Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz'a Armağan. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. Ustalara Saygı I, Cilt 3, Sayı 4, Aralık 2019.

  • 2019

SUNUŞ 

Kütüphane Arkadaşlığından Dostluğa … 

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi’nin bu sayısı, Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz adına çıkmaktadır. Dr. Kutlar Oğuz için bir armağanın hazırlanmasının nedeni kendisinin alanımızda yaptığı katkılar başta olma üzere; titiz çalışmaları, olumlu iletişimi ve elbette kişisel dostluğumuzdur. Kendisiyle tanışmamız 29 yıl önceye dayanıyor. Zâtî Divanı’nın kaside ve gazellerinin matlalarının fişlenmesi rahmetli Prof. Dr. İsmail Ünver Hoca’nın Seminer Dersi ödeviydi. Gazeller matbu olmasına rağmen yazma halinde bulunan kasidelerin matlalarını fişlemek için Ankara Milli Kütüphane’ye gitmiştim. O hafta ödevimi teslim etmek zorundaydım. Fişleme yaparken okuyamadığım kelimelerin hepsini o anda tesadüfen orada bulunan Fatma Hanım okudu. Ödevimi kolayca tamamlamış olmamla birlikte daha sonra uzun yıllar güvenebileceğim bir arkadaş ve dost da kazanmış oldum. Fatma Hanım Hacettepe Üniversitesi’nde asistan olmamı çok istedi ama kısmet olmadı. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora hocamın yanında göreve başladığımda sene 1998 idi. Bu arada Fatma Hanım doktorasını bitirmişti. Ankara’dan uzak bir şehirde görev yapmama rağmen Fatma Hanım ile bağımız sürdü. İzzet Ali Paşa adlı yüksek lisans tezinin bitiriliş macerasını; daha sonraları Kıbrıs’tayken doktora tezi Sebk-i Hindî şairi Arpaeminizade Sami Divanı’nını dingin bir ortamda bin bir emekle hazırlayış macerasının yakından tanığı oldum. En son Prof. Dr. Mustafa İsen’in hamiliğinde hazırlanan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi’nde birlikte çalışma fırsatımız oldu. İki yıllık yoğun mesai içinde 28 yıl önce gözlemlediğim şekliyle Fatma Hanım üstüne düşen maddeleri kontrol etmenin yanı sıra, diğer madde yazarları alınmasınlar, en azından benim yazdıklarıma, bilgisi ve tecrübesiyle önemli katkılarda bulundular. Proje bitmişti. Her biten görev gibi başka işlere yöneldik. Aslında görevimizi bitti kabul ettik. Ancak Fatma Hanım’ın görevi zihninde devam ediyordu. Proje bittikten sonra da maddeleri kontrol etmeyi, yeni bilgiler eklemeyi sürdürdü. Hoca’nın aynı titizliğini, birlikte ortak çalışma yaptığı Dr. Hanife Koncu, Dr. Müjgan Çakır, Dr. Ayşe Yıldız, Dr. Tuba İsen Durmuş, Dr. Mehmet Gürbüz, Dr. İnci Gürbüz ve elbette doktora öğrencileri Dr. Fazile Eren Kaya, Dr. Aslı Aytaç ile olan mesailerinde de gözlemledim. Hocanın birlikte çalıştığı kişilerle de sınırları aşmadan samimi bir atmosferde çalıştığına tanık oldum. Dr. Ayşe Yıldız ve Dr. Tuba İsen Durmuş ile Dîvân-ı Firâk-ı Esîrî adlı eseri hazırlarken her hafta düzenli olarak toplanıp disiplinli çalışmalarına tanık oldum. Ankara’da eski edebiyat araştırmaları biraz daha ileriye gitmişse Fatma Hanım’ın bunda büyük payı olmuştur.

Bu Armağan da aslında yıllardır Fatma Hanım’ın şahsında bulunan, disiplinli çalışma, düzeyli bir samimiyet, incitmeden eleştiri, kibarlık ve şık olma gibi bir özelliğin meslektaşlarında uyandırdığı güzel ve olumlu izlenimin yansımasıdır. Bizlere ve alanımıza kattığı değerler için bu armağan bir karşılık olamasa da bir anma vesilesi için kabul buyurmalarını dilerim. 

Kendileriyle bu düşüncelerimi paylaştığım ve de Fatma Hanım ile teşrik-i mesaide bulunmuş değerli meslektaşlarım Dr. Ayşe Yıldız ve Dr. Tuba İsen Durmuş da Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Armağanı’na birlikte editörlük yapma düşüncesini seve seve kabul ettiler. Arş. Gör. Bilal Güzel her türlü aksaklığın önüne geçmeye çalıştı. Hocanın göz bebekleri Dr. Fazile Eren Kaya ve Dr. Aslı Aytaç Fatma Hanım ile çok güzel bir röportaj gerçekleştirdiler. 

Bu sayıya yazar olarak katkıda bulunan meslektaşlarım; Dr. M. Fatih Köksal, Dr. Hatice Aynur, Dr. Fatma M. Şen, Dr. Ahmet Tanyıldız, Dr. Gisela Prochazka, Dr. Edith Ambros, Dr. Müjgân Çakır, Dr. Hanife Koncu, Dr. Şerife Yalçınkaya, Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş, Dr. Ayşe Yıldız, Dr. Mehmet Gürbüz, Dr. Ali Emre Özyıldırım, Dr. Nagihan Gür, Dr. İncinur Atik Gürbüz, Dr. Fazile Eren Kaya, Dr. Aslı Aytaç, Dr. Necmiye Özbek Arslan, Dr. Asuman Bayram, Dr. Munise Koç, Dr. Hulusi Eren, Bilal Güzel, Kadim Polat, Hanım Yılmaz, Özge Karakoç ve Zeynep Buçukcu’ya teşekkür ederim. Hakem listemizde yer alan hakemlerin hepsine, bizlerin Armağan’ı hazırlama sürecinde kimi zaman unutmamıza, gözden kaçırmalarımıza rağmen titiz çalışmaları ile sağladıkları katkılar için ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle birden fazla yazıya hakemlik yaparak değerli eleştirileriyle yazıların ikmal edilmesini sağlayan, Armağan sayının planlanan zamanda çıkması için samimi gayret ve özverilerini esirgemeyen, Dr. Ahmet Kartal, Dr. Atabey Kılıç, Dr. Abdülkadir Dağlar, Dr. İbrahim Halil Tuğluk, Dr. Serap Karakılıç Akı’ya da teşekkür ederim. 

Ayrıca Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi’nin sayfalarını bu armağan için açan Dr. Mehmet Özdemir’e de teşekkür ederim. 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/50507?fbclid=IwAR0ZOg01wFGmshnzrarsffTrFY10USREs5zFgClrUbl39S6Nw9SdluDujUc

Ekler