Kazan Nas, Şevkiye (2018). Celîlî Divanı (İnceleme-Metin). 2. Baskı (Gözden Geçirilmiş). Konya: Palet Yay.

  • 2018


Ekler