Değer, Mete Bülent (2018). Mezâkî Dîvânı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak).

  • 2018


Ekler