Peker, Nilüfer (2017). Fenâyî Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Yüksek Lisans Tezi. Bingöl Üniversitesi. Bingöl.

  • 2017


Ekler