Tıraş, Yusuf Can (...). Fehîm-i Kadîm Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]. Doktora Tezi. Uşak Üniversitesi. Uşak. (Danışman: Dr. Ramazan Bardakçı).

  • 06.12.2019 (Tamamlandı)


Ekler