Öztürk, Aslıhan (2021). Azmî-zâde Hâletî Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak).

  • (Tamamlanmadı)


Ekler