Kartal, Ahmet (2019). "Klasik Türk Şiirinde 'Misk' / 'Musk' In Classical Turkish Poetry". Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017). Bildiriler Kitabı. Bilecik. 9-44.

  • 2019

Özet

Misk geyiğinin nâfesinde/misk kesesinde biriken kanın kurumasından elde edilen misk, güzel kokusu sebebiyle geçmişten günümüze insan hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu yazıda misk ceylanı ve ondan elde edilen miskin klasik Türk şiirine nasıl yansıdığı örnek beyitlerden hareketle ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Misk ceylanı, misk, kurumuş kan, güzel koku, Hoten

Abstract

Musk obtained from the dryness of the blood accumulated in the musk deer’s bags, it has had an important place in human life from past to present due to its fragrance. In this article, the reflection of musk gazelle and the musk odor obtained from it in the classical Turkish poetry will be shown with the example couplets.

Key Words: Musk gazelle, musk, dried blood, nice smell, Hoten.

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf

Ekler