Aydın, Sibel (2018). Derviş Gubârî'nin Gazavât-nâme-i Midilli Adlı Eserinin Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü. Yüksek Lisans Tezi. Bartın Üniversitesi.

  • 2018


Ekler