Yoldaş, Fatih (2017). Amrî Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük). Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi. Adıyaman.

  • 2017


Ekler