Unutmaz, Caner (...). Ümmî Sinan Dîvânı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Kartal).

  • (Tamamlanmadı)


Ekler