Bayram, Asuman (2017). Firâkî'nin Husrev ü Şîrîn'i (İnceleme-Metin-Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük). Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

  • 2017


Ekler