Kazan Nas, Şevkiye (2018).Celîlî Divanı Sözlüğü Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. 2 Cilt (I-Z) Konya: Palet Yay.

  • 2018


Ekler