Sarışen, Cengiz (2019). Karamanlı Aynî Divanı [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak).

  • (Tamamlanmadı)


Ekler