Tebdiz Sistemi Nedir?

Tebdiz Sistemi kelimelerin bağlamdan çıkarılan anlamlarının kaydedilmesiyle oluşturulmuş tarihsel bir sözlüktür. Birçok tez ve makale ile bilimselliği kanıtlanmış bir sistemdir. Aşağıdaki sorulara tıklayarak detaylı bilgiler alabilirsiniz.

 • Sistemde 3 farklı tarama yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki anasayfada yer alan halka açık aramalardır. Buralarda yer alan veriler 3 örnekle sınırlandırılmıştır.

  Detaylı Bilgi
 • Detaylı Tarama alanına sadece izin verilen kullanıcılar ulaşabilir. Bu alanda kelimenin tarihsel gelişimi, ekleri, geçtiği yerler ve zamanlar, geçtiği türler ve şekiller detaylı bir şekilde sunulur. Sistem üzerin kelime raporlamaları aşağıdaki şekilde yapılabilmektedir.

  Detaylı Bilgi
 • Tebdiz’de tez veya basılı her tür belgenin veri girişi yapılabilir. Tebdiz’de çalışma gönüllülük esasına göredir. Buna göre üretilen verilerden herhangi bir gelir elde edilmemiştir. Bu bağlamda Tebdiz kamu yararına çalışan bir sistemdir.

  Detaylı Bilgi
img description

Tebdiz sisteminden kimler yararlanabilir?

Başta araştırmacılar olmak üzere, edebî metinlere ilgisi olan herkes “kelime arama” veya “detaylı arama” butonları ile bir kavram veya sözcüğü araştırabilecek; bunların metinlerde yer alan tanıklı beyit veya satır örneklerine ulaşabileceklerdir.
Ayrıca edebî metinleri daha iyi anlayabilmeleri maksadıyla lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden araştırmacıların yanı sıra ortaöğretim öğrencilerinin de bu sistemden yararlanması umulmaktadır.

 • Tebdiz’e üye olan araştırmacılar, metinlerin dizinleme işlemini yürütmektedir. Ayrıca özel bir kurul bulunmamaktadır.

  Detaylı Bilgi
 • Çalışmanın uzun vadeli ancak oldukça önemli bir çalışma olduğu hesaba katılmalıdır. Başta lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile sistemde yer alan tüm akademisyenler tarafından sisteme veri girişi süratle devam etmektedir. Edebi metin sayısının 1500 civarında olduğundan hareketle çalışmanın 2023 yılı içinde bitmesi umulmaktadır.

 • Proje yürütücüsü ve projeye veri girişinde bulunanlar, maddi açıdan herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın Tebdiz çalışmasına katkı sağlamaktadır. Sistemde araştırma yapmak isteyen tüm katılımcılardan da herhangi bir ücret istenmemektedir.

img description

Tebdiz Uygulamaları

Tebdiz elinde bulundurduğu geniş veri tabanı ile birçok uygulamayı da içerisinde barındırmaktadır.
image description


Uygulama, sistemde kayıtlı olan metinlerdeki kelimeleri...

Detaylı Bilgi
image description

Bu uygulama hazırlanmaktadır.

image description

Bu uygulama hazırlanmaktadır.

image description

Bu uygulama hazırlanmaktadır.