Kelemci, Necmiye (2018). Kani Divanı sözlüğü (Gazeller Bölümü): Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. Yüksek Lisans Tezi. Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi. Bilecik.

  • 2018


Ekler