ağızlarından (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı CEMALEDDIN KANUNI
Bir Durûb-ı Emsâl Örneği Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Meâlî METİN HAKVERDİOĞLU
Bir Ziyafet Defteri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TUĞÇE ERDAL PROF. DR. SEMIH TEZCAN
Birinçi Mugalim Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Cengiz Aytmatov CÜNEYT AKIN
Birrî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BİRRÎ, Derviş Mehmed Çelebi BIRRI DIVANI
Bolu İli Ağızları (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BOLU İLI AĞIZLARI
Bolulu Emirî’nin İkinci ve Dördüncü Divanlarındaki Türkçe Şiirler Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bolulu Emirî BOLULU EMIRI
Bolulu Mehmed Hanif Divânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HANÎF, Mehmed AYŞE YERLIKAYA BILGE KAYA YIĞIT
Bosnalı Âsım Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âsım, Yûsuf HATICE GÜLPINAR PROF. DR. ORHAN KURTOĞLU
Bosnalı Muhlis'in Manzum Seyahatnamesi Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bosnalı Muhlis BÜNYAMIN TAN
Bosnalı Sâbit Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâbit Alâeddîn Alî Öziçevî GAMZE AYDIN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Bosnalı Sâmi'î Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâmi'î, Zorba (?) Hasan Ağa-zâde Abdülkerîm Efendi BOSNALI SAMI DIVANI
Botogöz Bulak Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cengiz Aytmatov ASIYE OKUR
Boyacıoğlu’nun Anâsır-ı Erbaa Adlı Mesnevîsi Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Boyacıoğlu BOYACIOĞLU ANASIR-I ERBAA PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Bozoğlan Destanı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Yûsuf Beg-Ahmed Beg BOZOĞLAN DESTANI
Buğra Tezkiresi Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MEHMET TURGUT BERBERCAN
Bülbüliyye Mesnevi 17. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Ömer Fu'âdî CEYDA ÇELEBI PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Bursa Şehr-engîzi (Lâmiʻî Çelebi) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmiʻî Çelebi MEHMET ALTINOVA
Bursa Şehrengîzi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmiî Çelebi EMINE TUĞCU
Bursa Şehrengîzi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmiî EMINE TUĞCU
Bursa Şehrengizi (Hisâlî) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hısâlî, Abdurrahman Çelebi MEHMET ALTINOVA
Bursa Şehrengizi (İshak Çelebi) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İshak Çelebi MEHMET ALTINOVA
Bursalı İbrahim Râzî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bursalı İbrahim Râzî RABIA ADEMOĞLU
Bursalı İffet Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Mehmet Emin SEVDA POLAT DR. İNCINUR ATIK GÜRBÜZ
Bursalı Nakkaş Safi Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nakkaş Safi HILAL EMINE KUŞ PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Bursalı Rahmî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bursalı Rahmî MUSA TILFARLIOĞLU
Bursalı Resmî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Resmî ZELIHA TEMÜR 1 DOÇ. DR. MEHMET ÖZDEMİR
Cadı Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, CADI
Cafer Paşa'nın Acayib Hikâyesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı CAFER PAŞA (MISIR VALISI)
Çağatayca Gülistan Tercümesi (Sibîcâbî'nin Gülistan Çevirisi) Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay SİBÎCÂBÎ MEHMET TURGUT BERBERCAN
Çağatayca Kâbûsnâme Tercümesi Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Bilinmiyor. ÇAĞATAYCA KABUSNAME
Çağdaş Azeri Şiiri Antolojisi Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Muhtelif FETHİ GEDİKLİ
Câhidî Ahmed Efendi Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Câhidî Ahmed Efendi LOKMAN TAŞKESENLIOĞLU
Çakeri Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Çakeri, Yusuf Sinan NECLA DÜZDAĞ YILANCI PROF. DR. İBRAHIM HALIL TUĞLUK
Çamçak Mehmed Çelebi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Çamçak Mehmed Çelebi SELAMI TURAN
Câmî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Câmî FERDI TOBB İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Câmi'u'l-Buhûr Der Mecâlis-i Sûr Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Mustafa Âlî BILAL GÜZEL
Câmi'u'n-Nezâ'ir Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhtelif (266 şair) AHMET KEMAL GÜMÜŞ
Câmiü’l-buhûr Der-mecâlis-i Sûr Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âlî MEHMET ÖZDEMİR
Cân u Cânân Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Refî’-i Âmidî İBRAHIM HALIL CERGIBOZAN PROF. DR. KAPLAN ÜSTÜNER
Caňıl Mırza Destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Abdıbalık Çorobayev ZEYNEP DUMAN
Caňıl Mırza Destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Moldobasan MUSULMANKULOV ERKUT RESULOĞLU
Canış Bayış Destanı Divan 11. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Moldobasan Musulmankulov KÜBRA ABI
Çankırı Masalları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÇANKIRI MASALLARI
Çankırılı Âşık Sabrî Divanı Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Sabrî ÇANKIRILI SABRI İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Çankırılı Mecbûr Efendi Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Çankırılı Mecbûr Efendi İBRAHİM AKYOL
Çarh-nâme Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Fakih BILAL GÜZEL
Çaştani Bey Hikâyesi Mensur Eser 9. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur SENA YALÇIN
Çayhanlı Âşık Cumali Efe (Hayatı ve Şiirleri) Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Âşık Cumali Efe ÂŞIK CUMALI
Celâlî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bayburtlu Celâlî YASEMIN GÖKÇE PROF. DR. CEMAL KURNAZ
Celîlî Divanı (İnceleme-Metin) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâmidî-zâde Celîlî ŞEVKIYE KAZAN NAS
Celîlî, Leylâ vü Mecnûn Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Celîlî MEHMET ÜNAL
Cem Sultan Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cem Sultan CEM SULTAN DIVANI
Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cem, Cem Sultan LEVENT KORKMAZ
Cemal Yeşil, Rübailer II Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cemal Yeşil CEMAL YEŞIL
Cemali Çelebi Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmi'î Çelebi, Mahmûd bin Osmân ESRA KILIÇ (TEZ SAYFASI) PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Cemâlî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cemâlî, Bâyezid bin Mustafa CEMALI
Cemîlî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı CEMÎLÎ CEMILI DIVANI
Cemşîd ü Hûrşîd Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cem Sultan AHMET USLU PROF. DR. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
Cemşîd ü Hurşîd Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmedi, Tace’d-din İbrahim B. Hızır RAMAZAN ÇAĞLAR DR. ÜMIT ÖZGÜR DEMIRCI
Cenabî Paşa Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cenâbî ŞERMIN BAKA PROF. DR. BEYHAN KESIK
Çengi-1.Kitap. İstanbul'da Don Kişot Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi ÇENGI (VERI GIRIŞINE HAZIR)
Çengi-2.Kitap. Âşık Peder Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi ÇENGI (VERI GIRIŞINE HAZIR)
Çengi-3.Kitap. Vur Patlasın, Çal Oynasın Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi ÇENGI (VERI GIRIŞINE HAZIR)
Çengi-4.Kitap. Vur Patlasın, Çal Oynasın Âleminin Ferdâ-yı Nedâmeti Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi ÇENGI (VERI GIRIŞINE HAZIR)
Çengnâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed-i Dâ'î MUSTAFA KILIÇ
Cerrâh-nâme Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim MUSTAFA FIDAN PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Cevher-Nâme-i Sultân Murâdî (ESER VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafâ b. Seydî CEVHER-NÂME-I SULTÂN MURÂDÎ
CEVHERİYE BÂNÛ HANIM’IN ÇANKIRI’DAKİ KITLIĞI ANLATAN BİR DESTANI Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı CEVHERİYE BÂNÛ HANIM
Cevrî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cevrî İbrahim Çelebi CEVRI
Ceyhanlı Âşık Ferrâhî Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı FERRAHÎ, Mehmet Ali CEYHANLI ÂŞIK FERRÂHÎ
Ceyhanlı Âşık Ferrahi Divan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Ferrahi ÂŞIK FERRAHI İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Cinânî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bursalı Mustafa Cinânî CINANI
Çıldır Karapapak / Terekeme Ağzı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TEREKEME AĞZI
Çoban-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ali ibnü binti Umur Bey DUYGU KARAGÖZ PROF. DR. HANIFI VURAL
Çolpan'ın Şiirleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan HÜSEYIN ÖZBAY
Coodarbeşim Destanı Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Anonim ALI YEŞİLDAĞ
Cühûd-nâme Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay ŞEMS-İ ÂSÎ CÜHÛD-NÂME
Cûşî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cûşî MERVE ALTINTABAK
Da’vet-nâme Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Firdevsî-i Tavîl SABA ÖZDEMIR PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Dâniş Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Süleyman Dâniş HAMDI BIRGÖREN
Dânişî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dânişî, Ali Dede DANIŞI
Darendeli Mehmed Saib Efendi Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Darendeli Mehmed Saib Efendi FIGEN YILMAZ
Dâsitân-ı Cümcüme (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı CÜMCÜME SULTAN DESTANI
Dâsitân-ı Fakir-name-i Âşık Paşa (Roma Nüshası) Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Paşa DÂSITÂN-I FAKIR-NAME-I ÂŞIK PAŞA (ROMA NÜSHASI)
Dâsitân-ı Mustafâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. DASTAN-I MUSTAFA
Dâsitân-ı Şehmân Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. RIDVAN SAITOĞLU
Dâstân-ı Ahmed Harâmî Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FATIH ÖZER PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Dâstân-ı Leylî vü Mecnûn Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehemmed Fuzûlî İNCINUR ATİK GÜRBÜZ
Dâstân-ı Ömer ibni Hattâb Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kirdeci Ali BILAL GÜZEL
Dâstân-ı Tûtî ve Karga Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Filibeli Alâeddîn Ali Çelebi REYHAN KELEŞ
Davutoğlu Süleyman Hikayesi Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DAVUTOĞLU SÜLEYMAN HIKAYESI
Dede Korkut (Dresden Nüshası) Destan 14. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı DEDE KORKUT (DRESDEN NÜSHASI)
Dede Korkut Kitabı Türkmen Sahra Yazması Destan 18. yy. Âşık/Ozan Azeri Bilinmiyor. ASLIHAN HAZNEDAROĞLU
Dede Ömer Ruşeni Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dede Ömer Rûşenî SEMRA TUNÇ
Defter-i Aşk (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FÂZIL, Enderunlu Fâzıl (Hüseyin) Bey DEFTER-I AŞK
Defter-i Galatât Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ali Seydi Bey DEFTER-I GALATAT
Defterî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MUHLİSÎ/DEFTERÎ, Halîl Muhlis Efendi b. Îsâ Efendi SUKRU TUNC DOÇ. DR. METIN HAKVERDIOĞLU
Deh-murg Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemsî, Derviş Şemseddin ÖZLEM DÜZLÜ
Dehhânî Divanı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dehhânî MEHMET ALTINOVA
Dehnâme Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Yûsuf Emîrî YUSUF EMIRI
Demir Baba Velayetnamesi Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yazarı belli değil. DEMIR BABA PROF. DR. FILIZ KILIÇ
Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi. DEMIR BEY
Denâ’et-nâme-i Cemâlî Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî DENAATNAME
Denizli Masalları (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DENIZLI MASALLARI
Der Aksâm-ı Ezhâr Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cem Sultan ESRA KILIÇ
Der Hezel-i Pendî Efendi el-İmâm Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mantıkî ABDULMUTTALIP İPEK
Der-Hikâyet-i Elif Abdâl Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LEYLA ALPTEKIN
Derbendnâme Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Anonim BEYTULLAH KOCABAŞ GÖKÇE YÜKSELEN PELER
Derenâme Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâbit Alâeddîn Alî Öziçevî GAMZE AYDIN PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Dergeh-nâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mü'minzâde Ahmed Hasîb İBRAHIM HALIL TUĞLUK
Derûnî-zȃde Muhammed Hulûsî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HULÛSÎ, Derûnî-zâde Şeyh Mehmed Hulûsî Efendi GAMZE ATEŞ
Derviş Selîm Sırrî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derviş Selîm Sırrî DERYA KARABULUT DOÇ. DR. ORHAN KILIÇARSLAN
Derzi-zâde Ulvî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derzi-zâde Ulvî MUAZZEZ ÇETIN
Destân-ı Ejdehrâ Mesnevi 15. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor BILAL GÜZEL
Destân-ı Geyik Mesnevi 14. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Kirdeci Ali BILAL GÜZEL
Destân-ı Gögercin Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kirdeci Ali BEYHAN KESIK
Dėvān-i Əşʿār-i Muhəmməd Əmḭn Mətḭn-i Əndḫōyḭ Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Üstad Metin Andhoyi ÜSTAD METIN
Develi Şiirleri Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DEVELI ŞIIRLERI PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Diğer Manzumeler Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif MUSTAFA FIDAN
Diplomalı Kız (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi DIPLOMALI KIZ (AHMET MITHAT)
Dîvân-ı Ârif Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülbâkî Ârif Efendi HANDE AYDIN
Divan-ı Cemîlî Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cemîlî FILIZ MELTEM ERDEM UÇAR DOÇ. DR. TÜLAY GENÇTÜRK-DEMIRCIOĞLU
Dîvân-ı Hafî Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hafî BAHADIR KURT
Divan-ı Hâfız-ı Mar’aşî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşî EBRU KIRMACI
Divan-ı Hazret-i Üftade Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Muhyiddin Üftade (Hz.Üftade) EŞREF OĞLU HAZIR
Divan-ı Hikmet Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ahmed Yesevî EMINE SIDIKA TOPTAŞ
Divan-ı Himmet-i Enguranî Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Himmet-i Enguranî AHMET EMRE
Divân-ı İlâhiyât Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halvetî Armağan Efendi GÜLTEN KÜÇÜKBASMACI
Divân-ı İlahiyât Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Azîz Mahmûd Hüdâyî MURAT AYAR
Divan-ı Kaygulu Efendi Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kaygulu Şeyh Halil Efendi HAKAN ÖZKÜTÜKÇÜ
Dîvân-ı Nahîfî Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NAHîFî, Süleyman MEHMET ALTINOVA DOÇ. DR. GÜLAY ÇAVDUREL
Dîvân-ı Niyâzî Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dîvân-ı Niyâzî, Niyazî-i Mısrî SERKAN DERIN
Dîvan-ı Şeyh Mustafa Rûmî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Geredeli Mustafa Rûmî Şabânî DILEK AYCIL
Divan-ı Şeyhi Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhî HANIM YILMAZ DR. HALIT BILTEKIN
Divan-ı Seyyid Azim Şirvanî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Seyyid Azim Şirvani SEYYID AZIM
Divançe-i Emin Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zılli-zade Hacı Emin Efendi. NURTEN ERDOĞAN PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Divançe-i Erşed Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Erşed YAĞMUR URAZ
Divançe-i Hanyevi Şefik Efendi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hanyalı Mehmed Şefik Efendi ESRA KILIÇ PROF. DR. MUHSIN KALKIŞIM
Dîvânçe-i Niyâzî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Niyâzî /Mehmed Niyâzî TÜLAY TUNÇ
Divançe-i Şâkir Efendi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Şâkir Efendi ŞAKIR EFENDI
Divançe-i Süleyman Fehim Efendi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FEHÎM, Hoca Süleymân İBRAHIM YILMAZ KAYNARCA PROF. DR. MUHSIN MACIT
Dîvanu Gülzar Li-Hafız Sa’dî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mevlânâ Celâleddîn el-Hâfız Ahmed es-Sa‘dî el-Havrânî DIVANU GÜLZAR LI-HAFIZ SADI
Diyarbakır Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DIYARBAKIR AĞZI
Diyarbakırlı Halîlî’nin Şiirleri Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Diyarbakırlı Halîlî AHMET KAVAKLIYAZI
Diyarbakırlı Osman Nuri Paşa Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GULAY DURMAZ DOÇ.DR. GÜLAY DURMAZ
Diyarbakırlı Osman Nuri Paşa Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Diyarbakırlı Osman Nuri Paşa GULAY DURMAZ
Diyârbekirli Kâmî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kâmî, Mehmed Şaban DİYARBAKIRLI KAMİ
Diyârbekirli Nigâhî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NİGÂHÎ BABA FIRAT SEVİNÇ
Doğu Trakya Yerli Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DOĞU TRAKYA YERLI AĞZI
Doğu Türkçesi Metinleri Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak DOĞU TÜRKÇESI METINLERI
Dolgan Masalları Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. DOLGAN MASALLARI
Dört Kumuk Masalı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Yazarı bilinmiyor. KUMUK MASALI
Du‘â-nâme-i İlmî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR-DEV DERGİSİ) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kadızâde Mehmed Efendi DUANAME-I İLMI
Dua Mecmuası Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. DUA MECMUASI
Dünyanın En Güzel Arabistanı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Turgut Uyar TURGUT UYAR
Dünyânın Fitne-kâr Hâli Destânı Destan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı İbâdî DÜNYANIN FITNEKAR HÂLI DESTANI
Dürr-i Hoş-âb Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülcelîl İbn Alî FETTAH KUZU
Dürrî Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Dürrî Efendi SEDEF DOĞAN YAŞASIN PROF. DR. ZIYA AVŞAR
Dus Bulayıḳ (Дуҫ Булайыҡ) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Zeynep Biişeva (Зәйнәб Биишева) FATMA ERTÜRK
Duygularım (Şiirler) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DUYGULARIM
Ebû Sehl Nu’mân Efendi -Destan- Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ebû Sehl Nu’mân Efendi BILAL GÜZEL İ. HAKKI AKSOYAK
Ebûbekir Celâlî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Celâlî, Seyyid Ebûbekir Celâleddîn ERDEM SARIKAYA
Ebubekir Hazım Tepeyran Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ebubekir Hazım Tepeyran EBUBEKIR HAZIM TEPEYRAN (ESERLERI)
Ed-dürretü'l-Mudiyye Fi’l-Lügati’t Türkiyye Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Hüsrev b. Abdullah FERDI YAĞCI RECEP TOPARLI
Edhem ü Hümâ Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâbit Alâeddîn Alî Öziçevî GAMZE AYDIN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Edhemî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Edhemî FIRAT SEVİNÇ
Edhemî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Edhemî FIRAT SEVİNÇ
Edîb Harâbî Dîvânı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Harâbî, Ahmed Edîb EDİB HARABİ
Edirneli Ahmed Rüşdî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Rüşdî GURBET DOĞAN
Edirneli Fâiz Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Feyzî NURCAN GÜL PROF. DR. RAMAZAN BARDAKÇI
Edirneli Nazmî Divânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edirneli Nazmî HİLAL EMİNE KUŞ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Edirneli Nazmî Divanı 2 Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edirneli Nazmî HİLAL EMİNE KUŞ
Edirneli Nazmî Divanı 3 Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edirneli Nazmî HİLAL EMİNE KUŞ
Edirneli Şevki Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edirneli Şevki NEBI ÇELIK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Edviye-i Müfrede Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İshak bin Murâd EDVIYE-I MÜFREDE
Eğribozlu İzzet Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İZZET, Ahmed İzzet Bey EĞRIBOZLU İZZET DIVANI
Eğribozlu İzzet Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eğribozlu İzzet İZZET EĞRIBOZ İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Eliağa Vâhid ve Gazelleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Eliağa Vâhid SÜHEYLA TUNÇ DOÇ. DR. MAHMUT SARIKAYA
Emir Efsahuddin Hidayetullah Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Emir Efsahuddin Hidayetullah BETÜL ÇALIŞKAN
Emîrek-zâde Mehmed Nâmî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NÂMÎ, Mehmed AHMET TALHA YILMAZ
Emrî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Emrî, Emrî Çelebi, Emrullah Çelebi VEYSI TURAN PROF. DR. İ. HALIL TUĞLUK
Enderunlu Hâmid Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Enderunlu Hâmid Divanı BETÜL KARAYIL PROF. DR. İ. HALIL TUĞLUK
Enderunlu Hasan Yâver Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Enderunlu Hasan Yâver FADİMANA YETİŞ DR. İNCINUR ATIK GÜRBÜZ
Enderunlu Vâsıf Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Enderunlu Vâsıf ÖZGÜR KIYÇAK
Enîsü'l-'Uşşâk Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şâkir ENÎSÜ'L-'UŞŞÂK
Enîsü'l-Celîs Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kasım b. Seydi el-Hafız Ankari ENISÜ'L-CELIS
Enverî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Enverî ZEYNEP KOCA
Er Soltonoy Destanı Destan 20. yy. Âşık/Ozan Harezm-Kıpçak Süyörkul Abdrahmanov MEHMET ÇERIBAŞ
Er Töştük Destanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Sayakbay Karalayev AYSEL GÜZEL
Er Töştük Destanı (Cusup Mamay Varyantı) (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Destan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak ER TÖŞTÜK (CUSUP MAMAY VARYANTI)
Erbilli Âmâ Yusuf Garibî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Erbilli Âmâ Yusuf Garibî Efendi EMINE TÜRKARSLAN DOÇ. DR. İNCINUR ATIK-GÜRBÜZ
Ereğlili Hüznî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüznî SINAN BALCI
Ereğlili Türâbî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ereğlili Türâbî ESRA BULDUK DR. BÜNYAMIN TAN
Ereğlili Türâbî Dîvânı (Riyâzî’ye ait şiirler) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Riyazi ESRA BULDUK
Ermenek Yöresi Mani, Ninni ve Masalları Mensur Eser Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim SAKINE HAKKOYMAZ
Erzincanlı Visali Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Erzincanlı Visali ERZINCANLI VISALI İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı (İlahî-name) Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbrahim Hakkı (Hakkî) MURAT AYAR
Erzurumlu Zihnî Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Erzurumlu Mustafa Zihnî TOLGA ÖNTÜRK
Erzurumlu Zihni Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Erzurumlu Mustafa Zihni TOLGA ÖNTÜRK PROF. DR. MUHSIN MACIT
Es‘ad-ı Bağdâdî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Es‘ad Efendi/Es‘ad ESRA KILIÇ PROF. DR. SÜLEYMAN ÇALDAK
Es’ile-i Sûfî Ecvibe-i Sa‘dî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sa‘dî Efendi SADI EFENDI
Esâmî-yi Hânkâh-ı Mahmiyye-i Edrene Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Karaferyeli Sarıcazâde Seyyid Mehmed Râmiz MÜBERRA GÜRGENDERELI
Esaret (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Midhat Efendi AHMED MIDHAT EFENDI ESARET
ESER ADI DÜZELTİLMELİ!!! Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ömer Derya BENEDEK PÉRI
Esirî Baba Deyişleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Esirî Baba ESRI
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satırarası İlk Kur’an Tercümesi Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ESKI ANADOLU KURAN DOÇ. DR. MURAT KÜÇÜK
Eski Cumalı Hamid Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamid ESKI CUMALI HAMID PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Eski Turfan’dan Türküler Mecmua 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur ESKI TURFANDAN TÜRKÜLER
Eski Türk Şiiri Mecmua 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur - ASLI HUY
Eski Türk Şiiri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 10. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ESKI TÜRK ŞIIRI (REŞID RAHMETI ARAT)
Eski Uygurca Dört Çatik (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 11. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Şılazın Prşanıkı/Praştınki UYGURCA ÇATIK
Eskişehir Masalları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim. ÖZLEM KESKINSU
Eşkıya İninde Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, EŞKIYA İNINDE
Esmâ-i Büldân ber-vech-i Îmâ vü Rümûz Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Arayıcızâde Ferdî YUNUS KAPLAN
Esmâ-yı Bilâd-ı Mecdî Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mecdî YUNUS KAPLAN
Esmâü'l-Hüsnâ Şerhi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bursalı Subhî Mehmed Ali Çelebi FATIH KOYUNCU
Esrar Dede Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Esrâr Dede ELIF NUR KAYA PROF. DR. OSMAN HORATA
Esrâr-ı Garîbe Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cemâl Halvetî ŞERIFE AĞARI
Esrâr-ı Mevlidü’n-Nebî Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâşim Velî HAŞIM VELI
Esrâr-Nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Tebrizli Ahmedi BAHAR GENEL
Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eşrefoğlu Abdulah-ı Rûmî EŞREF OĞLU HAZIR PROF.DR. MUSTAFA GÜNEŞ
Et-Terkibat Fi Tabhi'l-Hulviyyat (Tatlı Pişirme Tarifleri) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Osman Kerim Efendi TUĞÇE ERDAL
Evhad Çelebi Hikayesi Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SELIM GÖK
Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, EVLERE ŞENLIK, KAYNANAM NASIL KUDURDU
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi I. Kitap Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Evliya Çelebi b. Derviş Muhammed Zıllî ZEYNEP BUÇUKCU PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Evsâf-ı İstanbul Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Latifî ESMA GÜDER
Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Eyyûb EYYÛB VE ÇAĞATAYCA ŞIIRLERI PROF. DR. ZUHAL KARGI ÖLMEZ
Fâik Mahmud Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fâik Mahmud (Fâik-leng) MURAT KEKLIK
Fakr-nâme, Ahmed Yesevî Divan 13. yy. Tekke Eski Uygur Hoca Ahmed Yesevi SÜMEYRA AKBULUT PROF. DR. KEMAL ERARSLAN
Fâl-ı Murgân Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZA‘ÎFÎ, Pîr Muhammed YAPRAK TOMRUK
Fâl-ı Murgân Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZA‘ÎFÎ, Pîr Muhammed YAPRAK TOMRUK
Farsça-Türkçe Manzum Sözlük (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Osman Şikloşi OSMAN ŞIKLOŞI (MANZUM SÖZLÜK)
Fasih Ahmed Dede Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derviş Fasih Ahmed bin Mehmed bin Mehmed bin Ahmed Beg El-meşhur be mir-Dukakinzade GAMZE ÜNSAL TOPÇU
Fasl-ı Fî Beyânî Halveti’l-Meşâyih Rahmetu’llāh Li-Baba İlyâs-i Horasânî Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Baba İlyâs-i Horasânî OĞUZ SELIM BAŞAR PROF. DR. KEMAL ERARSLAN
Fazîlet-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yemînî, Derviş Muhammed GÖKHAN ŞENYURT
Fazîlet-Nâme Mesnevi 16. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı YEMİNÎ, Muhammed GÖKHAN ŞENYURT
Fâzıl Paşa Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bosnalı Şerif-zâde Fâzıl Mehmet Paşa ALI AKSIT
Fehîm-i Kadîm Divânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fehîm YUSUF CAN TIRAŞ
Fehmî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbrahim Fehmî AHMET İÇLİ
Fennî Bir Roman yahut Amerika Doktorları Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi FENNÎ BIR ROMAN
Fennî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yozgatlı Mehmed Said Fennî EBRU ALIBAZ DR. ÖĞR. ÜYESI IŞILAY PINAR ÖZLÜK
Fennî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fennî KADRIYE HOCAOĞLU DOÇ. DR. ÖZLEM ERCAN
Fenniyye-i Eş’âr Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Enderunlu Hasan Yâver FADİMANA YETİŞ DR. İNCINUR ATIK GÜRBÜZ
Ferhâd u Şîrîn Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Alî Şîr Nevâyî ZEHRA ŞİMŞEK
Ferhengnâme-yi Sa'di Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hoca Mes’ûd, Mes’ûd bin Ahmed FERHENGNAME-I SADI
Ferîde Hanım Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ferîde FERIDE
Ferrî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ferrî Mehmed Efendi CIHAN İNER PROF. DR. MEHMET KIRBIYIK
Ferruh u Hümâ (Ferruhnâme) Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed BURAK BEKEN PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Feryâd Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ayşe İsmet KADIM POLAT EFDAL SEVINÇLI
Fethnâme-i Yemen Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nihâlî YUSUF BABÜR
Fetih-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kıvâmî MUHAMMET EMIN TOY PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Fetih-nâme (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Râzî RÂZÎ FETİHNÂME
Fetihnâme-i Üngürüs Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ali Bahârî (Müderris Bahârî) KÜRŞAT ŞAMIL ŞAHİN
Fetvâ fî-hakki'l-kahve Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bostan-zâde Muhammed Efendi MUHITTIN ELIAÇIK PROF. DR. MUHITTIN ELIAÇIK
Fetvâemînizâde Gâlib Zühdî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gâlib, Zühdi ESRA DEMIRKOPARAN
Feyzî-i Kefevî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MURAT AÇIKEL
Feyzî’nin Tiryâkî Mehmed Paşa Kütüphanesi’ne Şiiri Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FEYZÎ’NIN TIRYÂKÎ MEHMED PAŞA KÜTÜPHANESI’NE ŞIIRI
FEZÂ’İL-İ ŞÂM Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Süheylî FEZAIL-I ŞAM
Fezâyî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fezâyî HALIL İLTERIŞ KUTLU
Figânî Dîvânçesi Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Figânî, Ramazan BEYHAN KESIK PROF.DR. BEYHAN KESIK
Firâkî'nin Yayımlanmamış Şiirleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdurrahman Firâkî MEHMET ALTINOVA
Firâset-nâme Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SUBHÎ, Ta'lîkî-zâde Mehmed Subhî FIRASETNAME
Fîrûz u Dil-efrûz Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Va'dî, Ahmed Efendi KADIM POLAT
Fransa Sefâretnâmesi Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fâ'iz, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağazâde Mehmed FRANSA SEFARETNAMESİ PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Fuat Bayramoğlu’nun Rubaileri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fuat Bayramoğlu CEMAL YEŞIL
Fürkat-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halîlî, Halîl İbrâhim NASER SERAJI DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Fütüvvet-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Eşref b. Ahmed FÜTÜVVET PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Fuzuli Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fuzuli MEHMET GÜRBÜZ
Füzûnî Divanı (ESER VERİ İŞLEMEYE HAZIR) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed, Enderûnî BURAK BEKEN
Gagauz Folkloru Derlemeleri Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GAGAUZ FOLKLORU DERLEMELERI
Garâibü's-sıgar Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Nizâmü'd-dîn Ali Şir Nevâ'î SEVGI YAVUZ ODUNCU
Garib-name Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Aşık Paşa NEBI ÇELIK
Garîb-nâme Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Paşa BÜLENT YAYLA DR. ABUZER KALYON
Garîki Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Garîki bin Yusuf bin Mezîd BÜNYAMIN TAŞ
Garîkî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Garîkî bin Yûsuf bin Mezîd İBRAHIM DEMIRDELEN
Gazâle-nâme (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MUHYÎ-İ GÜLŞENÎ, Ekmekçi-zâde Şeyh Muhyiddin Muhammed Gülşenî Efendi GAZÂLE-NÂME-I MUHYÎ
Gazâlî'nin Mekke'den İstanbul'a Yolladığı Mektup ve Ona Yazılan Cevaplar Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gazâlî (Deli Birader), Zâtî, Rûmî, Kâtib Ca'fer Çelebi. GAMZE AYDIN
Gazânâme Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mevlana Ali Efendi Gurtî GAZÂNÂME
Gazavat-ı Bahr-ı Umman ve Sanduk (METİN VERİ GİRİŞİNE HAZIR) Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tursun Fakih GAZAVAT-I BAHR-I UMMAN VE SANDUK, PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Gazavat-ı Resulullah Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tursun Fakih ÖMER GÜVEN
Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Han Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim MUSTAFA KILIÇ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Gazavât-nâme-i Midilli Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derviş Gubârî SIBEL AYDIN PROF. DR. BEYHAN KESIK
Gazavatnâme-i Mihaloglı Ali Beg Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sûzî Çelebi KAMILE ÇETIN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Gazeliyat Mecmuası (İstanbul Üniversitesi, TY 712) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GAZELIYAT MECMUASI (İSTANBUL ÜNIVERSITESI, TY 712)
Gedâyî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Gedâyî FILIZ MELTEM ERDEM UÇAR FILIZ MELTEM ERDEM UÇAR
Gedizli Kabûlî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gedizli Kabûlî FATMA KOLA
Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Mustafa Âlî İSMAIL HAKKI AKSOYAK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Gelibolulu Sun’î Divanı VERİ GİRİŞİNE HAZIR Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Sun’î ORHAN BALCI (IKINCI SAYFA) PROF. DR. HALIL İBRAHIM YAKAR
Gelibolulu Sürûrî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Musliheddin Mustafa Sürûrî NIYAZI ÜNVER
Genc-i Esrâr-ı Ma'nî Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nidâî Mehmed Çelebi Ankaravî NURAN ÖZTÜRK
Genc-nâme Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Celâleddin Ergun Çelebi HILAL İSLAM
Gencîne-i Râz Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Taşlıcalı (Dukaginzâde) Yahya Bey NAZLIHAN YILMAZ
Georgi Pulevski'nin Makedonca-Arnavutça-Türkçe Sözlüğü Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Georgi Pulevski MAKEDONCA-ARNAVUTÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK
Gevherî Divânı Divan 17. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Gevherî, Mehmed ALI KÖROĞLU
Giresunlu Ref'î Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Giresunlu Ref'î GIRESUNLU REF'Î DIVANI
Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, GÖNÜL BIR YEL DEĞIRMENIDIR SEVDA ÖĞÜTÜR
Gözlerin İstanbul Senin Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GÖZLERIN İSTANBUL SENIN
Güftî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Güftî Ali YAKUP YEŞİLYAPRAK
Gül Bağça (Kumuk Türkçesiyle Yazılmış Arap Harfli Bir Vaaz Kitabı) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Şıhammat Kadi Baybolatoğlu HAKAN AKCA
Gül ü Bülbül Mesnevi 9. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Salâhî, Muhammed Ebû Salâhî FATIH BAKIRCI
Gül ü Bülbül Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İznikli Bekāyî (İznikî Mehmed Çelebi) GÜL
Gül ü Hüsrev Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tutmacı MAŞALLAH KIZILTAŞ DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN
Gül ü Mül Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fasîh, Ahmed Fasîh Dede FUAT ÖZDEMIR
Gül ü Nevrûz Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Niğdeli Muhibbî HACI İBRAHIM DELİCE
Gül ü Nevrûz Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdî DUYGU BINGÖL
Gül-i Sad-berg Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Füzûnî BURAK BEKEN
Gulâmî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GULÂMÎ, Sivaslı SONGÜL KÖSE
Gülistan Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kaygusuz Abdâl, Şehzâde Alaâddin Gaybî NEŞE SARAÇ
Gülistan Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kaygusuz Abdal FİLİZ KALYON ABDURRAHMAN GÜZEL
Gülperi Hanım ve Güldeste-i Hatırat Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gülperi Hanım DILEK BURAN
Gülşen-Âbâd Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Ahmet Ebü’s-senâ, Şemseddin Sivasî, Mahlası: Şemsî AYŞE ÇELEBİOĞLU
GÜLŞEN-İ EFKÂR Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lârendeli Şânî MEVLÜT İLHAN
Gülşen-i Envâr Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Taşlıcalı Yahya AYŞE SAĞLAM
Gülşen-i Simurg Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZA‘ÎFÎ, Pîr Muhammed BERRIN AKALIN
Gülşen-i Şu'arâ Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahdî BAHAR GENEL PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Gülşen-i Zürefâ Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MEHMED, Vardarî Şeyhzâde Mehmed Efendi GÜLŞEN-I ZÜREFA
Gulyabani Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, GULYABANI
Gülzâr-ı Na'îm Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İsmail Na'îm Efendi AHMET SERDAR ERKAN
Gülzâr-ı Tabi’at Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AHMED HİLMÎ GÜLZAR-I TABIAT
Gümülcine Şehrengizi Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dürrî İLYAS YAZAR PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Gümülcineli Dürrî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gümülcineli Dürrî. BURCU ATASEVEN DOÇ. DR. ORHAN KILIÇARSLAN
Günümüz Afganistanlı Özbek Şairleri Divan 20. yy. Âşık/Ozan Çağatay AFGAN ÖZBEK ŞAIRLERI
Günümüz Kazak Aytıs Sanatının Temsilcilerinden Amanjol Altay ve Aytısları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Amanjol Altay KAZAK AYTIS SANATI
Güzide Meseller Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. MEHMET GÜNGÖR
Habîbî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri HABÎBÎ, Acem Habîbî, Habîbî-i Azerbaycânî HABIBI
Hâbnâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fasîh AHMET İÇLI
Hac Menâzilnâmesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sulhî HAC MENAZILNAMESI
Hâce-i Cihân ve Netîce-i Cân Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vâhîdî ZEYNEP BUÇUKCU
Hacı Hayri ve Hatıra-i Ahd-i Şebab Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hacı Hayri Bey HACI HAYRI BEY
Hacım Sultan ve Menakıbnamesi Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Hacım Sultan SALIH GÜLERER SALIH GÜLERER
Hadd-i Mestân Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HÂLETÎ, Azmîzâde NUSRET GEDIK
Hadikatü's-süeda Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FUZÛLÎ SACIDE KARADAĞ
Hafid Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YAPRAK TOMRUK
Hâfız Ahmed Paşa Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müezzinzâde Hâfız Ahmed Paşa FATIH ÇETINKAYA DOÇ. DR. ERSEN ERSOY
Hâfız Ulvî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ULVÎ, Hâfız Seyyid Ali Bedreddîn Efendi AYŞENUR HALIDI
Hakas Destanları 3: Han Orba Destanı Mesnevi Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Anonim YAPRAK PELIN
Hakas Destanları 3: Han Orba Destanı Destan Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak YAPRAK PELIN ULUIŞIK
Hakas Destanları II: Kara Kuzgun Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KARA KUZGUN DESTANI....
Hakas Destanları IV: Altın Taycı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Destan 20. yy. Âşık/Ozan Harezm-Kıpçak ALTIN TAYCI (HAKAS DESTANLARI IV) YILMAZ KILLI, GÜLSÜM (2013). HAKAS DESTANLARI IV: ALTIN TAYCI. ANKARA: TDK YAY.
Hakas Halk Masalları (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Yazarı bilinmiyor. HAKAS MASALLARI PROF. DR. MEHMET KARA
Hakasya'dan Öyküler (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak İlya Prokopyeviç Topoyev HAKAS ÖYKÜ
Hakîkî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hakîkî Yûsuf ERDOĞAN BOZ
Hakîm Ata ve Mirac-name’si Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HÂKİM ATA, Süleyman HAKIM ATA MIRACNAMESI
Hakîm Ata’nın Hz. Meryem Kitabı (ESER VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Destan 12. yy. Tekke Harezm-Kıpçak HÂKİM ATA, Süleyman Bakırgan HZ. MERYEM KITABI
Halep Şehrengizi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyrî SEYRÎ
Halepli Edîb Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halepli Edîb CAFER MUM
Halil Soyuer Şiirleri Divan Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halil Soyuer ŞEYMA KURAN DOÇ. DR. ŞEYMA KURAN
Halîl-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülvâsi Çelebi HALIL İLTERIŞ KUTLU
Halîlî-i Mar’aşî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HALÎLÎ, Halîl-i Mar’aşî EYÜP AĞOLDAY
Halk Şairleri Divan Yüzyılı belli değil Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Halk Şairleri MEHMET ÇEVIK PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Hallâc-ı Mansûr’un Menâkıbnâmesi Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Niyâzî-i Kadîm ZEKIYE SELCEN GÜNAYDIN
Hamâmîzâde İhsan Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamâmîzâde Mehmet İhsan ASIYE ŞEYDA ÖZSERDAR DR. ÖĞR. ÜYESI HAMZA KOÇ
Hamdi Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamdî ENES İLHAN ALI EMRE ÖZYILDIRIM
Hâmî Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Diyarbakırlı Hâmî KADRI HÜSNÜ YILMAZ
Hamsi-nâme Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamâmîzâde Mehmet İhsan NURŞEN ÖZBAKIR DOÇ. DR. SAVAŞKAN CEM BAHADIR
Han Duvarları Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Faruk Nafiz Çamlıbel HAN DUVARLARI
Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HANÇERLI HANIM İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Hanyalı Kâmî Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yahyâ Kâmî Efendi EMINE SIDIKA TOPTAŞ
Hanyalı Nûrî Osmân Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nûrî, Osman DILEK YALÇIN
Har-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhî (Yûsuf Sinânüddin, Hakîm Sinan, Hekîm Sinan, Yûsuf, Yûsuf Sinan). EŞREF OĞLU HAZIR
HAREM-i HÜMÂYÛN Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KANSU GAVRI
HAREM-İ HÜMÂYÛN (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SAADETTİN EFENDİ DUYGU KERTI
HAREMDEN VALİDE SULTAN MEKTUPLARI (17.-18.-19. Yüzyıl) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NESRIN GÜLLÜDAĞ İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Harezm Türkçesi Kur'ân Tercümesi Kur'ân-ı Kerim 11. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KURAN TERCÜMESI (HAREZM)
Harezmî Kâmil Dîvânı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Harezmî Kâmil HAREZMÎ KÂMIL
Harezmli Hafız’ın Divanı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım) Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Hâfız-ı Harezmî MUSAB ZORCİ
Harîmî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şehzade Korkut KADİR ALPER
Harnâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhî,Yûsuf Sinaneddin MEHMET ÖZDEMİR
Harput Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HARPUT AĞZI
Harputlu Fikret Memişoğlu Dîvânı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YOLCU, Fikret Memişoğlu HARPUTLU FIKRET MEMIŞOĞLU DÎVÂNI DR. ORHAN BALCI
Harputlu Mahmûd Bahreddîn Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Harputlu Mahmûd Bahreddîn KAMIL ALI GIYNAŞ
Harputlu Rahmî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rahmî-i Harpûtî, Rahmî Hoca, Hoğulu Rahmî SERKAN DEMİR
Harşit Vadisi Ağzı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HARŞIT VADISI AĞZI
Hasan Hilmi Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hasan Hilmi Edirnevi AHMET SARI
Hasan Kevser’in Kerbelâ Türküleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hasan Kevser KERBELA TÜRKÜLERI (HASAN KEVSER)
Hasan Sezayi Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Hasan Sezayi Gülşenî ALI DEMIREL
Hasan Tufan Şiir Tahlilleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Hasan Tufan HASAN TUFAN ŞIIR TAHLILLERI
Hasanü’l-Şükri’nin Veysel Karâni Hikayesi Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hasanü'l-Şükrî VEYSEL KARANI HIKAYESI
Hasbıhâl-i Sâfî (MERİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâfî HASBIHAL
Hâsîm Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Esad Efendi, Hâsîm BETÜL TIRAŞ
Haşmet Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Haşmet bin Abbâs HAŞMET DIVANI PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Hatay Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HATAY AĞZI
Hatâyî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Hatâyî-Şah İsmail ESMA GÜDER
Hâtif Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâtif (Semerci-zâde/Serrâc-zâde Hasan Hâtif Efendi) OĞUZHAN UZUN
Hâtıra-i Şebâb/ Heves Ettim/ Mini Mini Yâhûd Yine Heves/ Mirsâd/ Berk/ Hazîne-i Evrâk/ Zehra/ Servet-i Fünûn/ Tercümân-ı Hakîkat/ Manzara Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Nâzım (Nâbîzâde Nâzım) MEHMET TAT
Hatmî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hatmî, Mustafa Beg HICRAN YÜCEL
Hatun Destanı Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ? BILAL GÜZEL
Haver Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AHMET İHSAN TOKGÖZ HAVER
Hâverân-nâme Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim HAVERANNAME (METIN YÜKLENDI)
Hayâl-i Dil (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rahmî HAYAL-I DIL
Hayâlî Bey Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayâlî, Bekar Memi ORHAN KILIÇARSLAN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Hayâlî-i Gülşenî Dîvānı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayālî-i Gülşenî ORHAN KILIÇARSLAN
Hayâlî-î Gülşenî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayâlî-î Gülşenî TUĞBA AĞIRCAN DR. ÖĞR. ÜYESI ORHAN KILIÇARSLAN
Hayattan Sahifeler Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, HAYATTAN SAHIFELER
Hayrâbâd Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâbî EMINE IRMAK
Hayrabolulu Hasîb Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayrabolulu Seyyid Mehmed Hasîb KADRIYE HOCAOĞLU
Hayret-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eşrefoğlu Rumi FERHAT YORULMAZ
Hayretî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayretî SELIM GÖK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Hayriyye-i Nâbî Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâbî, Yûsuf Nâbî Efendi. HAYRIYYE
Hayvanların Dilinden Manzum Bir Falname Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YAVUZ ÖZKUL İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Hâzâ Dâsitân-i Sultân Maḥmûd Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyyâd Hamza BILAL GÜZEL
Haza Dâsitân-ı Hadîcetü’l-Kübrâ Mesnevi 17. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Gulâmî HAZA DÂSITÂN-I HADÎCETÜ’L-KÜBRÂ,
Hazâ Hikâyet-i Şeddâd Bin 'Âd Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kadı Asker Şerif Mehmed Molla Efendi HAZÂ HIKÂYET-I ŞEDDÂD BIN ÂD
Hazâ Kitâb-ı Hadicetü'l-Kübrâ Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yazarı belli değil. EMINE HATUN KARTAL
Hazâ Kitâb-ı Mevlûd Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şehîdî SONGÜL ZENGIN
Hâzâ Kitâb-ı Sarf-ı Türkî Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbrahim Efendi İBRAHIM EFENDI
Hâzâ Kitâbu Mevlüdi’n-Nebiyyi Salla’llâhu Te’âlâ Aleyhi ve Sellem Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İpsalalı Ebu'l-Hayr MULEYKE PROF.DR. AHMET GÜNŞEN
Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 18. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Ahdî ASHAB-I KEHF KISSASI PROF. DR. HANIFE KONCU
Hâzâ Mevlüd-i Kesik Baş Hazreti 'Ali Keremullah Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - SATI KUMARTAŞLIOĞLU
Hâzâ Mevlüd-i Kesik Baş Hazreti 'Ali Keremullah Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cenk-nâme SATI KUMARTAŞLIOĞLU
Hāẕā Mevlüd-i Kesik Baş Ḥazreti ʿAlḭ Keremullah Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hāẕā Mevlüd-i Kesik Baş Ḥazreti ʿAlḭ Keremullah SATI KUMARTAŞLIOĞLU
Hazâ Nüshâ-yı Mülheme (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halîl Kerkükî HALIL KERKÜKÎ MÜLHEME
Hazâ'inü's-Sa'âdât Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eşref bin Muhammed CEYDA ÇELEBI
Hazîne-i Letâif (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevî ÇAYLAK TEVFIK
Ḥażret-i Resūl Ebū Cehlile Güreş Dutduġıdur Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TURSUN FAKÎH, Dursun Fakîh, Tursun Fakı, Dursun Fakı AHMET İÇLI
Hazreti Süleyman'ın Meselleri Kitâb-ı Emsile-i Hazret-i Süleymân Aleyhisselâm Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MEVLÜT İLHAN
Hecrî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hecrî, Kara Çelebi Muhyiddin Mehmed ZEYNEP ŞULE ALTUNTAŞ DR. İNCINUR ATIK GÜRBÜZ
Hediyyetü'l-İhvân fi Şerhi Sübhati's-Sıbyân Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BOSNAVÍ MEHMED NECÍB EFENDİ HAEDIYE PROF. DR. ATABEY KILIÇ
Heft Peyker Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Abdürrezzâk Aşkî ASLI AYTAÇ
Helâkî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Karamanlı Helâkî, Mahmud ZEYNEP DINÇER BERDIBEK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Henüz 17 Yaşında Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi AYŞENUR UYANIR DOÇ. DR. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI
Heşt-Bihişt Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sehî Bey OZGE KARAKOÇ DOÇ. DR. AYŞE YILDIZ
Hevâyî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rahmî/Hevâyî ESRA KILIÇ PROF.DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Heves-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tâci-zâde Ca'fer Çelebi TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
Hibetü'l-Vehhâb Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hatîb HATÎB-HIBETÜ'L-VEHHÂB
Hidayetnâme Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn-i Firişte İzzeddîn FERIŞTEOĞLU HIDAYETNAME
Hikâyât-ı Def’-i Riyâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemseddîn-i Sivâsî BÜŞRA KARASU
Hikâyât-ı Nây Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Muhyiddin Akbıyık (Akbıyık Sultan) ÖMÜR ERBAY
Hikāye-i Câbir Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûsuf bin Mustafā BILAL GÜZEL
Hikâye-i Ferhâd ile Şîrîn (METİN YAPIŞTIRILACAK) Mensur Eser 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Anonim HIKAYET-I FERHAD
Hikâye-i İbrâhîm Edhem Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DERYA KOYUNCU
Hikâye-i Köroğlu Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor PELIN EKŞI
Hikâye-i Manzûme Be-inşâʾ-i Prusalı Hasîb Efendi Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bursalı Hasîb Efendi HIKÂYE-I MANZÛME BE-INŞÂʾ-I PRUSALI HASÎB EFENDI
Hikâye-i Zelîhâ ile Yûsuf Aleyhi’s-selâm Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FATMA DELI
Hikâyet-i Anabacı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vahdî SÜMEYRA AKBULUT
Hikâyet-i Ebû Derdâ ve Hatun (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HIKAYET-I EBU DERDA VE HATUN
Hikâyet-i Fakr-nâme Rivâyet-i Âşık Paşa (Manisa Nüshası) Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Paşa AYSE ERGINER
Hikâyet-i Ken'ân ve Muc'cizât-ı Resûl Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HIKAYET-I KENAN
Hikâyet-i Mihter-i İsa (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Bilinmiyor. DOÇ.DR. TURGUT KOÇOĞLU DOÇ. DR. TURGUT KOÇOĞLU
Hilye-i Enbiya Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NEŞÂTÎ, Ahmed Dede DR. MERVE MENTEŞE PROF. DR. BAYRAM ALI KAYA
Hilye-i Enbiyâ Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Neşâtî, Ahmed AYŞE KAYA
Hilye-i Sa’âdet Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâkâni Mehmed Bey REYHAN KELEŞ
Hilye-i Sa’âdet Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâkâni Mehmed Bey AHMET SAFA ÇOLAK
Hilyetü'l-Efkar Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nev'îzâde Atâyî, Atâullah MUHAMMET ÖZDEMIR
Hilyetü’r-Ricâl ve Söz Varlığı Mensur Eser 8. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Mustafa Ali MUNA YÜCEOL ÖZEZEN PROF. DR. MUNA YÜCEOL ÖZEZEN
Hisâlî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Hisâlî ÖZLEM ERCAN DOÇ. DR. ÖZLEM ERCAN
Hisler ve Fikirler (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Raif Necdet Kestelli HISLER VE FIKIRLER (RAIF NECDET KESTELLI)
Hırz-ı Cân Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Seyyid Habîbî İsmail Efendi BURAK
Hızırağazâde Saʻid Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hızırağazâde Saʻid HIZIR AĞAZADE SAID
Hoca Dehhânî Dîvânı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dehhânî HOCA DEHHÂNÎ DÎVÂNI
Hoca Nazar Hüveyda Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Hoca Nazar Hüveyda HOCA NAZAR HÜVEYDA
Hoca Neş’et Divânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NEŞ'ET, Hoca Süleyman Neş'et Efendi HOCA NEŞET
Hoca-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Emir Sultan silsilesine bağlı şair olan Sinân. NIHAL YAVUZ
Hophopname Cilt 1 Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SÂBİR, Mirza Ali Ekber Tahirzade NARINGUL MALIKOVA
Hophopname Cilt 2 Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri SÂBİR, Mirza Ali Ekber Tahirzade NARINGUL MALIKOVA
Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 9. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur - MANIHAIST UYGURLARIN TÖVBE DUASI
Hüdâyi (Salâ Muslısı) Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüdâyi (Salâ Muslısı) SİNAN ULUALAN
Hülle-nâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vâsıkzâde Ref'et Efendi HILAL EMINE KUŞ
Hulviyyat Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Candaroğlu İsmail Bey HULVIYYAT
Hurkitilgan Tuş Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ötkir Haşimov ZEBO FAZLIDDINOVA
Hurrem Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hânî-zâde Seyyîd İbrahim MELIKE ÇOLAK
Hurşid ile Mah-ı Mihri Hikâyesi / Der Beyân-ı Hûrşîd Beg Mensur Eser 17. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Nahid Efendi HURŞID ILE MAH MIHRI
HURŞÎD-NÂME (HURŞÎD Ü FERAHŞÂD) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhoğlu Mustafa HANIM YILMAZ İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Hurşidname Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhoğlu Mustafa HURŞID PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Hurşidnâme Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhoğlu Mustafa HANIM YILMAZ İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Hurşidnâme Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhoğlu Mustafa EMRE GÜRBÜZ
Hurşidnâme Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhoğlu Mustafa YILMAZ HANIM İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Hüseyin Baykara Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Hüseyin Baykara, Hüseyni, TALIP YILDIRIM
Hüsn ü Aşk Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Gâlib (Gâlib Mehmed Es’ad Dede) MÜCAHIT KAÇAR
Hüsn ü Dil Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yenipazarlı Vâlî, Ahmed OKAN CELAL GÜNGÖR PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Hüsn ü Dil Tercümesi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gedizli Keşfî KEŞFI HÜSN Ü DIL TERCÜMESI
Hüsrev ü Şirin Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Firaki Abdurrahman Çelebi ASUMAN BAYRAM
Hüsrev ü Şirin Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fahrî ÖZLEM GÜNEŞ
Husrev ü Şirin Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Es-Seyyid Mustafa Sâlim ibnü’s-Seyyid Mehmed Râşidü’l-Hüseynî ELIF AYAN NİZAM
Husrev ü Şirin Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÂZERÎ, İbrahim Çelebi AZERI AZERI
HÜSREV Ü ŞİRİN Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Firaki Abdurrahman Çelebi ASUMAN BAYRAM
Hüsrev ü Şîrîn Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhî AYSE ERGINER PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Huzur Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Hamdi Tanpınar HUZUR
Hz. Ali Cenknâmelerinden Kan Kalesi Kitabı Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor ASLI BÜYÜKOKUTAN TÖRET İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Hz. Ali-İfrit Cenginin Yeni Bir Nüshası Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. HZ. ALI-İFRIT CENGI
Hz. Ali-İfrit Cenk-nâmesi Mesnevi Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Belli değil. HZ. ALI-İFRIT CENKNAMESI
Hz. Ali’ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. YÜZ SÖZ TERCÜMESI
İbrahim Sabri’nin Naim Bey Mersiyesi Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Sabri Efendi İBRAHIM SABRI’NIN NAIM BEY MERSIYESI
İbrişimden İnce Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FILIZ METE
İdigey ile Moradım Destanı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Destan 10. yy. Âşık/Ozan Harezm-Kıpçak İDIGEY ILE MORADIM
II. Abdülhamit İçin Döneminde Bir Methiye (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmet Celal ABDÜLHAMIT METHIYE
İki Refîka Yâhut Bir Numûne-i İzdivâc Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halil Edib İKI REFIKA
İlâve-yi İntibâh Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Corci Bubli İLÂVE-YI İNTIBÂH DR. EFDAL SVINÇLI
Ilgın Folkloru Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ILGIN FOLKLORU
İlhâmî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sultan III. Selim YUNUS KAPLAN
İlm-i Hey’et Kasidesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hoca Tahsin Efendi MESUT ALGÜL
İlyas İbn İsa'nın Şiirleri Mecmua 16. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı İBN-İ İSA, İlyas Saruhanî İLYAS İBN İSA'NIN ŞIIRLERI PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
İnayetname Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fedâyî FATIH ÖZER
İntibah-Sergüzeşt-i Ali Bey Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Namık Kemal POLAT SEL
Irak Türkmen Edebiyatında ÇAĞDAŞ HOYRATÇILAR Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÇAĞDAŞ HOYRATÇILAR
Irak Türkmen Türkçesi Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESI
Irk Bitig Mensur Eser 9. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Bilinmiyor. AYBERK KURTGEL
İrşadî Manzumesi Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İrşadî İRŞADI MANZUMESI
İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak İRŞÂDÜ'L-MÜLÛK DR. AHMET TURAN DOĞAN
İshakzâde Zuhûrî Divânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İshakzâde Mehmed Sâlih Zuhûrî SAVAŞKAN CEM BAHADIR
İsimlerle İlgili Bir Manzum Falname Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. MANZUM FALNAME
İsimsiz Bir Mesnevî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif MUSTAFA FIDAN
İskender-name Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Behiştî Ahmed Sinan MUSTAFA YIĞIT İSKENDER NAME DOÇ. DR. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
İskendernâme Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AHMEDÎ, Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır NECLA DÜZDAĞ YILANCI PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
İskendernâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BEHİŞTÎ/BİHİŞTÎ, Ahmed Sinân Çelebi MUSTAFA YIĞIT
İşkodra Vilayeti ʿOsmanlı Şaʿirleri Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ali Emiri Efendi AYŞE NUR MERT
İslâmî'nin Mesnevisi Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İslâmî MUSTAFA KILIÇ
İsmetî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AHMET SERDAR ERKAN
Isparta Merkez İlçe Ağızları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ISPARTA MERKEZ İLÇE AĞIZLARI
Ispartalı Mustafa Sabri Divanı Divan 19. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Sabrî, Ispartalı. BÜLENT KAYA
İşretnâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İlyas Şücâ Revânî BETÜL ÇALDEMIR
İstanbul Caddesi Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Feyzi Halıcı İSTANBUL CADDESI
İstanbul-nâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ruhî İSTANBULNAME
İstanbul'da Bakırcı, Hurdacı ve Antikacı Esnafının Ağzı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - İSTANBUL ESNAFININ AĞZI
İstanbul'da Sahabe Kabirleri Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İSTANBUL'DA SAHABE KABIRLERI
İstanbullu Eşref Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İstanbullu Eşref Halil Efendi BETUL ELMACI
İstanbullu Eşref Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eşref/ İstanbullu Eşref MUSTAFA SÖĞÜT
İzâkî ve Şiirleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İzaki İZAKI
Jön Türk (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi JÖN TÜRK (AHMET MITHAT EFENDI)
Ka'be-nâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Safî, Mustafa KA'BE-NÂME
Kabûlî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kabûlî, Edirneli Şeyh Kabûlî Mustafa Efendi EZGI GEMICI DR. ÖĞR. ÜYESI GÜLŞAH GAYE FIDAN
Kâbusnâme Tercümesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nazmizade Murtaza KABUSNAME TERCÜMESI
Kabusnâme Tercümesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞEYHOĞLU, Mustafâ Sadrüddîn ŞEYHOĞLU KABUSNAME TERCÜMESI
Kadîmî Baba (Ali Rıza Öge) Hayatı ve Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kadîmî, Ali Rıza Öge VOLKAN GÖKTAŞ
Kadîmî’nin Sûr-nâme’si (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kadîmî KADIMI SURNAME
Kadı Burhaneddin Divanı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kadı Burhaneddin Ahmed HATICE ÖZDIL
Kâdı Mevlânâ Hasan ve Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mevlana Hasan MEVLANA HASAN DIVANI DOÇ. DR. FILIZ KALYON
Kadı Şefî'î Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kadı Şefî'î SONGÜL AYDIN YAĞCIOĞLU
Kadın Evliya Menkıbeleri (Menâkıb-ı Veliyyetü’n-Nisâ) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Emine Câvide Hanım KADIN EVLIYA
Kadın Şairlere Ait Mecmua (Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 738) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KADIN ŞAIRLERE AIT BIR MECMUA (MILLET KÜTÜPHANESI ALI EMIRI MANZUM 738 )
Kâfile-i Şuarâ Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Tevfik(Çaylak Tevfik) AYŞE YERLIKAYA PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Kafkasya'da İslam Medeniyeti Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KAFKASYA'DA İSLAM MEDENIYETI
Kağızmanlı Cemal Hoca ve Yaş Destanı Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kağızmanlı Âşık Cemâl Hoca KAĞIZMANLI CEMAL HOCA (METIN TURAN MAKALESI)
Kalkandelenli Mu'îdî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kalkandelenli Mu'îdî BÜŞRA DEMIREL HALIL İBRAHIM YAKAR
Kâmî Divânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kâmî (Edirneli Efendi Çelebi) SEVDA ÇİLEM AYAR VARGÜN
Kan Kalesi Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cevahirzade Mustafa Hilmi Efendi KAN KALESI İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Kânî Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tokatlı Ebu Bekir Kani Efendi NECMIYE GÜNEŞ
Kansu Gavrî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı El-Eşref Kansu el-Gavri (1440-1516) KANSU GAVRI PROF. DR. ORHAN YAVUZ
Kânûn-ı Mahabbet Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nutkî NUTKI İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Kânûn-ı Mahabbet Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NUTKÎ KANUN-I MAHABBET (NUTKÎ)
Kânun-nâme-i Livâ-yı Bayburd (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BAYBURT KÂNUNNÂMESI
Kaptan-ı Derya Mâcid ve Şiirleri Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mâcid KAPTAN-I DERYA MACID
Kara Fazlî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed, Serrâc-zâde Fazlî, Kara Fazlî SIBEL AYDIN ÖLMEZ
Karagöz Perde Gazelleri ve Tasavvuf Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KARAGÖZ PERDE GAZELLERI
Karakoyunlu Hükümdarı Cihân Şâh ve Türkçe Şiirleri Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hakîkî, Cihân Şâh OZAN YILMAZ PROF.DR. MUHSIN MACIT
Karamanlı Aynî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Karamanlı Aynî ZEYNEP ÇAKIR
Karamanlı Nizâmî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nizâmî, Karamanlı Nizâmî İSMAIL YILDIRIM
Karamanlı Sabûhî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sabûhî-i Karamânî, Abdullah GAYE KÜBRA ÖZDEMIR
Karidi Efendi Kimdir? Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KARIDI EFENDI 1 (İZMIR BASIN TARIHINDEN BELGELER) DR. EFDAL SEVINÇLI
Karidi Efendi Kimdir? -2- Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KARIDI EFENDI 2 (İZMIR BASIN TARIHINDEN BELGELER) DR. EFDAL SEVINÇLI
Karslı Hacı Mehmet Rıfat Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hacı Mehmet Rıfat KARSLI HACI MEHMED RIFAT DIVANI
Karslı Hacı Mehmet Rıfat Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hacı Mehmet Rıfat EMEL ŞEYHUN
Kasabalı Nuri: Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kasabalı Dölekzâde/Dülekzâde Mehmet Nurî Efendi MOLLA MÜCAHIT KAYA
Kaşgar Gecesi Destanı (1,2, 3,4. Bölümler) Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Abdurehim Ötkür AYŞE GÜL GÖKBINAR
Kaşgar Gecesi Destanı (5, 6, 7, 8. Bölümler) Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Abdurehim Ötkür ŞULE KAYA
Kaşgar Gecesi Destanı (9, 10, 11. ve Hatime Bölümü) Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Abdurehim Ötkür MINE AYAZ
Kâside-i Garrâ-yı İnek Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KASIDE-I GARRA-YI İNEK
Kasîde-i Keştî Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âgehî MEHMET PEKTAŞ
Kasîdetü’l-Bürde Tercümesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa DIYARBAKIRLI MEHMED SAID
Kâsım Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kâsım BETÜL BOSTAN PROF. DR. AHMET KARTAL
Kaşkay Şairi Ma’zun ve Şiirleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mirza Ma’zun DUYGU KERTI
Kaşkay Türklerinin Dili Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DILEK ERENOĞLU ATAZI
Kastamonu Manileri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim. KASTAMONU MANILERI
Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Dîvânçesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Kemâlî KEMALI
Kâtibî Dîvânı Divan 17. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Kâtibi HALİL SERCAN KOŞİK
Kavâ'idü’r-remy Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdullah el-Kâtip KAVAIDÜ’R-REMY
Kavsi Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kavsi ÖZLEM GÖKTAŞ ÖZDEMİR FERHAT RAHIMI
Kaygusuz Abdal Dîvânı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kaygusuz Abdal FİLİZ KALYON PROF. DR.ABDURRAHMAN GÜZEL
Kayseri Pastırmalarının Üretim Şekli Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Aladdin KAYSERI PASTIRMALARININ SURET-I İMALI PROF. DR. MUHITTIN ELIAÇIK
Kayseri Sözlüğü Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KAYSERI SÖZLÜĞÜ
Kayserili Hoca-Talebe İki Şairimiz Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müderris-zade Alim Feyzi Efendi-zade Hilmi ELIF ESRA ŞAHİN
Kayserili Şair Süleyman Hayri Bey ve Güvah-ı Dil (Divan) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kayserili Şair Süleyman Hayri Bey ÖZLEM DÜZCAN
Kayserili Şeyh Mustafa Sâdık Baba (Sâdıkî) Şiirleri Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâdıkî / Kayserili Şeyh Mustafa Sâdık Baba ZEKIYE SELCEN GÜNAYDIN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Kazak Destanları 2 Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak AKNIYET KAMAL
Kazak Destanları 8: Kambar Batır Destanı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Destan olduğu için icracıları olmuştur. AKNIYET KAMAL
Kazak Destanları VIII: Kambar Batır Destânı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Anonim MARINA SAGİDATBEK
Kazak Destanları, Akböbek Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MULEYKE EKREM AYAN
Kazak Kahramanlık Masalları Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KAZAK KAHRAMANLIK MASALLARI
Kazan Tatar Manileri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Anonim KAZAN TATAR
Keçeci-zâde İzzet Molla'nın Dîvânları (Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr) Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Keçeci-zâde İzzet Molla KEÇECI-ZÂDE İZZET MOLLA
Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Divanları Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Keçeci-zâde İzzet Molla KÜBRA KACAR
Kemal Paşazâde Divanı (Gazeller) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbn Kemâl, Kemâlpaşa-zâde SEREN ALTINKAN
Kemal Paşazade: Divan ve Diğer Şiirler Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbn Kemâl, Kemâlpaşa-zâde KEMAL PAŞAZADE DIVANI
Kemâl Ümmî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İsmail BÜŞRA KARASU
Kemâlât Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Maksadî MAKSADÎ-KEMÂLÂT
Kemâliyye Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed b. Mahmûd-ı Şirvânî MUTLU MELIS ÖZGERIŞ
Kemhėtėlgender (Кәмһетелгәндәр) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Zeynep Biişeva (Зәйнәб Биишева) SEVİLAY TAY
Kenzü'l-Esrar, Ziyai (METİN VERİ GİRİŞİNE HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ömer Zülfe-Fatih Başpınar. Ziyai. Sırlar Hazinesi Mostarlı Ziyai Semerkand Basım Yayın 2011 KENZÜ'L-ESRAR
Kenzü'l-Küberâ ve Mehekkü'l-Ulemâ Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhoğlu Mustafa Sadrüddîn BETÜL DEMIRYÜREK
KENZÜ'R-REDÂ' Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yusuf Ziyaeddin MEHMET CIHAT ÜSTÜN
Kenzü’l-Menâkıb ve Remzü’l-Menâkıb Mesnevi 16. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Muhyî-i Konevî (Konyalı Muhyî) MURATHAN ATAY
Kerâmât-ı Ahi Evran Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gülşehrî BILAL GÜZEL PROF. DR. AHMET KARTAL
Kerem ile Aslı Hikâyesi Cönkler ve Yazmalar Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - KEREM İLE ASLI HİKAYESİ CÖNKLER VE YAZMALAR
Kerîmî’nin İrşâd’ı Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kerîmî KERÎMÎ
Kerîmî’nin Manzum Sözlüğü (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KERIMI (MANZUM SÖZLÜK)
Kerküklü Tabiboğlu Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdullah Tabiboğlu, Kerküklü ELIF DEMIR
Kerküklü Tabiboğlu Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kerküklü Abdullah Tabiboğlu ELIF DEMIR
Kesbî Divançesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KESBÎ /KİSBÎ, Kesbî Mehmet Efendi DUYGU KERTI
Keşfü’l-Hüdâ Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Hüseyn-i Harezmî B. ERDEM DAĞISTANLIOĞLU
Kesik Baş Destanı'nınDresden Nüshası Mensur Eser 15. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. KESIKBAŞ DESTANI DRESDEN NÜSHASI
Kesik Baş Zabıta Romanı Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, KESIK BAŞ ZABITA ROMANI
Keştî-nâme-i Cûyî Der-Mezemmet-İ Ū Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cûyî EKREM BEKTAŞ
Kilisli Ebû Bekir Vahîd Divançesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kilisli Ebû Bekir Vahîd REFIKA BÜYÜKPANCAR
Kilisli Zihnî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kilisli Zihnî ZÜLFÜYE GÜLNAR DOÇ. DR. HASAN ŞENER
Kitâb-ı Bâz-nâme-i Pâdişahî Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yazarı belli değil. MUSTAFA KILIÇ PROF. DR. M. MEHDI ERGÜZEL
Kitâb-ı Bostân-ı Nasâyih Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pîr Muhammed Za'îfî KEZBAN PAKSOY
Kitâb-ı Gencîne-i Feth-i Gence (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rahîmî-zâde İbrahim Çavuş Harimî KITAB-I GENCINE-I FETH-I GENCE
Kitâb-ı Gülistân-nâme Seyfü’l-mülûk ve Saʿid İbn-i Salih Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Belli Değil HILAL YAĞMUR
Kitab-ı Gunya Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İmâm Kâżî SONGÜL ERDOĞAN
Kitâb-ı Kânûnçe Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim NIMET KARA
Kitâb-ı Maktel-i Âl-i Resûl Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmi Çelebi DUYGU BINGÖL PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Kitâb-ı Manzûme-i Hadîcetü’l Kübrâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. NILAY KINAY
Kitâb-ı Tafsîl-i Tarîki’l-Mukarrebîn ve Sebîli’l-Müttebi‘în Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdurrahman-ı Darîrî KITĀB-I TAFṢĪL-I ṬARĪḲI’L-MUḲARREBĪN VE SEBĪLI’L-MÜTTEBI‘ĪN
Kitabe-i Gam Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KITABE-I GAM
Kitâbu Evsâfı Mesâcidi'ş-Şerîfe Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Fakih BILAL GÜZEL PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Kitabü Mürşidi'n-Nisâ Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Hacı Lokman Asanî el-Balkarî KARAÇAY (METİN HAZIR) DR. ADILHAN ADILOĞLU
Kitâbü'l-Hayl Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak MUSA SALAN
Kıbrıslı Hilmî Dîvânçesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hilmî,Hasan Hilmî Efendi BURÇAK KIZILTAŞ PROF. DR. BEYHAN KESİK
Kırgız Destanları 12: Seyitbek Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KIRGIZ DESTANLARI 12: SEYITBEK
Kırgız Destanları 13: Bayış (Orozbay Urmambetov Varyantı) Divan 11. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak CANIŞ BAYIŞ
Kırgız Destanları 16: Bagış Destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak BAGIŞ DESTANI
Kırgız Destanları 2: Er Eşim Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KIRGIZ DESTANLARI 2: ER EŞIM
Kırgız Destanları 3: Kocacaş Destanı Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Anonim SEHER GÜNEŞ
Kırgız Destanları 4: Mendirman Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KIRGIZ DESTANLARI 4: MENDIRMAN
Kırgız Destanları 6: Manas Destanı Destan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Bilinmiyor. KIRGIZ DESTANI 6
Kırgız Destanları 8: Kız Darıyka Destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur KIZ DARIYKA DESTANI
Kırgız Destanları X (Güldana-Askazan Baatır) Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MAYRAMBEK OROZOBAYEV
Kırgız destanları XIV: Coodarbeşim destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur KIRGIZ DESTANLARI 14
Kırgız Destanları-V Eşimkul Menen Zuura Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur KIRGIZ DESTANI EŞIMKUL MENEN ZUURA
Kırım Karaycasının Katık Mecmuası Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KATIK MECMUASI
Kırım Tatar Şairi Hamdi Giraybay Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamdi Giraybay HAMDI GIRAYBAY HULSUM ISLIAMOVA
Kırım-Tatar Legendaları Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KIRIM-TATAR
Kırk Armağan Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kemâl Ümmî MEHMET ALTINOVA
Kırk Vezir Hikayeleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed bin Mustafa DUYGU KERTI
Kısas-ı Enbiya Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sa'lebî çevirisi. KISAS-I ENBIYA YÜKLÜ
Kısmet-nâme Mesnevi 16. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Muhîtî KISMETNAME
Kıssa-i Ashâb-ı Kehf Mesnevi 15. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor SANIYE ERASLAN
Kıssa-i Ashâbü'l-Kehf Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Emîn Necâtî KISSA-I ASHÂBÜ'L-KEHF
Kıssa-i Kahkaha Gazâvât-ı Hazret-i Ali (Kerrema’llâhu Vechehu) Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor GÜLTEN KÜÇÜKBASMACI
Kıssa-i Kûdek-nâme Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Şems-i Asi FATIH BAKIRCI
Kıssa-i Şeyh Abdürrezzâk Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ziyâî, Mostarlı Hasan Ziyâî Efendi MÜBERRA GÜRGENDERELI
Kıssa-i Timurnâme Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Bilinmiyor. SAVAŞ ŞAHIN PROF. DR. SAVAŞ ŞAHIN
Kıssa-i Yûsuf Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilal Efendi (Oflu) MERAL BILDIK
Kıssa-i Yusuf (Yusuf u Züleyha) Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Erzurumlu Darir AKARTÜRK KARAHAN PROF. DR. LEYLÂ KARAHAN
Kıssa-ı Zelzele Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Mollakılıç Törekeldi MUSTAFA YILDIZ İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Kıssa-yı Musa (ESER VERİ GİRİŞİNE HAZIR) Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KISSA-I MUSA
Kıyâfet-nâme-i Cedîde Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûsuf Hâlis KIYAFETNAME-I CEDIDE
Kıyâfetnâme Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Enveri ÖZGENAY İNANAN YÜREKLİ
Kıyâfetnâme (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet HOCAZADE MUHAMMED RASIM
Kıyâfetü'l-insaniyye fî Şema'ili'l-Osmaniyye Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Lokman Çelebi ÖZGENAY İNANAN YÜREKLİ
Kız Destanı Mesnevi 15. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı GÜLTEN KÜÇÜKBASMACI
Kız Jibek Destânı Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Anonim KUMISAI SANSYZBAI
Klasik bir şiir mecmuası Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KLASIK BIR ŞIIR MECMUASI
Klasik Türk Şiirinde Denizcilik Terimleriyle Yazılmış Bilinmeyen Şiirler Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı --- YUNUS KAPLAN
Koca Râgıb Paşa Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Koca Râgıb Paşa ESRA KILIÇ PROF. DR. SÜLEYMAN ÇALDAK
Koçi Bey Risalesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Koçi Bey KOÇI BEY RISALESI
Köle Pintun Hakkında Uygur Belgeleri Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur KÖLE PINTUN HAKKINDA UYGUR BELGELERI
Konyalı Şem’î Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Konyalı Şem’î (Ahmed) YASEMIN AVŞAROĞLU DOÇ. DR. MEHMET SARI
Korgan'ın Ağız Özellikleri ve Folklorik Yapısı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KORGAN'IN AĞIZ ÖZELLIKLERI
Köstendilli Süleymân Şeyhî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhî, Mollazâde Şeyh Süleymân Şeyhî Efendi KÖSTENDILLI
KÖYLÜLERİ İLGİLENDİREN ATASÖZLERİ Mensur Eser Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KÖYLÜ ATASÖZLERI
Kreşin Tatar Türkçesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. ERCAN ALKAYA
KUANŞİ İM PUSAR (Ses İşiten İlah / Vap ḥua ki atlıġ nom çeçeki sudur) Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Bilinmiyor İSMAIL ILGIN
Kuddûsî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Ahmed Kuddûsî GÖKHAN EKINCI
Kuddûsî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Ahmed Kuddûsî EMRAH BİÇKES
Kuddûsi Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Ahmed Kuddûsî NUH KAHRAMANOĞLU
Külbaaram ile Asan Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak İSMAIL ABALI
Külliyât- ı Sây ü Tahrîr – 1. Cilt (Makalat ve Musâhabât - Kavun Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Rasim HACER GÜLŞEN
Kumuk Halk Anlatmaları (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KUMUK HALK ANLATMALARI
Kumuk Şair Şeyit Hanum Alişeva'dan Seçme Şiirler (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Şeyit Hanum Alişeva KUMUK ŞAIR
Kur'ân-ı Kerîm Kur'ân-ı Kerim 7. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kur'ân-ı Kerîm BÜNYAMIN AYÇİÇEĞİ
Kurmanbek Destanı Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Kalık Akıyev KÜBRA DEMIR
Kuşlar kitabı : Bâz-nâme-i İndî Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İndî MUSTAFA KILIÇ
Kût-ı Rûhî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Feyzî SEDANUR YILMAZ
Kutadgu Bilig Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Karahanlı Yusuf Has Hacib SEÇIL HIRIK
Kütahya ve Yöresi Ağızları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KÜTAHYA VE YÖRESI AĞIZLARI
Kütahyalı Ârifî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kütahyalı Ârifî BETÜL ÇALDEMIR
Kütahyalı Pesendî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kütahyalı Pesendî BETÜL ÇALDEMIR
Kütahyalı Rahîmî (Gazeller Dışındaki Şiirler) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı RAHÎMÎ, Rahîmî Bey ÖMER FARUK PUR PROF. DR. GENCAY ZAVOTÇU
Kütahyalı Rahîmî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed, Rahîmî NILÜFER YILMAZ
Kütahyalı Vasfi Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı VASFÎ, Ahmed Vasfî FATIH ATABEK
Kutb-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Firdevsî-i Rumî KÜRŞAT ŞAMIL ŞAHİN
KUTB’UN HUSRAV U ŞİRİN’İ Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Kutb ÜMIT ÖZGÜR DEMIRCI
Kuyoş Tarozisi Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ötkir Haşimov ZEBO FAZLIDDINOVA
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Rahmi Gürpınar HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR, KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BIR İZDIVAÇ
Kuyruksuz Tilki Masalı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KUYRUKSUZ TILKI
Lâgarî ve Türkçe Şiirleri Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LÂGARÎ, Şeyh Mehmed Efendi LÂGARÎ VE TÜRKÇE ŞIIRLERI
Lale Devri Kasideleri Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LALE DEVRI KASIDELERI
Lalecin Türkçesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LALECIN TÜRKÇESI
Lamya Masalı Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LAMYA MASALI
Lâne-i Melâl (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Suat Yalçın LANE-I MELAL
Latîfî Tezkiresi Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Latîfî ÖZGE KARAKOÇ DOÇ. DR. AYŞE YILDIZ
Läyli-Mäcnûn Kıssası Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Anonim YERLAN ALASHBAYEV
Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz HICLAL DEMIR PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Le’âlî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tokatlı Le’âlî GÜLÇIÇEK AKÇAY
Lebîbî’nin Eyüp Şehrengizi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lebîbî MEHMET ALTINOVA
Lehce-i Lankıviç Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rüknî LEHCE-I LANKIVIÇ
Lehçetü’t-Türk Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Calâlüddin Han LEHÇETÜ’T-TÜRK
Leskofçalı Gâlib Dîvânı (Rûh-ı Sânî) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gâlib, Mustafâ NURI SAID AKGÜL
Letâyif-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zâtî RESUL ALTUNTAŞ
Letâyif-nâme (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hatîboğlu Mehmed VEYSI SEVINÇLI PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Levh-nâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mevlânâ Resmî ASLIHAN ÖZTÜRK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Levha-i Dil (Çeşm-i Âfet Divanı) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÇEŞM-İ ÂFET TUĞBA EGEMEN
Leyla Hanım (Saz) Solmuş Çiçekler Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Leyla Hanım SERHANISPIRLI
Leylâ Hanım Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Leylâ Hanım LEYLA HANIM PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Leylâ ile Mecnûn Hikâyesi Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yazarı belli değil. GÜLLER ESER
Leylâ ve Mecnûn Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Fuzûlî İBRAHIM KARAMAN
Leyla vü Mecnun Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri ‘Atâyî BÜNYAMIN TETIK
Leylâ vü Mecnûn Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Alî Şîr Nevâî ESRA KAYIŞLI
Leylâ vü Mecnûn Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Akşemseddin-zâde Hamdullah Hamdî TUNCAY ÖZTÜRK DR. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşâk) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edirneli Şâhidî FUNDA DOLAHMET PROF. DR. NAZIRE ERBAY
Leylî vü Mecnûn Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Alî-şîr Nevâyî ALI ŞIR
Leylî vü Mecnûn Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ali Şir Nevayi OSMAN ZARARSIZ
Lisânü't-Tayr Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ ÖZGÜL ÖKSÜM
Lisanu't-Tayr Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ali Şir Nevayî HANIM YILMAZ PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Litvanya Tatar Türklerine Ait İlm-i Hâl Kitabı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Bilinmiyor EMINE ATMACA
Lobnor Ağzı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur MINARA ALIYEVA ÇINAR
Lübnan Türk Ağızları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÖZGÜR KASIM AYDEMIR İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Lübnan Türk Ağızları Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÖZGÜR KASIM AYDEMIR İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Lugat-i Rumiye Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Dervîş Mahmûd Bektaşî LUGAT-I RUMIYE
Lutfî Divançesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LUTFÎ, Sağır-zâde SADIK BEKLEN
Lutfiyye-i Vehbî Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sünbülzâde Vehbî HATICE BARUT
Ma’nevî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Ma’nevî MEHMET ŞENYURT
Maârif-nâme Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sinan Paşa ZÜLEYHA NURGÜL ERTUĞRUL PROF. DR. MERTOL TULUM
Mâcerâ-yı Mâh (ESER VERİ GİRİŞİNE HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÛdÎ MIHR Ü MAH
Mağcan Cumabayef'in Ölenderi Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Mağcan Cumabayef ISLAM IRISBAYEV
Mağcan Cumabayev Öleñderi Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Mağcan Cumabayev İSLAM İRISBAYEV DOÇ. DR. GÜLAY DURMAZ
Magtymguly Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Magtymguly Firaki GÜLÇIN ÖZDIL KISA
Mahremî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Ali MUSTAFA ÖZTÜRK HALIL İBRAHIM YAKAR
Mahzenü'l-Esrâr (Dâfi'ü'l-Hüzn) Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fazlî, Vardarlı Fazlî İ. HAKKI AKSOYAK
Mahzenü’l-Esrâr Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Haydar Tilbe MAHZENÜLESRAR-HAYDAR TILBE PROF. DR. AVNI GÖZÜTOK
Makalat-ı Seyyid Harun Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülkerim bin Şeyh Mûsâ ŞULE KANDEMIR
Makâlât-ı Varvarî Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Varvarî Ali Paşa VARVARI
Makâmâtü’l-ârifîn ve Maârifü’s-sâlikîn Mesnevi 15. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Erzincanî, Pîr Muhammed Bahâeddin NECDET OKUMUŞ DR. NECDET OKUMUŞ
Makber Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülhak Hâmid Tarhan ÖZGE ŞAHIN
Makedonyalı Saîd ve Şiirleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Makedonyalı Saîd MAKEDONYALI SAID
Maksûd-ı Nasîhat Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müellifi meçhul. MAKSUD-I NASIHAT
Mamay Destanı (Nogay Türklerinin Kahramanlık Destanı) Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak MAMAY DESTANI
Mamuşa Ağzı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MAMUŞA AĞZI
Manas Destanının Sazan Bagışoglu Nüshası Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Karahanlı SABIRBEK BÖRÜBAY
Manastırlı Celâl’in Satranç Terimleri ile Yazdığı Gazeli Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlı MANASTIRLI CELAL (SATRANÇ TERIMLERI) PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Manastırlı Sâlih Fâik Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Manastırlı Sâlih Fâik Bey SARAY KÖSEN
Manavgat Ağzı Sözlüğü Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MANAVGAT AĞZI SÖZLÜĞÜ
Manevî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Manevi ŞULE KANDEMIR
Mânî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mânî (Mehemmed Çelebi) IPEK TAŞDEMIR
Manisa Ağızları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim. BUSE KOLA
Mantıkî Ahmed Efendi Divançesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mantıkî Ahmed Efendi BILGE KAYA YIĞIT
Mantıku't-Tayr Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gülşehrî EDA TUNCER PROF. DR. AHMET KARTAL
Manzum Fütüvvetnâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tarsuslu Dâ’î MANZUM FÜTÜVVETNAME
Manzum Lehistan Sefâretnâmesi Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ziştoylu Hacı Ali Ağa LEHISTAN ZEHRA GÖRE
Manzum Nebat Falnâmesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NEBAT FALNAME
Manzum Oğuznâme Mesnevi Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor OĞUZ SELIM BAŞAR PROF. DR. KEMAL ERASLAN
Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hazînî İSMAIL AVCI
Manzûm Sîret-i Nebî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed KARIŞIK METINLER (3 METIN YÜKLENDI)
Manzum Yasin-i Şerif ve Namaz Sureleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MANZUM YASIN-I ŞERIF
Manzume-i Nasaih Ala Meşrebi't-Tasavvuf Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hakkânî ZEYNEP KOYUNCU
Manzûme-i Tıb Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. MANZUME-I TIB
MANZUME-Yİ HADÎS-İ ERBAÎN Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Vehbî SELIM GÖK
Masal Anası Kezban Karakoç ve Repertuvarı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kezban Karakoç (Anlatıcı) MASAL ANASI
Mavrav Hicviyyesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Haylî-i Bursevî NUSRET GEDIK
Mazetname Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eşrefoğlu Rûmî FERHAT YORULMAZ
Mazharu’l-Acâyib Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Latîfî IRMAK KAÇAR
Meâlî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Meâlî MUSTAFA KILIÇ EDITHAMBROS
Mebde-i Nur Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MEŞREB, Baba Rahîm MEBDE-I NUR
Mebnî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mebnî, Mehmed EMEL HAMDEMIRCI DOÇ.DR. BÜLENT KAYA
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (2. Kısım) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Heyet BARIŞ KARABACAK PROF. DR. HAKAN ÖZDEMIR
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (3. Kısım) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Heyet HAMZA HAVUZ PROF. DR. HAKAN ÖZDEMIR
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye (1. Kısım) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Heyet RIDVAN GEDÜK PROF. DR. HAKAN ÖZDEMIR
Mecmaü'l-Envâr Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hacı Mustafaoğlu MECMAÜ'L-ENVAR
Mecmû'a-i Eş'âr (06 mil yz a 4228/2) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛ'A-I EŞ'ÂR (06 MIL YZ A 4228/2)
Mecmû'a-i Gazeliyât ve Eş'âr (NEKTY03296, 38b-73b) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛ'A-I GAZELIYÂT VE EŞ'ÂR (NEKTY03296, 38B-73B)
Mecmû'a-i Gazeliyyât ve Eş'âr Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛ'A-I GAZELIYYÂT VE EŞ'ÂR
Mecmû'a-i İlâhiyât Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛ'A-I İLÂHIYÂT
Mecmû'a-i Kasâ'id-i Türkiyye (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yazarı bilinmiyor. KASIDE MECMUASI
Mecmû'a-i Nefîse Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛ'A-I NEFÎSE
Mecmu'a-yı Eş'ar Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Diyarbekirli Mevlânâ Kâsım NURULLAH DEVECI
Mecmû'atü'l-Eş'âr (Hırvatistan, No: 1177) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛ'ATÜ'L-EŞ'ÂR (HIRVATISTAN, NO: 1177)
Mecmû‘a-i Musammat Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim MECMÛ‘A-I MUSAMMAT PROF. DR. YUNUS KAPLAN
MECMUA Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MERVE MUTLU PROF. DR. BAYRAM ALI KAYA
Mecmȗa-i Ebyât ve Şarkı Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMȖA-I EBYÂT (NEKTY, 03990, VR. 1B-28A)
Mecmua-i Eş’ar Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SERPIL MUTLU KIRLI
Mecmûa-i Gazeliyyât (Nûh b. Mustafa Konevî) Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nuh b. Mustafa Konevî MECMÛA-I GAZELIYYÂT (NÛH B. MUSTAFA KONEVÎ) PROF. DR. MEHMET ÖZDEMIR
Mecmuatü'l-Eşar Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMUATÜ'L-EŞAR
Mecmûatü'n-Nezâir Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ömer bin Mezid HABIBE BAYSAN
Mecmuaün Nezair Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edirneli Nazmî MECMUAÜN NEZAIR
Mecmûʻa-i Eşʻâr (Süleymaniye Kütüphanesi, No: 21) Mecmua Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛʻA-I EŞʻÂR (SÜLEYMANIYE KÜTÜPHANESI, NO: 21) PROF. BEYHAN KESIK
Mecmûʻa-i Eşʻâr (Süleymaniye Kütüphanesi, Tarlan, No: 21) Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛʻA-I EŞʻÂR (SÜLEYMANIYE KÜTÜPHANESI, TARLAN, NO: 21)
Mecmūʿatü’ n-nezāir'in Dibacesi 1 Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ömer bin Mezid HABIBE BAYSAN
Mecmūʿatü’ n-nezāir'in Dibacesi 2 Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Özer bin Mezid HABIBE BAYSAN PROF. DR. MUSTAFA CANPOLAT
Mecmūʿatü’ n-nezāir'in Dibacesi 3 Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Özer bin Mezid HABIBE BAYSAN
Mecnûn u Leylî (Nâkâm) Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri NÂKÂM HASAN AYDIN DOÇ. DR. SERKAN TÜRKOĞLU
Medhî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MEDHÎ, Derviş Hasan ŞENAY AYDIN
Mehâh-ı Miyâh Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HAFÎD, Mehmed Hafîd Efendi MEHAH-I MIYAH
Mehemmed ile Gülendam Destanı Destan 20. yy. Âşık/Ozan Azeri NABI AZEROĞLU
Mehmed Ali Çelebi (Rızayi) Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Ali Çelebi, Rızayi RIZAYI DIVANI PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Mehmed İzzet Paşanın "Âsâr-ı Perâkende"si (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed İzzet Paşa MEHMED İZZET PAŞA
Mehmed Nebîl Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Nebîl YILDIZ ERDEM PROF. DR. İİBRAHIM HALIL TUĞLUK
Mehmed Şefik’in Gazel ve Kasideleri Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şefîk Mehmed Masrafzâde BAHIR SELÇUK – MESUT ALGÜL PROF. DR. BAHIR SELÇUK
Mehmed Sermed Efendi Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Sermed Efendi SERHAT TANRIVERDİ
Mehmet Halis Efendi ve Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halis, Mehmet Halis Efendi YASIN BAŞARIR DOÇ. DR. ORHAN KILIÇARSLAN
Melceü't-Tabbahin (ESER VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmet Kâmil TABBAHIN
Melek Ferhad’ım, Ciğerpârem (Divan Edebiyatının Son Temsilcilerinden Fıtnat Hanım’ın Aşk Mektupları) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Hazinedarzâde Fıtnat Hanım MÜMINE ÇAKIR DOÇ. DR. MÜMINE ÇAKIR
Melikşâh ile Güllühan Hikâyesi Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim. EYÜP AKMAN
Mem u Zîn Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Fâik (Nazmî) AYHAN TEK
Memî Can Saruhanî- Elifnâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Memî Can Saruhanî LOKMAN TAŞKESENLIOĞLU
Memleket Hasreti Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemsi Yastıman ŞEMSI İ. HAKKI AKSOYAK
MENÂKIB-I EŞREFZÂDE Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed E’ş-Şükrü İbn-i İsmail Hakkı EŞREF OĞLU HAZIR PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
MENÂKIB-I ŞEYH SAN'ÂN (ESER VERİ İŞLEMEYE HAZIR) Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim MUSTAFA GÜNEŞ İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Menâkıb-ı Akşemseddin Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Emîr Hüseyin Enîsî SINAN ŞAHAN
Menâkıb-ı Derviş Hâkî Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MEHDÎ, Derviş Hasan TUGBA BIYIK
Menâkıb-ı Eşrefzâde Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdullah Veliyuddin Bursevi ŞULE KANDEMIR DOÇ. DR. ERSEN ERSOY
Menâkıb-ı Haseniyye Mensur Eser 19. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi MENÂKIB-I HASENIYYE
Menakıb-ı Hayvan Bera-yı Teşhiz-i Ezhan Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Osman Rasih TEŞHIZ-I EZHAN
Menâkıb-ı Şeyh San'an Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müellifi Meçhul KARIŞIK METINLER (3 METIN YÜKLENDI)
Menâkıb-ı Sultan Süleyman (Risâle-i Padişâh-nâme) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eyyûbî ZÜLFIKAR GÜLBEDEN PROF. DR. BEYHAN KESIK
Menâkıbu’l-Kudsiyye fi Menâsıbi’l-Ünsiyye Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Elvân bin Ali (Elvan Çelebi) MEVLÜT İLHAN PROF. DR. MERTOL TULUM
Menasikü'l-Hac Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Moralı Bahtî MURAT PARLAKPINAR
Menkabet-i Penc Keştî Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhoğlu GÖKHAN ŞENYURT
Meşâ’irü’ş-Şu’arâ Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Çelebi/ Es-Seyyid Pîr Mehmed Bin Çelebi AYŞENUR AKPINAR
Mesîhî - Şehrengiz Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mesîhî ESRA DOGAN DOÇ. DR. AYŞE YILDIZ
Mesîhî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mesîhî ESRA DOGAN DOÇ. DR. AYŞE YILDIZ
Mesnevî-i Baba Kaygusuz Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kaygusuz Abdal FÜTÜVVET
Mesnevî-İ Baba Kaygusuz (Mesnevî-i Evvel, Mesnevi-i Sânî, Mesnevî-i Sâlis, Gevher-nâme, Minber-nâme ve Kısa Mesnevîler) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KAYGUSUZ ABDAL, Alaeddin Gaybi HAVVA YILMAZ AKTAŞ DOÇ. DR. FILIZ KALYON
Mesûde Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Vecihî ÖZNUR ÖZDARICI
Metâli-i Cemâlî Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Efendi AYSUN ÇELIK
Mevâidü’n-Nefâis Fi-Kavâidi’l-Mecâlis Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafa DUYGU KERTI
Mevlânâ Hâmidî'nin Türkçe Şiirleri Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hâmîdî-i Isfâhânî, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemî HATICE DURAN ÇETİN
Mevlânâ Kabûlî Türkçe Şiirleri Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MEVLANA KABULI
Mevlânâ Sekkâkî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Mevlânâ Sekkâkî SEKKAKI PROF. DR. TURGUT KOÇ
Mevlid Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Paşa MEVLIT PROF.DR. AHMET MERMER
Mevlid Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdî ABDI
Mevlid Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cismî AAA DR. ABDURRAHMAN KAYA
Mevlid Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cismî CISMI DR. ABDURRAHMAN KAYA
Mevlid Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gönenli Yahya bin Bahşî ŞÜKRÜ BAŞTÜRK
Mevlid-i Nebî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor MEVLIT
Mevlidü'n-Nebî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ayasofya Müezzini Kemâl BILAL GÜZEL
Mevlidü’n-Nebî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif MUSTAFA FIDAN
Mevlûd-ı Cedîd-i Şâh-ı Risâlet (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı KADRÎ/KADRİYÂ, Abdülkadir Uslu OSMANCIKLI PAŞALI-ZÂDE ABDÜLKADIR HILMÎ
Mevlûdü’n-Nebî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî HAMDULLAH HAMDI (AYASOFYA HATIBI)
Mewlûd Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Melaye Bateyî ZEYNEP YUCA
Meymûne Banu Hikâyesi Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak MEYMÛNE BANU HIKAYESI
Mezâkî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mezâkî Süleyman Dede Bosnevî METE BÜLENT DEĞER PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Mi'râc-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - GÜL NIHAL KUL
Mi’râc-nâme Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müellifi Meçhul BÜNYAMIN TAN PROF. DR. HAYATI DEVELI
Mi’râcü’n-Nebî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif MUSTAFA FIDAN
Miftâh-ı Lisân Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûsuf Hâlis CIHAN İNER PROF. DR. MEHMET KIRBIYIK
Mihr ü Mâh Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cebrî GÜLÇIN TANRIBUYURDU
Mihr ü Vefâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafa MIHR Ü VEFÂ (GELIBOLULU ÂLÎ) PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Mihrî Hatun Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mihrî Hatun TUGBA BIYIK DOÇ. DR. AYŞE YILDIZ
Mihrişah Valide Sultan Vakfı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MIHRIŞAH VALIDE SULTAN VAKFI
Millî Cinâyât Koleksiyonu Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vassaf Kadri-Süleyan Sûdî. MILLI CINAYAT KOLEKSIYONU
Mir-i Alem Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlı CELÂLÎ'NIN MIR-I ALEM MESNEVISI
MİR'ÂT-I CÜNÛN Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yenişehirli Avni ABDULKADIR ERKAL İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Miraciyye Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülbâkî Ârif Efendi MELEK DİKMEN
Miraçname Mensur Eser 9. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur UYGUR HARFLI MIRAÇNAME
Mirkâtü'l-Cihâd (ESER VERİ GİRİŞİNE HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Âlî ALI AKAR İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Mirzâ-zâde Ahmet Neylî Dîvânı (ESER VERİ GİRİŞİNE HAZIR) Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mirzâ-zâde Ahmet Neylî Dîvânı ATABEY KILIÇ PROF. DR. ATABEY KILIÇ
Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim METIN AYDIN PROF. DR. NAZMI ÖZEROL
Misailidis’in İzmir Günleri (İzmir Basın Tarihinden Belgeler) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KADIM POLAT DR. EFDAL SEVINÇLI
Misbâhü’s-Salâh Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbnü’r-Reşâd Ali Ferruh Bey MISBÂHÜ’S-SALÂH
Mişer Tatar Türkçesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ERCAN ALKAYA
Miskî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mevlânâ Miskî SEMRA TUNÇ
Mısır Dâneleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbrahim Rüştü, Sabrî EBRU ERAT
Mısır Kasidesi Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÂLİ’Î NUSRET GEDIK
Mısırlı Şâhidî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şâhidî FATMA NUR SATIN DOÇ. DR. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
Molla Aşkî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AŞKÎ/IŞKÎ, Aşkî-i Kadîm, Muhammed Abdürrezzâk TUBA PROF. DR. ATILLA ŞENTÜRK
Molla Maḥmûd Żȗ`î Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Molla Maḥmûd Cavadoğlu Żȗ`î (Şirvanî) TUNZALA ALIYEVA PROF. DR. ÖZGE ÖZTEKIN
Mostarlı Hasan Ziyâ’î Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mostarlı Hasan Ziyâ’î MÜBERRA GÜRGENDERELI PROF. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELI
Mu'înü'l-Hıfz (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdulbârî Âdem Çelebi MUINÜL HIFZ
Mu‘cize-nâmesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cevâbî CEVÂBI
Mübeyyen Der Fıḳh (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Zahirü'd-dîn Muhammed Bâbür Mirza TANJU SEYHAN ORAL
Mucize-i Muhammed Mustafa Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sadreddin AHMET İÇLI
Müderriszâde İzzet Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SA'DULLAH İZZET, Müderris-zâde MÜDERRISZADE İZZET DIVANI
Müellifi bilinmeyen bir fütüvvet-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim KÜBRA AKÇAN İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Muğla Masalları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MEHMET NACI ÖNAL İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Muhâkemetü'l-Lugateyn Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Alî Şîr Nevâî AYŞE HILAL KALKANDELEN
Muhammediye Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Yazıcıoğlu Mehmed Efendi MUSTAFA KILIÇ
Muhibbi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi) d. 6 Ekim 1494 ö. 7 Eylül 1566 GIZEM ABBASOĞLU DOÇ DR. GÜLAY DURMAZ
Muhibbî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhibbî, Kanuni Sultan Süleyman SIRDEM KEMIKSIZ DOÇ. DR. GÜLAY DURMAZ
Muhibbî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhibbî, Kanuni Sultan Süleyman CIHAN DADAŞ DOÇ. DR. GÜLAY DURMAZ
Muhibbi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SEDA EKER DOÇ. DR. GÜLAY DURMAZ
Muhibbi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhibbi BERNA SÜKÜT İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Muhibbî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhibbî, Kanuni Sultan Süleyman HAVVA EDANUR KARA DOÇ DR. GÜLAY DURMAZ
Muhibbî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhibbî, Kanuni Sultan Süleyman MERVE CIN DOÇ. DR. GÜLAY DURMAZ
Muhibbî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhibbî, Kanunî Sultan Süleyman. AYKUT ASLAN DOÇ. DR. GÜLAY DURMAZ
Muhibbi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhibbi ALI İLHAN İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Muhtar-name Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - SADIK YAZAR
Mühürnāme-yi Caʾferï Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GÖKHAN ŞENYURT
Muhyî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fenârî-zâde Muhyîddîn Çelebi, Muhyî MUSTAFA ARSLAN
Mukaddime Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kutbeddîn İznikî MUKADDIME (METIN YÜKLÜ)
Mukaddimetü'l-Edeb Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Zemahşeri CEYDA ÇELEBI
Mümin Paşa (Ahseni) ve Şiirleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AHSENÎ, Mümin Paşa MÜMIN PAŞA VE ŞIIRLERI
Münâzara-i Kahve vü Bâde Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nağzî MÜNAZARA-I
Münâzara-i Tîg ü Kalem Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hızrî HATICE TEKLER
Münazara-i Tuti vü Zag Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nevi YUNUS KAPLAN
Münebbihü'r-Râkidîn Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Musa Bin Hacı Hüseyin El-İzniki MÜNEBBIHÜ'N-RAKIDIN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Müntehebāt-ı Eş‘ārım boşta Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbrāhim Şināsḭ MÜNTEHABAT
Münyetü'l-Guzât (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak MÜNYETÜL GUZAT
Murâd-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derviş Paşa İLHAN ÇAĞRI ÖZDEMIR PROF. DR. BEYHAN KESIK
Murad-name Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BEDR-İ DİLŞÂD MURADNAME PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Murâdî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Murâdî, Sultan Üçüncü Murâd GÜLDEN ESRA PROF. DR. AHMET TANYILDIZ
Mürşidü’l-Ubbâd Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif MUSTAFA FIDAN
Mûsâ-nâme (ESER VERİ GİRİŞİNE HAZIR) Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Mirzâ Ahmed bin Mirzâ Kerim; Âzâd UFUK DENIZ
Mustafa Fennî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fennî, Hacı Mustafa ZEYNEP ŞULE ALTIN PROF. DR. İNCI GÜRBÜZ
Mustafa Seyit Sutüven Şiirler Divan Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Seyit Sutüven MUSTAFA SUTÜVEN İ. HAKKI AKSOYAK
Mustafa Sıdkî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Sıdkî Efendi FATMA BAŞA
Mutâyebât-ı Türkiyye Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülhalim Galip Paşa BAHAR YILMAZ
Naat Mecmuası Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NAAT MECMUASI
Nâbî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâbî, Yusuf AHMET SELMAN YİĞİT PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Nâbî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâbî, Yûsuf AHMET SELMAN YİĞİT PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Nâdire Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay NÂDİRE, Mahlar Ayim SHOGOFA OZGUR
Nâdirî Şehnâmesi Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Nâdirî bin Abdulganî bin Emîr Şâh bin Mahmûd bin Bâyezid BASIR EKER
Nağme-i Seher Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Recaizade Mahmut Ekrem YUSUF CAN TIRAŞ
Nahçıvan Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri NAHÇIVAN AĞZI
Nahifi Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nahifi Süleyman Efendi MEHMET ALTINOVA PROF. DR. GÜLAY DURMAZ
Nahifi’nin Mesnevi Tercümesi Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nahifi, Süleyman NAHIFI MESNEVI TERCÜMESI PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Nahl-i Tecellî Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Adnî Receb Dede ADNÎ RECEB DEDE
Naili 25. ve 26. kasideler Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili MEVLÜT İLHAN
Nâilî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâilî İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Nailî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nailî NAILÎ DIVANI (TAM DIVAN) PROF. DR. ÖZER ŞENÖDEYICI
Naili, 102., 117., 121., 126., 128., 136., 137., 156., 166., 176. gazeller. Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili TAYBI DIVANI
Naili, 177., 219., 347., 386., 387., 388., 389., 81., 89. Gazeller. Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili MUHLIS EROL
Naili, 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. Gazeller Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili MUSTAFA ÖZTÜRK
Naili, 27. kaside Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili TÜLAY KOL
Naili, 28. Kaside Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili NECMIYE GÜNEŞ
Naili, 29. Kaside Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili NILÜFER YILMAZ
Naili, 30. ve 37. Kasideler ile Terkib-i bend ve Terci-i bendler. Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Naili MEHMET AKIF YALÇINKAYA
Nakîbü’l Eşrâf’a Manzum Mektup Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Musullu Sâmî Yûnus İBRAHIM BİLGİN
Nakşî Ali Akkirmânî Dḭîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NAKŞÎ, Ali YAĞMUR SUZAK
Namaz Risalesi Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BILAL GÜZEL İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Eserleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Namık Kemal ALİ POLAT DOÇ. DR. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI
Narh-name-i Dil-berân Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ? ÖZLEM DÜZLÜ PROF. DR. FATMA SABIHA KUTLAR
Narspi:Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur NARSPI: ÇUVAŞÇA BIR AŞK ÖYKÜSÜ
Nartlarin Sözü: Karacay-Malkar Kültüründe Atasözleri ve Deyimler Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak GÜLISTAN AKTAY
Nâşid Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâşid, İbrahim BEYZA SEBÜKTAY DOÇ. DR. RAMAZAN BARDAKÇI
Nasihat-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor MEHMET ALTINOVA ?
Nasîhat-nâme-i Safî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tavîle-zâde Mustafâ Safî Efendi NASIHATNAME-I SAFI
Nasihat-nâme-i Sıdkî Mesnevi 11. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Sıdkî Baba HALİL SERCAN KOŞİK
Nasihatname-i Mevlana Eşref Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eşrefoğlu Rumî FERHAT YORULMAZ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Nasihatnâme-i Vehbî Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sünbülzâde Mehmed Vehbî LÜTFI ALICI
Nâyî Osman Dede'nin Miraciyesi Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NÂYÎ, Nâyî Osman Dede NÂYÎ OSMAN DEDE'NIN MIRACIYESI
Nazire Mecmuası (Erzincan İl Halk Kütüphanesi, No.1492) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NAZIRE MECMUASI (ERZINCAN İL HALK KÜTÜPHANESI, NO.1492)
Nazm-ı Niyâz Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cevrî İbrahim Çelebi CEVRI
Nazmu’l-Le'âlî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı RIZÂYÎ/İSHÂK, İshâk b. Hasan-ı Tokadî TOKATLI İSHAK
Nebâtî Dîvânı Divan 19. yy. Âşık/Ozan Azeri Seyyid Ebul-Kasım Nebâtî NEBATI DIVANI
Nebzî Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NEBZÎ, Mehmed/Muhammed MEHMET TÜLÜ
Necâtî Bey Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Necâtî, îsâ ENES İLHAN PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Neco'ya Mektuplar Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abbas Sayar NECO'YA MEKTUPLAR PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Nedim-i Kadim Divançesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nedim-i Kadim (Mehmed) RAMAZAN BARDAKÇI
Nedim-i Kadim Divançesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nedim-i Kadim (Mehmed) RAMAZAN BARDAKÇI
Nedret Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nedret AYŞENUR AKPINAR RIFAT KÜTÜK
Nedreti Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nedretî BASIR EKER
Nef’î Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nef’î, Ömer İBRAHIM HALIL TUĞLUK
Nef’î Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nef'i Ömer b. Mehmed Erzurûmî GÜLCAN ALICI PROF. DR. İBRAHIM HALIL TUĞLUK
Nehcü'l-Feradis Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak ERKAN HIRIK
Nemçe Sefaretnâmesi Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ebubekir Ratib Efendi NEMÇE SEFARETNAMESI PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Neş’et Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Neşet RIZA OĞRAŞ
Neşâtî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Neşâtî Ahmed Dede ENES İLHAN
Neseb-nāme Mensur Eser 12. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mevlana Safiyyü’d-din FERIDE
Nesîb Dede Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nesîb Dede BAKSEN TUTAL
Nesîmî Dîvânı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Seyyid İmâmü’d-din Nesîmî SAMI AYDIN PROF. DR. AHMET KARTAL
NETÂYİCÜ'L-A'MÂL VE MENÂHİCÜ'L-EBRÂR Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim ELIF TÜRKER PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Netâyicü'l-Ezhâr Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ubeydî, Mehmed ESRA KILIÇ PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK- DOÇ. DR. NESLIHAN İLKNUR KOÇ KESKIN
Nev'i, Hasbihal Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Songül Gülcan İ. HAKKI AKSOYAK
Nev'i, Hasbihal Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nevi NEVI HASBIHAL
Nev'îzâde Atâyî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nev'îzâde Atâyî, Atâullah MUHAMMET ÖZDEMIR
Nev’i Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nev’i SEDANUR DINÇER ARSLAN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Nevâdirü’ş-Şebâb Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Alî Şîr Nevâî ARIFE ÇAĞLAR PROF. DR. AHMET KARTAL
Nevberî Divanı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Nevberî İHSAN ŞEHITOĞLU
Nevhatü'l-uşşâk Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Dâ'i ÖZKAN UZ
Nevşehir Folkloru (deyimler-atasözleri-sözcükler) Mensur Eser Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - NEVŞEHIR FOLKLORU
Neyyir Abdü’l-halim Dede Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Neyyir/ Şeyh Abdulhalim Neyyir Dede MURAT KEKLIK
Ni'met Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ni'met, Ni'metullah Efendi SEVIM ALKAN
Nigâr-nâme (İstanbul Şehrengizi) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Azîzî MEHMET ALTINOVA PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Nigârî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Eş-Şeyh Seyyid Mir Hamza Nigari Karabaği REYHANA SALIMOVA PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Nigârnâme Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NİGÂRÎ, Seyyid Mîr Hamza SUKRU TUNC
Nihad Beg Divânçesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nihâd Beg NIHAD BEG
Nihânî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nihânî KADRIYE HOCAOĞLU
Nisâb-ı Kutbiyye (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Kelimetullâh Hâce Pâdişâh NISAB-I KUTBIYYE
Nisâb-ı Türkî Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay - NISAB-I TÜRKI
Nisab-ı Türki Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Müellifi meçhul ZÜLEYHA HANDE AKATA
Nisârî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ya’kub Çelebi, Nisârî ESMA SEYHAN
Niyâzî'nin Gazavât-ı Nebî'si Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Niyâzî NIYÂZÎ'NIN GAZAVAT-I NEBÎ'SI
Nogay Halk Yırları Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim ESRA KOCA MAYRAMBEK OROZOBAYEV
Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bursalı İsmail Belîğ bin İbrahim ÖNDER YAŞAR
Nüktedan Hisam Kurban (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hisam Kurban NÜKTEDAN HISAM KURBAN
Numan Sâbit Efendi’nin Mirâciyyesi Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâbit/Numan Sâbit, Sivaslı Sarıhatipzâde Numan Sâbit Efendi ERHAN SALIH FIDAN
Nûrî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nûrî SONER ÇIFTÇI DR. MAHMUT GIDER
Nüsha-i Âlem ve Şerhü’l-Âdem Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif MUSTAFA FIDAN
Nüsha-i Âlem ve Şerhü’l-Âdem Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ârif NESRIN GÜNAY
Olo Eyek Buyında Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Zeynep BİİŞEVA KÜBRA TAMAM
Ömer Karîbî- Elifnâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ömer Karîbî LOKMAN TAŞKESENLIOĞLU
Ömer Lütfi Divanı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ömer Lütfi ÖMER LÜTFI DIVANI
On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Selîkî KADRIYE HOCAOĞLU
ÖRFİ DİVANI Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÖRFİ ÖRFI İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Osman Nevres Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nevres, Osman OSMAN NEVRES DIVANI
Osman Râşid Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Osman Râşid ESRA BAŞARAN
Osman Şems Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Osman Şems OSMAN
Osmanzāde Tā’ib Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Osmanzāde Ahmed Tā’ib SEVGI ŞAHIN PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Öyküleriyle Ağıtlar I Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Anonim ÖYKÜLERIYLE AĞITLAR I
Öyküleriyle Ağıtlar II Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Anonim ÖYKÜLERIYLE AĞITLAR II,
Ozan Duranoğlu (Hayatı-Sanatı-Şiirleri). Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ozan Duranoğlu (Mahmut EYNALLI) ALI DOĞANER
Özbek Destanları 1: Erali ve Şirali Destan 20. yy. Âşık/Ozan Çağatay ÖZBEK DESTANLARI 1
Özbek Destanları II: Melike Ayyar Destanı Destan 20. yy. Âşık/Ozan Çağatay ÖZBEK DESTANLARI 2
Özbek Destanları IV: Huşkeldi ve Belagerdan Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HUŞKELDI VE BELAGERDAN
Özbek Destanları V, Rüstem Han Destanı Destan 20. yy. Âşık/Ozan Çağatay Bilinmiyor. ÖZBEK DESTANLARI 5 PROF. DR. SELAMI FEDAKÂR
Özbek Şairi Mevlana Habîbîy ve Dîvânı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Mevlana Habibiy ÖZBEK ŞAIRI MEVLANA HABIBI
Özbek Şairi Rauf Parfi Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rauf Parfi HIKMET KORAŞ
Palleci Dili Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı PALLECI DILI DR. EFDAL SVINÇLI
Pars-name Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nasuh Paşazâde Amrî Tuğrâyî MUSTAFA KILIÇ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Pend-nâme Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ES'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es'ad Efendi SEMA LEVENT
Pend-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Güvâhî FERDI KIREMITÇI
Pend-nâme-i Azmî Efendi Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Azmî Çelebi SIBEL KOCAER
Pergâr u Kalem Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Subhî-i Burûsevî AYŞE SAĞLAM
Perizad-Senuber Hikayesi Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Mehmed Molla Efendi ASLI ZENGIN
Pervane Bey Mecmuası (1-600 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (1-600 GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Pervane Bey Mecmuası (1201-1800 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (1201-1800 GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Pervane Bey Mecmuası (1801-2400 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (1801-2400 GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Pervane Bey Mecmuası (2401-3000 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (2401-3000 GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Pervane Bey Mecmuası (3001-3600 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (3001-3600 GAZEL)
Pervane Bey Mecmuası (3601-4200 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (3601-4200 GAZEL)
Pervane Bey Mecmuası (4201-4800 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (4201-4800 GAZEL)
Pervane Bey Mecmuası (4801-5400 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (4801-5400 GAZEL)
Pervane Bey Mecmuası (5401-6000 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (5401-6000 GAZEL)
Pervane Bey Mecmuası (6001-6601. gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (6001-6601 GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNASŞ
Pervane Bey Mecmuası (601-1200 gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (601-1200 GAZEL)
Pervane Bey Mecmuası (6602-7202. gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (6602-7202. GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Pervane Bey Mecmuası (7203-7803. gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (7203-7803. GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Pervane Bey Mecmuası (7804-8404. gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (7804-8404. GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Pervane Bey Mecmuası (8405-8172. gazel) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pervane Bey PERVANE BEY MECMUASI (8405-8172. GAZEL) DOÇ. DR. KAMIL ALI GIYNAŞ
Prens Kalyânamkara ve Pâpamkara Hikâyesi Mensur Eser 11. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur TUĞBA GIZEM TANER PROF. DR. AKARTÜRK KARAHAN
PRESENTING VASSAL KALENDER’S WORKS (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KALENDER PAŞA ALBÜM
Preşova ve Bilaç Türk Ağzı Mensur Eser Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BILINDA KAMBERİ
PRİŞTİNELİ NÛRÎ DİVANI Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Priştineli Nuri EMINE GÜZEL DR. YELIZ YASAK PERAN
Râ’if Divançesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Râ’if EBRU HILAL İSEN DR.IŞILAY PINAR ÖZLÜK
Râ’if İsmâ’il Paşa Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Râ’if ÜMMÜSÜ SELEN ULU
Rağmi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı’nın Notlandırılmış Metni Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Mehmed Efendi DILEK IŞIKHAN
Râhat-ı Dil Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Hoca Nazar Hüveydâ RAHAT-I DIL (METİN VERİ GİRİŞİNE HAZIR) FUNDA TOPRAK
Rahmetì-i Tebrizì ve Türkçe Şiirleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri RAHMETÎ, Tebrîzî RAHMETI-I TEBRIZI
Ramazaniyye (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülbâki Efendi RAMAZANIYE
Râmî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdurrahman Râmî Çelebi HASAN KAPLAN
Ravzatü'l-İmân Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Halîlî bin Yûsuf bin Hayreddîn bin Hatîb Mar’aşî RAVZATÜLIMAN
Ravzatü'l-İslâm Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âbidî RAVZATÜ'L-İSLÂM
Ravzatü'ş-Şüheda Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Saykali RAVZATÜ'Ş-ŞÜHEDA
RAVZATÜʾL-ENVÂR Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derviş Hayali RAVZATÜ'L-ENVÂR RAVZATÜ'L-ENVÂR
Rehâyî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı REHÂYÎ, Kalaycı-zâde Mustafa Rehâyî Efendi SERPIL HAMDEMIRCI
Remzî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Remzî Çelebi BAHADIR KURT
Remzü'd-Dekâyık Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayrettin Hızır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifonî el-Atufî REMZÜ'D-DEKÂYIK
Revânî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muslihiddin İlyas Şücâ’ Çelebi MERYEM ÖZDEMIR
Revnakî’nin Çağatayca Manzum Kıssa-i Mi’rāc Eseri Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Revnâkî REVNAKI (KISSA-I MIRAC)
Revnaku'l-İslâm Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vefâyî ZÜLEYHA NURGÜL ERTUĞRUL PROF. DR. ABID NAZAR MAHDUM
Risâle-i Âlî-i Âlim Berây-ı Kâtib Kâsım-ı Râsim (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafa RISALE-I ALI
Risâle-i Bedriyye Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mazlûmî-zâde Mustafa NAIME YASAN
Risâle-i Bedriyye Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mazlumîzȃde Mustafa Efendi NAIME YASAN
Risale-i Çârvâçılık Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Bilinmiyor. RISALE-I ÇARVAÇILIK
Risâle-i Cevâhir-Nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Za’îfî (Pîr Muhammed bin Evranos bin Nûreddîn b. Fâris) MUTLU MELIS ÖZGERIŞ PROF. DR. FATMA SABIHA KUTLAR
Risâle-i Dehkânçılık (Çiftçilik Risalesi) (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MESLEK RISALELERI
Risâle-i Ehl-i Derviş Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Bilinmiyor ÜMIT EKER
Risâle-i Garîbe Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor ESRA KILIÇ PROF. DR. HAYATI DEVELI
Risâle-i Hâbiyye li-Dervîş Ömeri’l-Fu’âdî Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şa‘bânî Şeyhi ‘Ömer Fu’âdî Efendi RABIA ÇEVIK PROF. DR. GENCAY ZAVOTÇU
Risâle-i Harrâtlık (Ağaççılık Risalesi)(METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Çobankaralı Molla Muhammed Emin Bilal Kâri MESLEK RISALELERI
Risâle-i İlm-i Ketf Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müstensihi Derviş Ahmed b. Ömer (Müstensih) RISALE-I İLM-I KETF
Risale-i İtikadiyye Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hatîb ŞERIFE AĞARI
Risâle-i Kassâblık (Kasaplık Risalesi)(METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MESLEK RISALELERI
Risâle-i Mi'mâriyye Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ca'fer Efendi GAMZE YANK DR. KAMILE ÇETIN
Risâle-i Misgerlik Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Bilinmiyor. RISALE-I MISGERLIK
Risâle-i Mûze-dûzluk Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SELIM GÖK DOÇ. DR. SEMRA ALYILMAZ
Risâle-i Mûze-dûzluk (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MUZEDUZLUK RISALESI
Risâle-i Nân-vâylık (Fırıncılık Risalesi)(METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MESLEK RISALELERI
Risâle-i Nemed-mâllık (Keçecilik Risalesi)(METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MESLEK RISALELERI
Risâle-i Sıfât-ı İlâhiyye Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kadızade Rûmî Ahmed bin Abdullah RISALE-I SIFAT-I İLAHIYE
Risâle-i Tâciyye Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin Efendi RISALE-I TACIYYE
Risâle-i Tecvîd (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhîli Nâcî RISALE-I TECVID
Risāle-i Tegürmendçilik (Değirmencilik Risalesi)(METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay MESLEK RISALELERI
Risâletü'l-Kâfiyeti'l-Vâfiye Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lem'î KADIM POLAT PROF. DR. ABDÜLKADIR GÜRER
Risâletü'n-Nushiyye Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre ERDOĞAN BOZ
Risâletü'n-Nushiyye - Dāstān-ı buḫl u ḥased Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre ERDOĞAN BOZ
Risâletü'n-Nushiyye - Dāstān-ı buşu yaʿnḭ ġażab Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre ERDOĞAN BOZ
Risâletü'n-Nushiyye - Dāstān-ı ġaybet ü bühtān Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre ERDOĞAN BOZ PROF. DR. ERDOĞAN BOZ
Risâletü'n-Nushiyye - Dāstān-ı kibr Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre ERDOĞAN BOZ
Risâletü'n-Nushiyye - Dāstān-ı rūḥ u nefs ve mā-yatʿallaḳu bihimā mine’l- aḥvāl Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre ERDOĞAN BOZ
Risâletü'n-Nushiyye - Fḭ-taʿrḭfi’l- ʿaḳl Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre ERDOĞAN BOZ
Risâletü’l-Bedriyye Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şâh Velî el-Halvetî b. Mehmed Bey b. Kabâ Nâib el-Askerî RAŞIT ÇAVUŞOĞLU
Rîzî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rîzî İLKAY ÇIKRIK
Rîzî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rîzî SALIH HOCA
Rıdvâniyye Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed-i Rıdvan ZEYNEP ÇAKIR
Rıfkî Divançesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı RIFKÎ, Mahmûd Rıfkî ŞEYMA HIMMET. DR. ÖĞR. ÜYESI HAMZA KOÇ
Rıza Baharlı Divanı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Rıza Baharlı HICRET DAŞDEMIR
Rızâyî-i Bağdâdî ve Bilinmeyen Şiirleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rızâyî RIZÂYÎ-I BAĞDÂDÎ
Rodop Türküleri Mecmua 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Anonim. HASAN KIZILDAĞ
Rodos Şehrengizi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sânî RODOS ŞEHRENGIZI
Rodos Tarihi Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Zîver Bey RODOS TARIHI
Rübâb-ı Şikeste Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tevfik Fikret YASEMIN MUMCU
Rubailer Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bedri Gürsoy ELIF KALENDER
Rûhu’l-Edeb Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayatî-zâde Şeref Halîl ORHAN KILIÇARSLAN
Rumelili Zaîfî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pîr Muhammed bin Evranos bin Nûreddîn bin Fâris eş-şehîr be-Zaîfî er-Rumî el-Ma’denî el-Karatovavî FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ
Rusçuklu Zarîfî Dîvânı Divan 18. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Zarîfî, Şeyh Ömer Efendi ORHUN ŞEKERCI PROF. DR. İLHAN GENÇ
Sâ'at-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hîbetu'llâh İbni İbrâhim ZÜLEYHA HANDE AKATA
Sa‘yî Çelebi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sa'yî, Memik-zâde Ramazan HİLAL EMİNE KUŞ DR. ABDULLAH UÇAR
Sabâyî ve Divançesi Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SABÂYÎ NECMIYE ÖZBEK ARSLAN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Sabrî (Seyyid Mehmed Emin) Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SABRÎ, Karayılan-zâde Seyyid Mehmed Emin NIHAL İLIMEN
Sabri Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Emin Sabri ÖZKAN UZ
Sadettin Nüzhet Ergun Şiirleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ergun, Sadettin Nüzhet SADETTIN NÜZHET ERGUN ŞIIRLERI
Şâdî Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şâdî, Süleymân MEYASE BAHAR RAMANLI PROF. DR. AHMET İÇLİ
Safahat Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmet Âkif ERSOY İBRAHIM HALIL KAYA PROF. DR. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI
Sâfî Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Cezerî Kasım Paşa ESRA KILIÇ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Safvet’in Tophane ve Galata Yangınnâmeleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Safvet YANGINNAME
Sagay Destanları-Ay Tolızı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur AY TOLIZI
Şâh u Gedâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sinoplu Beyânî BURHAN CAN
Şâhî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şehzâde Bayezid Şâhî Hayatı ve Divanı, Ankara ŞAHI (METİN VERİ İŞLEMEYE HAZIR)
Sâhil-nâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Fennî Efendi SÂHIL-NÂME-FENNÎ
Sâhil-nâme Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İzzet Efendi İZZET EFENDI
Said Giray Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Said Giray SAADET KARAKÖSE
Şair Burhaneddin'in Nasreddin Hoca'nın Fıkralarını Şerh Eden Eseri Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Burhaneddin Çelebi BÜŞRA KARASU PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Şair Hisarcıklızadeler Mecmuası (Enver Efendi) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Enver Efendi, Şair Hisarcıklızadeler GÖKNUR SÜMEYYE YOLGEÇEN
Şair Hisarcıklızadeler Mecmuası (Mesut) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mesut, Şair Hisarcıklızadeler GÖKNUR SÜMEYYE YOLGEÇEN
Şair Hisarcıklızadeler Mecmuası (Şair Sâlim) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâlim (Ebu’l-maʿalim) Şair Hisarcıklızadeler GÖKNUR SÜMEYYE YOLGEÇEN
Sâki-nâme-i Fakîrî Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fakîrî ÖZLEM ÇAYILDAK
Sâkînâme Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Aynî, Antepli SABRI AYTIŞ PROF. DR. HALIL İBRAHIM YAKAR
Sâkıb Dede Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Sâkıb Mustafa Dede MEHMET AYAZ
Salâmân u Absâl Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LÂMİ’Î ÇELEBİ, Mahmûd b. Osmân ESRA KILIÇ DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI ERDOĞAN ULUDAĞ
Sâlih Baba Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâlih Baba MEHMET ŞENYURT DOÇ. DR. ERSEN ERSOY
Salih Baba Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Erzincanlı Tüfekçizade Salih Baba BETÜL BOSTAN
Salmas Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri SALMAS AĞZI
Salsalname Mesnevi 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor SERAP KARAKILIÇ AKI
Sandıklılı Fikrî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fikrî,Mehmet. FATMA TOSUN
Şânî Dîvânı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şânî SINEM ÇEKEN
Saray Şehrengizi Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Hâdî ÖZLEM GÜNGÖR
Saraymenli Yedeklerin Türküsü Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak KIRIM TÜRKÜ
Sarinci Bököy Destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Alımkul Üsönbayev FATMA HANIM TUNÇ
Sarinci Bököy Destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Süleyman KONOKBAYEV ERKUT RESULOĞLU
Sarı Çiğdemler Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Talat Onay YAPRAK TOMRUK İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Sarı Müderris Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Sinan SARI MÜDERRIS İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Sarıca Kemâl Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KEMÂL, Kemâl-i Zerd, Sarıca Kemâl BILAL GÜZEL
Saruhanlı Gülşeni Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Saruhanlı Gülşeni SELAMI TURAN
Sâyilî ve Türkçe Şiirleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâyilî Mehemmed/Muhammed/Muhammed Çelebi HAYRIYYE
Sayyadane Bir Cevelan Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmet Mithat Efendi EMRE GÜRBÜZ
Saʿid Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Müftizâde Mehmed Saʿid Efendi (Saʿid – Kâmi) ELIF ESRA ŞAHİN
Şebinkarahisarlı Abdî'nin Erzurum Lehçesi Lügati Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şebinkarahisarlı Abdî ABDİ ERZURUM LEHÇESİ LÜGATİ PROF. DR. İSRAFIL BABACAN
Sebzî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sebzî BAYRAM KARAKAPLAN PROF. DR. GÜLAY DURMAZ
Şecere-i Terâkime (ESER VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak Ebulgazi Bahadır Han ŞECERE-I TERAKIME PROF. DR. ZUHAL ÖLMEZ
Seçme Şiirler Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SEÇME ŞIIRLER
Sedd-i İskenderî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ali Şîr Nevâyî MOHAMMAD ZÂHIR JOYA BILGE KAYA
Şefaatname Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Pîr Muhyiddin KENAN BOZKURT
Seğir-nâme Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - SEĞIRNAME-HALIL ERSOYLU
Şeh-nâme-i Sultân Murâd (1-48) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemsî Ahmed Paşa AYŞENUR ÖZCANLI
Şeh-nâme-i Sultân Murâd (49-81) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemsî Ahmed Paşa SALIHA DURAN
Sehî Bey Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sehî Bey KAMILE ÇETIN PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Şehir Methiyeleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Malatyalı Necâtî MALATYALI NECATI
Şehnâme-i Âl-i Osman (ESER VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid İbrahim Hilmi İBRAHIM HILMI
Şehnâme-i Osmânî Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûsuf Hâlis YUSUF HALIS ŞEHNÂME-I OSMÂNÎ
Şehr-engîz-i Bursa (Mânî) Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mânî MEHMET ALTINOVA
Şehr-engiz-i Cilve-resâ ve Âyine-i Hûbân-ı Burusa Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Belîğ, İsmâil MEHMET ALTINOVA
Şehrengiz-i Beliğ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İsmail Beliğ EMINE TUĞCU
Şehrengiz-i İstanbul Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Efendi AYSUN ÇELIK
Şehriyar'ın Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Şehriyar, Seyit Muhammed Huseyin Behçet SEREN ALTINKAN
Şehzâde Mustafa Mersiyesi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hasbî DERYA KOYUNCU
Selamname Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Ahmetşah Karakaş SELAMNAME
Selâtîn-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kemâl ZEYNEP BAYLAK PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Selîm-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şükrî-i Bitlisî SERCAN KADAŞ PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH
Selim-nâme Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Keşfî Mehmed Çelebi ŞEYHMUS ÇETIN PROF. DR. AHMET İÇLİ
Selîmî Dîvânçesi Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Selîmî/Selîm, Sultan II. Selim BEYHAN KESIK
Şem ü Pervâne Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Feyzî Çelebi KADIM POLAT PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Şem'î Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞEM'Î, Prizrenli Şem'î YAREN ÜNLÜ DOÇ. DR. MEHMET ÖZDEMİR
Semiz-zâde Süleyman Rüşdî Efendi Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Semiz-zâde Süleyman Rüşdî KENAN SEMIZ
Şemseddîn Sivâsî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemseddîn Ebû’s-Senâ Ahmed b. Mehmed Sivâsî ŞEMSEDDIN SIVASI DIVANI
Şemsî Dîvânçesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KARA ABDÂL SÜLEYMÂN ŞEMSÎ DEDE EVIN ATA PROF. DR. AHMET TANYILDIZ
Şemsi Paşa Baharname Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemsi Ahmed Paşa DAMLA TAŞDELEN
Şemsi Paşa Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı DAMLA TAŞDELEN
Şemsiyye (74b-149b) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâlih bin Süleymân (Yazıcı Sâlih) HATICE DURAN ÇETİN
Şemun Gazi Mesnevisi Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı AĞLAR BABA/BAKİ/BAKİ BABA/AĞLAR/AĞLAR GÜLMEZ/İRŞÂDÎ, İrşâdî ŞEMUN GAZI MESNEVISI (TEFSIR-I İNNAENZELNA)
Şemʿ ü Pervâne Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmiʿî Çelebi ÖZGENAY İNANAN YÜREKLİ
Senayi'nin Manzum Süleymaniyye'si Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Senâyî BENAY BIÇAK YAKUP POYRAZ
Ser-Güzeşt-Nâme-i Fakîr Be-Azîmet-İ Toḳat Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bursalı İsmail Beliğ ORHAN KAPLAN
Şerafettin Özdemir Şiirleri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şerafettin Özdemir ŞAIR ŞERAFETTIN ÖZDEMIR
Serâyî Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Serâyî TUĞÇE ÖZTÜNCER PROF. DR. AHMET KARTAL
Şeref Hanım Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeref Hanım (1809-1861) ŞEREF HANIM
Şeref Hanım Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeref ŞEREF HANIM
Şerefü’l-İnsân Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LÂMİ’Î ÇELEBİ, Mahmûd b. Osmân MUSTAFA KILIÇ
Sergüzeşt-i Âşık Yazıcı Murtazâ Mecmua 18. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Yazıcı Murtaza BATUHAN AKSU
Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî AYINEZADE MUHAMMED
Şerh-i Vasiyyetnâme Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yazarı belli değil. İ. GÜLSEL SEV
Şerif Ali'nin Şiirleri Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şerif Ali ŞERIF ALI'NIN ŞIIRLERI
Şevahidü’n-nübüvve Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LÂMİ’Î ÇELEBİ, Mahmûd b. Osmân ŞEVAHIDÜ’N-NÜBÜVVE
Sevdâ'ya Dair Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Seyhan Girginer SEVDÂ'YA DAIR
Sevgi Qıssalari: Hikayalar ve Qıssalar (Muhabbat, Baxt, Hayallarga Bolaman Tutqun, Aq Bulut Appaq Bulut Adlı Hikâyeler) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ötkir Haşimov BÜŞRA YÜREGIR (KÜNYE BU HESAPTA)
Sevgi Qıssalari: Hikayalar ve Qıssalar (Sirli Yulduz Adlı Kıssa) Mensur Eser Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ötkir Haşimov MEHMET İRGE
Şevk-engîz Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed bin Râşid bin Mehmed MUAMMER HARDAL
Seyf-i Sarâyî'nin Şiirleri Mecmua 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak SEYF-İ SARÂYÎ SEYF-I SARAYI'NIN ŞIIRLERI
Seyfü'l-Mülûk Hikayesi Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur AHMET EMRE
Seyfü'l-Mülûk ile Bediü'l-Cemâl Hikâyesi (Kırım Karay Rivayeti) Mensur Eser 9. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak SEYFÜ'L-MÜLÛK
Seyfü’l-Mülûk ile Bedi‘ü’l-Cemâl Hikâyesi Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SEYFÜ’L-MÜLÛK (MANZUM)
Şeyh Ahmed İlâhî'nin Şiirleri Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Ahmed İlâhî ŞEYH AHMED İLAHI
Şeyh Ahmed Kâmil Efendi Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kâmil, Ahmed ŞEYH KÂMIL
Şeyh Bedreddin Menakıbnamesi Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GÖKHAN ŞENYURT
Şeyh Gâlib Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gâlib, Mehmet RAMAZAN EKINCI
Şeyh Muhyiddin Akbıyık Divanı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyh Muhyiddin Akbıyık (Akbıyık Sultan) ÖMÜR ERBAY
Şeyh Zâhid Geylânî ve Menâkıbı Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞEYH ZÂHID GEYLÂNÎ VE MENÂKIBI PROF. DR. NAMIQ MUSALI
Şeyhülislâm Es'ad Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhülislâm Es'ad BIROL YASIN KAYA
Şeyhülislâm İshak Efendi Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhülislâm İshak Efendi, Ebûishakzâde SEVGI YAVUZ ODUNCU PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN
Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyhülislâm Yahyâ ZEYNEP DINÇER BERDIBEK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yahya ZEYNEP DINÇER PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Seyrî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyrî RECEP GÖKKAYA
Seyyid Âfâk Hoca Tezkiresi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Seyyid Âfâk Hoca ÂFÂK HOCA TEZKİRESİ
Seyyid Mehmed Emîn Efendi Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid, Seyyid Mehmed Emîn Efendi MAHMUT GIDER
Seyyid Vehbî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Vehbî, Hüseyin IPEK TAŞDEMIR PROF. DR. AHMET KARTAL
Seyyid Yahya Vakıf Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Seyyid Yahya Vakıf FAHRI AYDIN
Sî-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hümâmî MELTEM KIZMAZ PROF. DR. MUSTAFA ALTUN
Şiban Han Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Muhammed Şiban Han (Ebu'l-feth) YAKUP KARASOY
Sibirya Tatar Türkçesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ERCAN ALKAYA
Şifre-i Umûmî Târifâtı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüseyin Tevfik SEVDA KAMAN
Şihābī Dīvānı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şihābī AYŞEGÜL ÖZDAĞ
Sihâm-ı Kazâ (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nef'î, Ömer Efendi SIHÂM-I KAZÂ
Şiir Mecmuası Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı El-Hâc Ali Baba SEYIT YAVUZ PROF.DR. ATABEY KILIÇ
Şiir Mecmuası (06 Mil Yz A 3259) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLI KÜTÜPHANE 06 MIL YZ A 3259 )
Şiir Mecmuası (06 Mil Yz A 8071) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (06 MIL YZ A 8071)
Şiir Mecmuası (Ali Emiri Manzum 691) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (ALI EMIRI MANZUM 691)
Şiir Mecmuası (Ali Emiri, 568) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (ALI EMIRI, 568)
Şiir Mecmuası (Ali Emiri, No: 547, vr. 100b-125b) Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (ALI EMIRI, NO: 547, VR. 100B-125B)
Şiir Mecmuası (Atatürk Kitaplığı, K.0006) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (ATATÜRK KITAPLIĞI, K.0006)
Şiir Mecmuası (Berlin milli kütüphanesi ms.or.oct 2216 ) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şerîfî Efendi ŞIIR MECMUASI (BERLIN MILLI KÜTÜPHANESI MS.OR.OCT 2216)
Şiir Mecmuası (Berlin Milli Kütüphanesi, MS.OR.OCT 2216, 71a-102b) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (BERLIN MILLI KÜTÜPHANESI, MS.OR.OCT 2216, 71A-102B)
Şiir Mecmuası (Berlin, ms.or.oct 2216, vr.103a-138a ) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şerîfî Efendi ŞIIR MECMUASI (BERLIN, MS.OR.OCT 2216, VR. 103A-138A)
Şiir Mecmuası (Bibliotheque Nationale Turc 306) Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (BIBLIOTHEQUE NATIONALE TURC 306) PROF. DR. BEYHAN KESIK
Şiir Mecmuası (DTCF Kütüphanesi, A.26) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI ( DTCF KÜTÜPHANESI-ÜNIVERSITE A.26)
Şiir Mecmuası (Fatih Kitaplığı, No: 3849, vr. 121b-156a) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (FATIH KITAPLIĞI, NO: 3849, VR. 121B-156A)
Şiir Mecmuası (Fatih Kitaplığı, No: 3849, vr. 80a-120a) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (FATIH KITAPLIĞI, NO: 3849, VR. 80A-120A)
Şiir Mecmuası (Galata Mevlevîhânesi, No: 170, [143-217. vr.]) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (GALATA MEVLEVÎHÂNESI, NO: 170, [143-217. VR.])
Şiir Mecmuası (Hacı Selim Ağa, 1800) Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (HACI SELIM AĞA, 1800)
Şiir Mecmuası (Hatay Kütüphanesi No:1049) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (HATAY KÜTÜPHANESI NO: 1049)
Şiir Mecmuası (İran Meclis Kütüphanesi, 17805) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (İRAN MECLIS KÜTÜPHANESI, 17805 )
Şiir Mecmuası (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, ŞR 60 ve 89) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ, ŞR 60 VE 89)
Şiir Mecmuası (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Bel_Yz_K0773) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (ATATÜRK KİTAPLIĞI, BEL_YZ_K0773)
Şiir Mecmuası (İstanbul Üniversitesi TY1951) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mürettibi bilinmiyor. ŞIIR MECMUASI (İSTANBUL ÜNIVERSITESI TY 1951) PROF. DR. ORHAN KURTOĞLU
Şiir Mecmuası (İstanbul Üniversitesi, NEKTY03473, 1B-36A) Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (İSTANBUL ÜNIVERSITESI, NEKTY03473, 1B-36A)
Şiir Mecmuası (İstanbul Üniversitesi, NEKTY03473, 36B-88A) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (İSTANBUL ÜNIVERSITESI, NEKTY03473, 36B-88A)
Şiir Mecmuası (İstanbul Üniversitesi, No: 739, 1b-25a) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (İSTANBUL ÜNIVERSITESI, NO: 739, 1B-25A)
Şiir Mecmuası (İstanbul Üniversitesi, TY 743, 91a-141b) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (İSTANBUL ÜNIVERSITESI, T743, 91A-141B)
Şiir Mecmuası (İstanbul Üniversitesi, TY 743) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (İSTANBUL ÜNIVERSITESI, TY 743 ) DR. YILMAZ TOP
Şiir Mecmuası (İstanbul Üniversitesi, TY 743) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLET KÜTÜPHANESI, NO: 632 )
Şiir Mecmuası (Kahire Milli Kütüphanesi No: 212) Mecmua 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (KAHIRE MILLI KÜTÜPHANESI, NO: 212)
Şiir Mecmuası (Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi 37 HK 100) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (KASTAMONU YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESI 37 HK 100)
Şiir Mecmuası (Koç Üniversitesi, Ms 58 ) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (KOÇ ÜNIVERSITESI, MS 58 )
Şiir Mecmuası (Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, BY936) Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim ŞIIR MECMUASI (KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER, BY936) PROF. DR. SEMRA TUNÇ
Şiir Mecmuası (Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi No:13450) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim. ŞIIR MECMUASI (KOYUNOĞLU MÜZESI KÜTÜPHANESI, 13450 ) DR. AHMET KAVAKLIYAZI
Şiir Mecmuası (Marmara Üniversitesi, 08802) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MARMARA ÜNIVERSITESI, 08802 ) PROF. DR.
Şiir Mecmuası (Mevlana Müzesi, 2456) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MEVLANA MÜZESI, 2456)
Şiir Mecmuası (Millet Kütüphanesi, 717, vr. 1b-25a) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLET KÜTÜPHANESI, 717, VR. 1B-25A)
Şiir Mecmuası (Millet Kütüphanesi, 717, vr. 25b-50a) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLET KÜTÜPHANESI, 717, VR. 25B-50A)
Şiir Mecmuası (Milli Kütüphane 06 mil YZ A 9581 ve 06 HK 3844) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLI KÜTÜPHANE, 06 MIL YZ A 9581 VE 06 HK 3844)
Şiir Mecmuası (Milli kütüphane 06 Mil Yz. A 1998) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MECMÛʻA-I EŞʻÂR (MILLI KÜTÜPHANE 06 MIL YZ. A 1998)
Şiir Mecmuası (Milli Kütüphane 26 Hk 1060/1) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLI KÜTÜPHANE 26 HK 1060/1) PROF. DR. M. FATIH KÖKSAL
Şiir Mecmuası (Milli kütüphane FB 533) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLI KÜTÜPHANE FB 533)
Şiir Mecmuası (Milli Kütüphane, 06 HK 578 ) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLI KÜTÜPHANE, 06 HK 578)
Şiir Mecmuası (Milli Kütüphane, 06hk899) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLI KÜTÜPHANE, 06HK899)
Şiir Mecmuası (Milli Kütüphane, No: 3291) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Derleme ŞIIR MECMUASI (MILLI KÜTÜPHANE, NO: 3291) PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Şiir Mecmuası (Millî Kütüphane'deki 06 HK 578, 103b-233a) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (MILLÎ KÜTÜPHANE'DEKI 06 HK 578, 103B-233A)
Şiir Mecmuası (Nadir Eserler Kütüphanesi, T3572) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (NADIR ESERLER KÜTÜPHANESI, T3572)
Şiir Mecmuası (Nadir Eserler Kütüphanesi, TY.1000, 55B-120A) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (NADIR ESERLER KÜTÜPHANESI TY. 1000, 55B-120A)
Şiir Mecmuası (Nurosmaniye, No: 4968 ) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Necatî ŞIIR MECMUASI (NUROSMANIYE, NO: 4968) PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Şiir Mecmuası (Nurosmaniye, No: 4968, vr.125b-186b) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Necatî ŞIIR MECMUASI (NURUOSMANIYE, NO: 4968, VR: 125B-186B)
Şiir Mecmuası (Nuruosmaniye kütüphanesi 4957, vr. 123b-138a) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (NURUOSMANIYE, 4957 VR. 123B-138A)
Şiir Mecmuası (Nuruosmaniye kütüphanesi 4957, vr. 93a-110b) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (NURUOSMANIYE, 4957, VR. 93A-110B) PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Şiir Mecmuası (Nuruosmaniye kütüphanesi 4957) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (NURUOSMANIYE KÜTÜPHANESI 4957)
Şiir Mecmuası (Nuruosmaniye Kütüphanesi, 4923, 48a-120b vr.) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (NURUOSMANIYE KÜTÜPHANESI, 4923)
Şiir Mecmuası (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû'ası, 1A-80A) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (OĞUZ ERGEÇ KOLEKSIYONU, 1A-80A)
Şiir Mecmuası (Sermet Çifter Kütüphanesi Y-29, 100b-160a) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (SERMET ÇIFTER KÜTÜPHANESI, Y-29, 100B-160A)
Şiir Mecmuası (Sermet Çifter Kütüphanesi Y-29, 160b-227a) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (SERMET ÇIFTER KÜTÜPHANESI, Y-29, 160B-227A) PROF. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Şiir Mecmuası (Süleymaniye Kütüphanesi, 171) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (SÜLEYMANIYE KÜTÜPHANESI, 171)
Şiir Mecmuası (Süleymaniye, No: 285) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (SÜLEYMANIYE, NO: 285)
Şiir Mecmuası (Süleymaniye, No: 80/5) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (SÜLEYMANIYE, NO: 80/5)
Şiir Mecmuası (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'H.1072' (vr.1b-65a) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (TOPKAPI SARAYI MÜZESI KÜTÜPHANESI, H. 1072, VR. 1B-65A) )
Şiir Mecmuası (Topkapı, 1127) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Moralı Nâşid İbrahim Bey ŞIIR MECMUASI (TOPKAPI, 1127)
Şiir Mecmuası (Topkapı, H.1072, vr.65b-123b) Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (TOPKAPI, H.1072, VR.65B-123B)
Şiir Mecmuası (Topkapı, No: 1972, vr.80b-160a) Mecmua 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (TOPKAPI, NO:1972, VR. 80B-160A)
Şiir Mecmuası (Yapı Kredi, Y-593) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (YAPI KREDI, Y-593)
Şiir Mecmuası Harvard, MS. Arab 225) Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ŞIIR MECMUASI (HARVARD, MS. ARAB 225)
Şiirin Ankâ’sı Şirâzî Molla Hüseyin’in Gazelleri Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şîrâzî Hüseyin Molla (‘Ankâ) YILMAZ TOP
Şiirin Hazanında Gazel Dökenler Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muallim Naci YONCA KÖYBAŞI
Şiirler Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şerafettin Özdemir ŞIIRLER
Şiirler Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Şerafettin Özdemir ŞIIRLER
Şikâri Destanı Destan 20. yy. Âşık/Ozan Azeri Âşık Yedullah (Destan Anlatıcısı) NABI AZEROĞLU
Şikayetname (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SAATI ŞIKAYETNAME
Silâhü'l-Mü'minîn Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed b. Hacı Sinan UĞUR KAYA PROF.DR. GÜLSEL SEV
Sḭmkeş-zāde Feyzḭ’nin Mesnevileri-Cevâb-nâme-i Mevlânâ-yı Makdîs Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sḭmkeş-zāde Feyzḭ BETÜL UYSAL
Sḭmkeş-zāde Feyzḭ’nin Mesnevileri-Gamze vü Dil Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sḭmkeş-zāde Feyzḭ BETÜL UYSAL
Sḭmkeş-zāde Feyzḭ’nin Mesnevilerİ-Mi’râcnâme-i Resûl-i Ekrem Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sḭmkeş-zāde Feyzḭ BETÜL UYSAL
Sîmkeşzâde Feyzî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâde SIMKEŞ FEYZI DIVANI
Sinemanın Tarihinde İzmir Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SINEMANIN TARIHINDE İZMIR
Sirâcî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sirâcî SEVDA GÖZEL
Sirâcu'l-Kulûb (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak - SİRACULKULUB
Şirin ü Perviz Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rûmî AYSE CAMKARA ERGINER
Şirvan Fetih-nâmesi Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Adli,Gazi Mustafa Paşazâde İbrahim Bey KÜRŞAT ŞAMIL ŞAHİN
Şîrvân Şâh ve Şemâ’il Banu Hikâyesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı BEKÂYÎ, Mehmed Abdülbâkî ŞIRVAN ŞAH VE ŞEMAIL BANU HIKAYESI
Şitâiyye (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îd TIRNAKÇIZADE MEHMED
Sivaslı Rûhî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Rûhî, Sivaslı ADEM KISA
Siverekli İbrahim Re'fet Dîvânı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Siverekli İbrahim Re'fet SİVEREKLİ REFET
Siyahi Dede Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Siyahi YASİN ŞEN
Sıdkî’nin Şiirleri Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muradhanzade Ebubekir Sıdkî AYŞE YILDIZ PROF. DR. AYŞE YILDIZ
Sıyâmî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sıyâmî, Mehmed Ali. SIYAMI DIVANI
Şor Kahramanlık Destanları Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak ŞOR KAHRAMANLIK DESTANLARI
Şu’ûrî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şu’ûrî Hasan Efendi MURAT GÜLER
Sübha-i Sıbyân Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ebu’l- Fazl Muhammed bin Ahmedü’r-Rûmî DILEK ÜNLÜ
Subhatü'l-Uşşâk Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Latifî KARIŞIK METINLER (3 METIN YÜKLENDI)
Subhizade Feyzi Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Feyzḭ, Subhizade Feyzullah İLKAY KAYA DOÇ. DR. ORHAN KILIÇARSLAN
Süheyl ü Nev-bahâr Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mes’ûd bin Ahmed/ Hoca Mes’ûd ÖZKAN CİĞA
Süheylî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Süheylî Ahmed bin Hemdem Kethudâ BÜNYAMIN VATANKORUYAN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Sükkerî Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sükkerî, Zekeriya Efendi EDA TUNCER
Şükûfe Nihal: Hazan Rüzgârları (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şükûfe Nihal ŞÜKÜFE NIHAL ŞIIRLERI
Şükûfe-nâme Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Udmî Efendi ESRA KILIÇ PROF.DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Sukûtî Hayatı Sanatı ve Divan Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sukûtî, Murtaza Sukûtî SONGÜL TAY DOÇ. DR. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
Süleyman Fehim Efendi Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Süleyman Fehîm ZEYNEP LEVENT
Süleyman Nazif ve Pierre Loti Hitabesi Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Süleyman Nazif SÜLEYMAN NAZIF İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Süleyman-nâme Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FİRDEVSÎ, Mûsâ, Uzun Firdevsî, Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl, Türk Firdevsî HIMMET BÜKE
Sultan I. Ahmed Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bahti, Ahmed NEBI ÇELIK PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Sultan II. Osman (Fârisî) ve Dîvânçesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SULTAN II. OSMAN DIVANÇESI
Sultân Şücâ'eddin Velâyet-nâmesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şücâ'eddin ŞÜCAEDDIN VELAYETNAMESI
Sultân-ı Cümcüme (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Hüsâm Kâtib CÜMCÜMENAME1
Sun’ullâh Gaybî Dîvânı Divan 17. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalı MURAT AYAR
Sünbülzâde Vehbî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed bin Râşid bin Mehmed MUAMMER HARDAL
Sungur Türkçesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SUNGUR TÜRKÇESI
Sûr-nâme-i Ferâhî Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ferâhî MEHMET ÖZDEMİR
Sûret-nâme-i Firâkî (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FİRÂKÎ, Abdurrahman Çelebi SURETNAME-I FIRAKI
Sürgünler Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Agageldi Allanazarow CEYDA MUSLU
Sûrnâme Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâbî, Yûsuf Nâbî Efendi ESRA KURU
Sûrnâne-i Hümâyun (Sûrnâme-i Vehbi) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı SEYYİD VEHBÎ, Hüseyin TÜLAY TUNÇ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Sürûrî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sürûrî/Hüznî/Hevâyî, Seyyid Osman GAMZE AYDIN
Sûz ü Güdâz Mecmua 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muallim Feyzi HÜSEYIN KIYAK
Ta'aşşuk-nâme-i Seydî Ahmed Mirza Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Seyyid Ahmed Mirza TAAŞŞUKNAME
Ta’rifnâme-i Zenâne Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZEYNEP BUÇUKCU PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Ta’rifnâme-i Zenâne Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZEYNEP BUÇUKCU PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemsettin Sami TAAŞŞUK-I TALAT VE FITNAT
Tabiatnâme Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı - HABIBE BAYSAN PROF. DR. YAKUP KARASOY
Tabirname Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vânî Muhammed Efendi TABIRNAME
Tâceddin-zâde Mustafâ el- Ankaravî Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tâceddinoğlu MURADNAME PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Tâcî-zâde Ca'fer Çelebi Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ca'fer, Tâcî-zâde Ca'fer Çelebi ARIFE ÇAĞLAR
Tâci-zâde Ca’fer Çelebi Dîvânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tâci-zâde Ca’fer Çelebi Dîvânı Tâci-zâde Ca’fer Çelebi ARIFE ÇAĞLAR PROF. DR. AHMET KARTAL
Tahayyür-nâme-i Leylî vü Mecnûn Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mevlânâ Hamîdî-i Lârendevî ORHAN BALCI DR. TUBA ONAT ÇAKIROĞLU
Tahir ile Zühre Mensur Eser Yüzyılı belli değil Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Anonim SELMA ÖZSEMERCİ
Tahir Selam Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kazan Nas, Şevkiye (2019). Tâhir Selâm Divanı. Konya: Palet Yay. ŞEVKIYE KAZAN NAS
Tâli'î Divânı Divan 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÂLİ’Î GAMZENUR AYDEMIR
Talibî Divançesi Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Talibî TALIBÎ DIVANÇESI
Tarih-i Feth-i Mısır Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şîrî, Hersekzâde Ali KÜRŞAT ŞAMIL ŞAHİN
Tarîh-i Hasîb el-Burusevî Mecmua 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Hasîb Efendi AHMED HASÎB EFENDI
Tarih-i Hasib el-Burusevi Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Hasîb Efendi TARIH-I HASIB
Târih-i Seyyâh (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Judasz Tadeusz Krusinski TARIH-I SEYYAH
Târih-i Ungurus Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tercüman Mahmud HILAL AĞTAŞ-DERYA ULUTAŞ
Tasavvuf Manzumesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ADNÎ, Receb Dede ADNI RECEP DEDE (TASAVVUF MANZUMESI)
Tatar Destanları I Destan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak CANER KERIMOĞLU
Tatar Destanları II Destan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak TATAR DESTANLARI 2
Taybḭ Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Taybḭ Mehmed Çelebi TAYBI DIVANI
Taymaz Baba Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kerim Gurbannepesow SEDA YÜCEER
Tayyar Mahmud Paşa Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TAYYÂR, Mahmûd Paşa-yı Samsûnî AYŞE TOYDEMİR DOÇ. DR. YAKUP POYRAZ
Tazarrû-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mihrî Hatun TUGBA BIYIK
Tazarru-nâme Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Güvâhî SEZER ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR
Tazarru’-nâme Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yusuf Sinan Paşa TAZARRU-NAME
Taʿbîr-nâme Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Bilinmiyor. OĞUZ SELIM BAŞAR PROF. DR. HATICE TÖREN
Tebriz Âşıklık Geleneği ve Tebrizli Âşık Ali Mensur Eser 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Ali Feyzullahî Vahid TEBRIZ ÂŞIKLIK GELENEĞI
Tekirdağlı Ahmed Lutfî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendi TEKIRDAĞLI LUTFI DIVANI
Telli Sazlar Münazarası Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ahmedî BILAL GÜZEL PROF. DR. KEMAL ERARSLAN
Terceme-i Kitâbü’l-Filâha Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed b. Mustafa b. Lutfullah MÜKERREM BEDIZEL AYDIN
Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ferîdî TERCÜME-I DIVAN-I HAFIZ
TERCÜME-İ İBTİDÂNÂME Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Konyalı Muhyî MEHMET ALTINOVA
Tercüme-i Tevrit Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nicolaus Wilhelm Schröder BEYTULLAH BEKAR
Teressül Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kırımlı Hafız Hüsam TERESSÜL (KIRIMLI HAFIZ HÜSAM)
Teressül Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı HASAN GÜLTEKIN
Tersanecilik Terimleri Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Aziz Bey BILAL GÜZEL BÜŞRA ÇELIK
Tervîhü'l-ervâh Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmedî OSMAN ÖZER
Teşrîfâtü'ş-Şu'arâ (Eser Veri Girişi için Hazır) Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Güftî Alî TEŞRIFATUŞŞUARA
Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Garîbî GARIBI TEZKIRESI
Tezkire-i Rumât Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdullah el-Kâtib TEZKIRE-I RUMÂT
Tezkire-i Şeyh Safî Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şirazlı M. Kâtib Neşâtî FEYZA TOKAT PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Tezkire-i Şu‘arâ-i Yümnî Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Sâlih Yümnî UĞUR KAYA
Tezkire-i Şuarâ-i Yümnî Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YÜMNI TEZKIRESI
Tezkire-yi Şu'arâ-yı Cezîre-yi Girid Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nûrî Osmân Hanyavî YASEMIN ŞANLI DR. ASLI AYTAÇ
Tezkiretü'l-Bünyan Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâî Mustafa Çelebi SAMET AYDOĞAN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Tezkiretü’l Evliyâ Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sinan Paşa EMINE CEVIZCI
Tezkiretü’ş-Şu’arâ Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Kınalızâde Hasan Çelebi ASIYE ATALAY PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
The Jewish Bride Mecmua 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Eremya Chelebi Kömürjian F. JALE GÜL ÇORUK
The Versified Armenian-Turkish Glossary by Kalayi Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Refiʼî Kalâyî F. JALE GÜL ÇORUK DANKOFF, ROBERT - TURGUT KUT, J. J. S. WEITENBERG (1996). THE VERSIFIED ARMENIAN-TURKISH GLOSSARY BY KALAYI, CA.1800. 1 C. CLEVELAND: STATE UNIVERITY. 61S.
Tirebolu Söz Dağarcığı Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TIREBOLU AĞZI
Tıflî Ahmed Çelebi Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Tıflî Ahmed Çelebi TIFLI PROF. DR. BEKIR ÇINAR
Tırsî Dîvânı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbrahim Tırsî GAMZE AYDIN
Tokatlı Kânî'nin Bir Mektubu Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı KÂNÎ, Ebû Bekîr KÂNÎ'NIN BIR MEKTUBU
Toroslarda Bir Köy: Taşlıca Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TOROSLARDA BIR KÖY
Trabzon Masalları Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Emine Bölükbaşı (Masal Anlatıcısı) ÖZLEM ÇAYILDAK
Trabzonî Emîn Hilmi Efendi Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Trabzonî Emîn Hilmi Efendi ADEM EYDEMIR PROF. DR. BEYHAN KESIK
Tûba Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamit Nizami Beşkardeş YUNUS DOLU
Tuhfe-i Çerâğân Mensur Eser 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mahzenî, Vâhid? ESRA KILIÇ
Tuhfe-i İhvan Der Vasf-ı Belde-i Umman Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mahmut Kaplan TUHFE-I İHVAN DER VASF-I BELDE-I UMMAN
Tuhfe-i Lâmi'î Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmi'î Çelebi , Mahmud bin Osman İBRAHIM İ. ÖZTAHTALI
Tuhfe-i Mübârizî Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hekim Bereket ZEYNEP BUÇUKCU DOÇ. DR. BINNUR ERDAĞI DOĞUER
Tuhfe-i Murâdî (Cevhernâme) Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Şîrvânî SELIM GÖK MUSTAFA ARGUNŞAH
Tuhfe-i Sabri Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Sabri NEŞE HALILOĞLU
Tuhfe-i Şâhidî Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muğlalı İbrahim Şâhidî Dede (öl. 1550) NAZLI CEYHAN
Tuhfe-i Se-zebân Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hayret Mehmed Efendi MESUT BAYRAM DÜZENLI
Tuhfe-i Şerīfi Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mehmed Şerīfi/Çiçekli Şerīfi CANSU UMUT DEMİR PROF. DR. FATMA SABIHA KUTLAR OĞUZ
TUHFE-İ VEHBÎ Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sünbülzâde Vehbî (ö. 1809) HİLAL EMİNE KUŞ
Tuhfetü'l-Ahyâr (Walter Art Gallery’de Bulunan Tuhfetü’l-Ahyâr Nüshası) (142-188) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Abdülkerîm b. Muhammed HILAL ŞIMŞEK
Tuhfetü'l-Ahyâr (Walter Art Gallery’de Bulunan Tuhfetü’l-Ahyâr Nüshası) (189-258) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Abdülkerîm b. Muhammed BÜŞRA ÖZKILIÇ
Tuhfetü'l-Emsâl Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NÂLÎ, Mehmed Efendi MUSTAFA KILIÇ
Tuhfetü'l-İhvān Mesnevi 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fennî Mehmed Çelebi ESRA KILIÇ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Tuhfetü'l-İhvân Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bosnalı İntizâmî BEYZA ÖZEN
Tuhfetü'l-uşşâk Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Akşemseddîn-zâde Muhammed Hamdullah Hamdî NURSEL SERHILAL PROF. DR. MUSTAFA GÜNEŞ
Tuhfetü'l-Uşşâk Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Üsküplü Atâ MELTEM KIZMAZ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Tuhfetü’l-Harameyn Mensur Eser 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nâbî, Yûsuf AHMET SELMAN YİĞİT
Tuhfetü’l-Hükkâm Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Avnî, Mahmud TUĞBA ALAYLI DOÇ. DR. ŞERIFE AĞARI
Türâbî Dîvânı Divan 19. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı Türâbî TÜRÂBÎ DÎVÂNI
Türk Dilinde Darbımeseller Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Esat (Mehmet Esat İleri) TÜRK DILINDE DARBIMESELLER
Türk Gölge Oyunu Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÜRK GÖLGE OYUNU
Türk Halk Türküleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÜRK HALK TÜRKÜLERI (KUNOS)
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları Mensur Eser 7. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ELÇIN YILMAZKAYA
Türk Lehçeleri Örnekleri II: Yaşayan Ağız ve Lehçeler Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÜRK LEHÇELERI ÖRNEKLERI
Türkçe Dîvân Dîbâceleri Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÜRKÇE DIVAN DIBACELERI
Türkçe İlk Kur'an Tercümelerinden Özbekistan Nüshası Mensur Eser Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur ÖZBEKÇE KURAN
Türkçe İlk Kur'an Tercümesi (Karahanlı Türkçesi) Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Karahanlı Yazarı bilinmiyor. AYSU ATA PROF. DR. AKARTÜRK KARAHAN
Türkçe-Rumca Sözlük (Tuhfetü'l-Uşşâk) Mesnevi 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fevzi Kisedarzade TÜRKÇE-RUMCA MANZUM SÖZLÜK
Türkische Turfan-Texte I Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur TÜRKISCHE TURFAN-TEXTE I
Türkische Turfan-Texte III Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur TÜRKISCHE TURFAN-TEXTE III
Türkische Turfan-Texte IX Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur EMRE GÜRBÜZ
Türkische Turfan-Texte IX Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÜRKISCHE TURFAN-TEXTE IX
Türkische Turfan-Texte V Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur TÜRKISCHE TURFAN-TEXTE V
Türkische Turfan-Texte X Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı TÜRKISCHE TURFAN-TEXTE X
Türklerde At Ve Ondokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnâmede At Kültürü Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor MUSTAFA KILIÇ PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Türkmen ve Asur Kiliselerinde Okunan Türkçe İlâhî Metinleri Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı F. JALE GÜL ÇORUK
Tutaklı Zarif Türk'ten Derlenen Halk Hikâyeleri Mensur Eser 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı İREM ANIL İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Tuva Destanları 2 (Han Tögüldür) Destan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak SALIH MEHMET ARÇIN
Tuvaca Alday Buuçu Destanı Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur TUVACA ALDAY BUUÇU DESTANI
Ubeydullah Han (ö. 1539) Şairi Sânî ve Türkçe Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Sânî-Efserî UBEYDULLAH HAN ÜZEYIR ASLAN
Üç Şehitler Destanı Mecmua 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fazıl Hüsnü Dağlarca ÜÇ ŞEHITLER
Üç Tarz-ı Siyâset Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yusuf Akçura ÜÇ TARZ-I SIYÂSET
Uğru ile Kadı Hikâyesi Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GAMZE BULGAN
Uigurica Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur UIGURICA
Ulu Çınarın Gölgesinde Bir Şair: Meylî ve Şiirleri Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Meylî BAHANUR ÖZKAN PROF. DR. ÖZER ŞENÖDEYICI
Ümîdî Ahmed Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İstanbullu Ümîdî Ahmed BURHAN CAN
Ümmî Sinan Dîvânı Divan 17. yy. Tekke Anadolu-Osmanlı ÜMMÎ SİNAN, Yusuf CANER UNUTMAZ PROF. DR. AHMET KARTAL
Ural Batır Destanı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Destan 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı URAL-BATIR DESTANI
Urum Türkçesi Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı URUM TÜRKÇESI
Uşak Halk Takvimi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı UŞAK HALK TAKVIMI
Üsküdarlı Aşkî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Aşkî, İlyas SUREYYA UZUN PEKSEN
Üsküdârlı Fenayî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Fenayi Cennet Mehmed Efendi NILÜFER PEKER
Üsküdarlı Sırrî Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İbrahim Sırrî (Üsküdarlı) ŞEVKIYE KAZAN NAS
Üsküp ve Budin Şehrengizleri (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bilinmiyor. ÜSKÜP VE BUDIN ŞEHRENGIZLERI
Üsküplü Atâ Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Atâ, Üsküplü Atâ ARIFE ÇAĞLAR
Üsküplü İshak Çelebi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı İSHAK ÇELEBİ SEYHAN YILDIZ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Usül-i Tenkit ve Tertip Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şemseddin Sami MAHIR KALFA MAHIR KALFA
Usûlî Divânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Usûlî ÖZLEM BATĞI
Ütopik Hikayeler Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Edhem Nejad ÜTOPIK HIKAYELER
Uygur Halk Destanları II Mensur Eser 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur BILAL YAKUP
Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh-Afza Hikayesi Mensur Eser 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Yazarı belli değil. ONUR NİZAM PROF. DR. CEVAL KAYA
Uygurca Metin Mensur Eser 7. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur HANIM YILMAZ
Uygurca Yazılar Arasında Mensur Eser 8. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur UYGURCA YAZILAR
Uzun Keçalar Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Ötkir Haşimov ZEBO FAZLIDDINOVA
Vahdet-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdurrahîm Karahisârî ABDURRAHÎM KARAHISÂRÎ'NIN VAHDET-NÂMESI
Vahib Ümmi Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vâhib Ümmî, Abdülvahhap VAHIB ÜMMI
Vahid Mahtumi Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vahid Mahtumi, Mehmet TUĞBA KOYUNCU ESKİİLİ
Vahyî Dîvânı (METİN YAPIŞTIRILACAK) Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Muhammed Vahyî AA HAKAN TAŞ
Vāiz-i Kazvînî’nin Türkçe Şiirleri Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Molla Muhammed Refî HATICE ÖZDIL PROF. DR. İSRAFIL BABACAN
Vak'anüvis Ahmed Lutfî Divançesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lutfî, Ahmed ABDULMUTTALIP İPEK
Vakıfnâme (Gelibolulu Âlî) Mensur Eser 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafa İSMAIL HAKKI AKSOYAK PROF. İ. HAKKI AKSOYAK
Vâmık u Azrâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Lâmi'î Çelebi VAMIK U AZRA
Van Küresin Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı VAN KÜRESIN AĞZI
Varka ve Gülşâh Mesnevisi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MUSTAFÂ ÇELEBİ, Defteremîni. VARKA VE GÜLŞAH(MUSTAFA ÇELEBI)
Vasf-ı Hâl (Dâstân-ı Vasf-ı Hâl-i Her kesi) Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Âşık Paşa MUTLU MELIS ÖZGERIŞ
Vasfî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vasfî CENGIZ SARIŞEN PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Vaṣiyyet-i Nûşirevān-ı ‘Âdil Be-Püsereş Hürmüz-i Tâcdâr Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed-i Dâ’î ZEYNEP DINÇER BERDIBEK
Vasiyyet-i Nûşirevân-ı Âdil Be-Püsereş Hürmüz-i Tâcdâr Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed-i Dâ'î BILAL GÜZEL
Vâsık Divanı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı VÂSIK, İlâhîzâde, Madrûbzâde VASIK DIVANI
Vassâf Divanı Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vassâf, Hüseyin MELTEM ÜSTÜNOL
Vecdî Divançesi Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Abdülbaki HICLAL DEMIR
Vechî Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gelibolulu Vechî AYŞEGÜL MAZICI
Vefât-ı Hazret-i Muhammed ‘Aleyhi’s-selâm Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyyad Hamza, 14.yy HAFIZE YIL
Vefâtü’n-Nebî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Ârif MUSTAFA FIDAN
Vekâyi'-i Baba Paşa Fi't-Tarih Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Gazzîzâde Abdullatif Efendi VEKAYI BABA
Velâyet-nâme Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Anonim YUSUF CAN TIRAŞ PROF. DR. HAMIYE DURAN
Vesîletü’n-necât Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Süleyman Çelebi SÜLEYMAN EROĞLU
Vesiletül Metalip Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yahya bin. Bahşi DERYA KARACA
Veysî’nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Veysî VEYSÎ'NIN BIR KASIDESI
Vikâye Tercümesi (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî (el-Balıkesrî) DEVLETOĞLU YÛSUF
Vilâyet-nâme-i Hâcî Bektâş Velî-i Horasânî Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Uzun Firdevsî MUHARREM BALABAN PROF. DR. İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Vizeli Behiştî ve Bursa Şehrengizi Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Behiştî MEHMET ALTINOVA
Vuslat-nâme Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı OZLEM ALTINOLUK
Vusûlî Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Vusûlî BILGE İLHAN PROF. DR. HAKAN TAŞ
W. Radloff'tan Gagauzca İki Nasreddin Hoca Fıkrası (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı GAGAUZCA NASREDDIN HOCA FIKRASI (MEHMET ÖLMEZ MAKALESI)
Yâdigâr-ı Şebâb Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Recaizade Mahmut Ekrem YUSUF CAN TIRAŞ
Yahyâ Beg Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Taşlıcalı Dukaginzâde Yahyâ SUREYYA UZUN PEKSEN
Yahyâ Nazîm Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı NAZÎM,Yahya Çelebi MUSTAFA SEFA ÇAKIR
Yahya Nazîm Dîvânı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yahya Nazîm ASLIHAN ASLAN
Yahyâ Nazim Divanı Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yahyâ Nazim ESRA ŞEN
Yahya Nazim Divanı IV Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yahya Nazim GONCA ZEYBEK KARA
Yahyazâde Âsaf Divançesi Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YAHYAZÂDE ÂSAF DIVANÇESI
Yakînî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâde KÜBRA ESRA BAYRAM DOÇ. DR. MEHMET ÖZDEMİR
Yalova İli Yerli Ağzı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YALOVA AĞZI DOÇ. DR. ANIL ÇELIK
Yaş Künel (Genç Gönül) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Mirheyder Feyziyev EMRE GÜRBÜZ
Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri: Sinop Örneği (Maniler) Mecmua 20. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Anonim SONGÜL ÇEK
Yavuz Sultan Selim Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yavuz Sultan Selim BENEDEK PÉRI
Yenişehirli Fennî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı FENNÎ, Tesalya Yenişehirli KADRIYE HOCAOĞLU
Yenişehirli İzzet Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yenişehirli İzzet Efendi NÜLIFER KARADAĞ PROF. DR. NAZMI ÖZEROL
Yenişehirli İzzet Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yenişehirli İzzet Efendi NÜLIFER KARADAĞ
Yenişehirli Mehmed Vehbî Efendi Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yenişehirli Mehmed Vehbî Efendi YENIŞEHIRLI MEHMET VEHBI
Yenisey - Altay - Kırgızistan Yazıtları ve Kağıda Yazılı Runik Belgeler Divan 7. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur AYBERK KURTGEL
Yetîm Dîvânı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yetîm HACER ALKAN DOÇ.DR. AHMET İÇLI
Yıldızeli'nin Söz Varlığı Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı YILDIZELI SÖZ VARLIĞI
Yoksulluk İçimizde Mensur Eser 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Mustafa Kutlu SÜLEYMAN AYDENIZ
Yozgatlı Hüznî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yozgatlı Hüznî Mehmed Bahâeddin EŞREF OĞLU HAZIR PROF.DR. MUSTAFA GÜNEŞ
Yozgatlı Hüznî'nin Gazelleri Dışındaki Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hüznî Baba İMDAT ÇELİK
Yozgatlı Nâzî Divanı (METİN VERİ GİRİŞİ İÇİN HAZIR) Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı NÂZÎ, Yozgatlı YOZGATLI NAZI DIVANI
Yunus Emre Divanı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre YUNUS EMRE DIVANI
Yûnus Emre Dîvânı Divan 13. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yûnus Emre TURAN ALPTEKIN
Yurt Konulu Tatar Cırları Destan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Harezm-Kıpçak TATAR CIRLARI
Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan) Destanı Mensur Eser 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Anonim HATICE KARINLI PROF. DR. İSA ÖZKAN
Yusuf Emirî Divanı Divan 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Çağatay Yûsuf Emirî YUSUF EMIRI DIVAN
Yusuf Hammer'in Sultan II. Mahmut Methiyesi Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Yusuf Hammer HALIL İLTERIŞ KUTLU
Yusuf ile Zeliha Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Bayburtlu Ağlar İrşâdî Baba MEHMET KESKİN DR. ÖĞR. ÜYESI FETTAH KUZU
Yûsuf ile Züleyha Mesnevi 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Nevrûzî NEVRUZI-YUSUF U ZÜLEYHA
Yûsuf u Zelihâ Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Garîb KUDRET SAFA GÜMÜŞ
Yûsuf u Zelîhâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Taşlıcalı Yahya Bey YUSUF U ZELIHA
Yusuf u Züleyha Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hamdullah Hamdî MUSTAFA YAVUZ
Yûsuf u Züleyhâ Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Şemsî MEHMET NURI ÇINARCI
Yûsuf u Züleyha Mesnevi 14. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Şeyyad Hamza KADRIYE HOCAOĞLU
Zâdü'l-Meâd Mesnevi 15. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Hafî SEDANUR DINÇER ARSLAN İSMAIL HAKKI AKSOYAK
Zafer-nâme Divan 17. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Sâbit Alâeddîn Alî Öziçevî ZAFER-NÂME
Zalımxan Yaqub (Seçilmiş Əsərleri) Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Azeri Zalımxan Yaqub NARINGUL MALIKOVA
Zalımxan Yaqub (Seçilmiş Əsərleri) Cilt 2 Divan 20. yy. Âşık/Ozan Azeri Zalımxan Yaqub NARINGUL MALIKOVA
Zârî Dîvânı Divan 19. yy. Âşık/Ozan Anadolu-Osmanlı Zârî ZÂRÎ DÎVÂNI
Zârî’nin Manzûme-i Şemâil-i Şerîf’i Mesnevi Yüzyılı belli değil Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zârî KUDRET ÇAKIR
Zâtî (Ek Gazel) Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zâtî MÜJGÂN ÇAKIR
Zâtî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zâtî AHMET TANYILDIZ
Zâtî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı MÜJGÂN ÇAKIR
Zâtî Divanı Divan 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zâtî HANIFE KONCU-TUĞBA KOCA
Zâtî’nin Şem ü Pervâne’si Mesnevi 16. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZÂTÎ, Ivaz ÖZGENAY İNANAN YÜREKLİ PROF. DR. İ. HAKKI AKSOYAK
Zekî Dîvânı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zekî ZEKI DIVANI
Zihnî Bilâdiyye Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zihnî YUNUS KAPLAN
Zikri Şiirleri Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zikri SEDAT ADIGÜZEL
ZİLZALA Mesnevi 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Eski Uygur Mollakılıç Törekeldi MUSTAFA YILDIZ İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Ziver Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Zîver EMIN ŞENGÜL
Zîver Divanı Divan 18. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ahmed Ziver Efendi KADRIYE HOCAOĞLU
Ziver Paşa Divanı Divan 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı ZÎVER, Ahmed Sâdık Zîver Paşa AKIN ZENGIN
Ziya Osman Saba - Geçen Zaman Divan 20. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ziya Osman Saba HÜLYA KÜBRA GÜRSOY
ZİYA PAŞA'NIN ARZ-I HÂLİ Mensur Eser 19. yy. Divan/Yazılı Edebiyat Anadolu-Osmanlı Ziya Paşa ZIYA PAŞA İSMAIL HAKKI AKSOYAK