Berdibek, Zeynep Dinçer (2018). Şeyhülislâm Yahyâ Divânı'nın Bağlamlı Dizini ve İşlevsel Sözlüğü. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

  • 2018


Ekler