GÜZEL, Bilal (2019). Klasik Türk Edebiyatında Kullanılan “Sîne-Sâf” Tabiri Üzerine. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 3 (4) , 447-456 . DOI: 10.34083/akaded.642994


Ekler