Karagöz, Duygu (2021). Bağdatlı Rûhî Dîvânı [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak).

  • (Tamamlandı)


Ekler