Yazıcı, Cahit (2021). Taşlıcalı Yahyâ'nın Yûsuf u Zelîhâ Mesnevisi; Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum.

  • (Tamamlandı)


Ekler