Yiğit, Ahmet Selman (2018). Nâbî Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak).

  • 2018


Ekler