Gök, Selim (2017). Hayreti Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük). Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

  • 2017


Ekler