Kılıçarslan, Orhan (2016). Hayâlî Bey Dîvânı'nın İncelemesi-Bağlamlı Dizini ve İşlevsel Sözlüğü. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

  • 2016


Ekler