Yıldız, Seyhan (2019). Üsküplü İshak Çelebi Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük). Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak).

  • 2019


Ekler