Öztürk, Furkan (2017). Baki Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.

  • 2017


Ekler