Aydın, Metin (2018). Mirzâ-zâde Mehmed Sâlim Divanı Sözlüğü: Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. Doktora Tezi. Adıyaman Üniversitesi. (Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk).

  • 2018


Ekler