Aydın, Gamze (2019). Bosnalı Sâbit Dîvânı'nın Bağlamlı Dizini ve İşlevsel Sözlüğü / Contextual Index and Functional Dictionary of Bosnian Sabit’s Divan. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak).

  • 2019


Ekler