Durmuş, Tuba Işınsu İsen (2018). "Şâir ve Hâmî Olarak Akıncı Aileleri". Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu. 5 Kasım 2018. Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Ankara.

  • 2018


Ekler