Şenödeyici, Özer (2011). Naili Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

  • 2011


Ekler