Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi TEBDİZ Özel Sayısı Yayımlandı.

  • 2018

Değerli Araştırmacılar, 

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Language and Literature), TEBDİZ (Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü) Özel Sayısı ile karşınızda… İlki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, ikincisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde gerçekleşen Osmanlı metinlerinin anlam dünyasının konu edildiği TEBDİZ sempozyumlarının üçüncüsü 05 Kasım 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde gerçekleşti. Bu özel sayıda üçüncü sempozyumda sunulan bildiri metinleri yer almaktadır. TEBDİZ Projesine katkı sağlayan değerli bilim insanlarının çalışmalarından oluşan bu sayının ilim âlemine ve saha araştırmalarına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. 

Toplantının gerçekleşmesi ve bildirilerin elektronik ortamda yayımlanması konusundaki destek ve çabalarından dolayı Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz’a, Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş’a, Doç. Dr. Mehmet Gürbüz’e ve Dr. Öğr. Üyesi İncinur Atik Gürbüz’e teşekkür ederiz. Ayrıca hakemlik süreçlerindeki katkılarında dolayı hakemlerimize, derginin yayımlanması için canla başla emek harcayan Arş. Gör. Bilal Güzel’e emekleri için teşekkür ederiz. 

Editörler adına 

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK


Derginin ilgili sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

Ekler