Çelik, Nebi (2016). Edirneli Şevkî Divanı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

  • 2016


Ekler