Doğan, Esra (2018). Mesîhî Dîvânı [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Ayşe Yıldız).

  • 2018


Ekler